Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 24.týden 2018
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 24.týden 2018
Evropská komise Evropská komise dne 11. 6. 2018 vypsala výzvu pro předkládání projektů pro energetické projekty v rámci programu CEF. Na přeshraniční projekty, které jsou zaměřené na posílení bezpečnosti dodávek, ukončení energetické izolace, odstranění úzkých míst v energetickém toku, integraci energie...
Aktivita ČMA: TV minisérie Klima mění Česko
Aktivita ČMA: TV minisérie Klima mění Česko
Již na podzim se na programu ČT2 objeví čtyřdílná série pod názvem Klima mění Česko. Na přípravě se podílí Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), jejíž spoluzakladatelem je ČMA. Populárně naučný cyklus je...
Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky
Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky
Společnost ENVIROS, s.r.o. je jedním ze zakládajících členů České Podnikatelské Rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a vzhledem ke svému profesnímu profilu působí zejména v Pracovní skupině Energetika. V současnosti se pak jedná o propojení energetiky a...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 21.týden 2018
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 21.týden 2018
Evropská komise Evropská komise dne 23. 5. 2018 zveřejnila konvergenční zprávu za rok 2018 obsahující přezkum pokroku členských států na cestě k přijetí eura. Zpráva se týká sedmi členských států mimo eurozónu, jež mají právní povinnost euro přijmout, tedy Bulharska, České republiky,...
Pozvánka na ICT Day – Kybernetická bezpečnost
Pozvánka na ICT Day – Kybernetická bezpečnost
Odborné nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj pořádá 8. ročník konference ICT Day 2018 – kybernetická bezpečnost Místo: Palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha Termín: 23. května „Vítr změn přichází ze...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 20.týden 2018
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 20.týden 2018
Evropská komise Evropská komise dne 17. 5. 2018 zaslala žalobu k Soudnímu dvoru EU v Lucembursku ohledně nedodržování evropského práva v oblasti čistoty ovzduší. Konkrétně předložila věc Německa, Francie a Velké Británie, protože porušují normy EU týkající se limitů NO2 a Itálie, Maďarska a Rumunska, protože nedodržují limity...
Informace o výroční konferenci WBCSD
Informace o výroční konferenci WBCSD
16. – 19. 4. 2018 v Montreux Konference Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj se konala za účasti více jak 400 členů z řad mezinárodních korporací, národních podnikatelských rad a pozvaných hostů mezi 16.-19.4. ve švýcarském Montreux. Program konference...
Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky
Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky
Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky vyplývajícím z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ Pořádá:  CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj,  Pracovní skupina Energetika Datum konání:  pondělí – 4. června 2018 od 14 do 16...
Mezinárodní studijní program Smart Cities
Mezinárodní studijní program Smart Cities
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c. ČVUT v Praze Fakulta dopravní vedoucí PS Smart Mobility  V lednu 2018 ČVUT (České vysoké učení technické) v Praze a UTEP (University of Texas at El Paso, USA) podepsaly Memorandum o porozumění (MOU), na jehož základě...
Sdílená ekonomika a její potenciál
Sdílená ekonomika a její potenciál
Pro jedny je využívání služeb na bázi on‑line platforem samozřejmostí už řadu měsíců, druzí volají po přísné regulaci a sjednocení pravidel s tradičními modely poskytování služeb. Fenomén sdílené ekonomiky už se pevně usadil i v České...
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 18.týden 2018
Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 18.týden 2018
Evropská komise dne 2. 5. 2018 předložila návrh víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027. Pro nadcházející období navrhuje rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky(vyjádřeno v cenách roku 2018), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. Komise vymezuje nové...
Chytrá udržitelnost ve společenském kontextu digitalizace
Chytrá udržitelnost ve společenském kontextu digitalizace
Přinášíme rozhovor s Petrem J. Kalašem, spoluzakladatelem a viceprezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého předchozího působení ve funkci Ministra životního prostředí zastával i roli místopředsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj....
Technologické trendy pro inteligentní města
Technologické trendy pro inteligentní města
Rodger Lea, Sense Tecnic Článek poskytuje základní přehled klíčových technologií pro inteligentní města (Smart Cities) a popisuje klíčové technologické trendy, které stimulují jejich rozvoj. Zmíněna je rovněž důležitost standardizace a obchodní aspekty ovlivňující zavádění...

> Zobrazit starší novinky <