Schválen Strategický rámec Česká republika 2030
Schválen Strategický rámec Česká republika 2030
Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 odsouhlasila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství,...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 14.týden 2017
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 14.týden 2017
Evropská komise Evropská komise dne 7. 4. 2017 zahájila vyšetřování plánů spolkové vlády Německa ohledně zřízení kapacitních mechanismů. Komise má obavy, že plánované opatření zvýhodní rezervní kapacity na úkor strany poptávky a může tak narušit hospodářskou...
Autonomní mobilita v ČR
Autonomní mobilita v ČR
V únoru se uskutečnilo setkání České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj pracovní skupiny Mobilita pod vedením Miroslava Svítka. Cílem jednání bylo představit téma autonomní mobility z různých pohledů a prodiskutovat možnost testování autonomních vozidel v regionu Ústí...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 7.týden 2017
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 7.týden 2017
Evropský parlament Poslanci Evropského parlamentu přijali dne 15. 2. 2017 na plenárním zasedání ve Štrasburku zprávu ohledně reformy EU ETS po roce 2020. Parlament podpořil navýšení objemu přebytečných povolenek stahovaných z trhu do stabilizační rezervy (MSR). Míra...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 6.týden 2017
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 6.týden 2017
Evropská komise Evropská komise dne 6. 2. 2017 zveřejnila sdělení, které má za cíl zlepšit provádění předpisů v oblasti životního prostředí. Obsahuje doporučení týkající se nakládání s odpady, ochrany přírody, kvality ovzduší, vody a biodiversity. Balíček opatření zahrnuje...

> Zobrazit starší novinky <