Europoslanci podporují rozvoj čistého vodíku

Publikováno uživatelem

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu potvrdil nezastupitelnou úlohu čistého vodíku v procesu dekarbonizace EU a podpořil sladění strategie pro vodík a strategie pro integraci energetického systému. Dne 22. března přijali členové výboru ITRE dvě zprávy z vlastní iniciativy (INI), ve kterých přijali nezávazné pozice k evropské vodíkové strategii a k integraci energetického systému. Vzhledem ke skutečnosti, […]

Videokonference ministrů životního prostředí

Publikováno uživatelem

Dne 18. března se prostřednictvím videokonference uskutečnilo neformální setkání ministrů životního prostředí EU. Účastníci diskutovali návrh strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu a průběh meziinstitucionálního jednání o návrhu klimatického zákona. Portugalské předsednictví informovalo ministry o aktuálním stavu jednání na úrovni trialogu ohledně klimatického zákona. Členské země v prosinci loňského roku podpořily závazný cíl EU čistého snížení […]