Rozvoj distribuční soustavy

Ve čtvrtek 14. ledna uspořádaly asociace Eurelectric a E.DSO seminář, na kterém byly prezentovány výstupy studie zpracované společností Deloitte k roli distribuční soustavy (a jejích ... Číst více