Vzdělávání v cirkulární ekonomice ONLINE

Publikováno uživatelem

Vážení přátelé cirkulární ekonomiky, období pandemie nám dalo spoustu ponaučení a výzev do budoucna. Donutilo nás změnit postoj vnímaní některých již zažitých stereotypů. A jedním takovým bylo naše šíření osvěty o cirkulární ekonomice v “konzervativní” prezenční podobě. Ale nyní je vše jinak, naše radost vzdělávat a popularizovat toto téma jsme přenesli do online podoby ve formě […]

Nová strategie EU pro biodiverzitu po roce 2020

Publikováno uživatelem

Dne 20. května zveřejnila Evropská komise strategii pro biologickou rozmanitost do roku 2030, jejíž cílem je vyvinout plán obnovy přírody a rozšířit seznam chráněných oblastí na alespoň 30 % plochy souše, což představuje nárůst o 4 %, a 30 % moře, tj. o 11 % více než nyní. Pro jejich dosažení má být každoročně alokováno 20 mld. eur, ochrana […]