Města a mobilita

Publikováno uživatelem

Dnes žije více než polovina světového obyvatelstva ve městech a do roku 2050 to bude více než dvě třetiny. Městský život řídí 80% celkové poptávky po energii a zdrojích a 70% emisí skleníkových plynů. Dobře navržené město může otevřít cestu k vizi WBCSD o vytvoření světa, ve kterém žije víc než devět miliard lidí v rámci hranic planety, […]