Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 19.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 5. 5. 2020 schválila český režim záruk za úvěry ve výši přibližně 5,2 miliardy eur (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. 3. 2020, […]

Inteligentní sektorová integrace

Publikováno uživatelem

Dne 14. dubna předložila Evropská komise cestovní mapu pro integraci energetického sektoru. Cílem iniciativy je posílit propojení jednotlivých odvětví energetického sektoru tak, aby mohlo snáze dojít k nákladově efektivní dekarbonizaci. Plán pro využití synergií nabízí čistší alternativy v souvislosti se spotřebou energie. V první řadě Komise vyzývá k elektrifikaci založené na využití nízkouhlíkové elektřiny a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je […]