Taxonomie udržitelných financí

Publikováno uživatelem

Na bruselské scéně již třetím rokem rezonuje téma taxonomie udržitelných financí. Ta si klade za cíl zvýšení transparentnosti finančního sektoru a podporu přechodu na udržitelnější ekonomiku a byla ukotvena nařízením schváleným v červnu loňského roku. V návaznosti na nařízení se nyní vytvářejí akty v přenesené pravomoci (delegované), které upraví detaily schématu. Stále aktuálnímu tématu taxonomie se proto v únoru […]

ECB preferuje výhody včasné reakce

Publikováno uživatelem

Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila zjištění prvního zátěžového testu ekonomiky s ohledem na změny klimatu. Předběžné výsledky ukazují jasný ekonomický přínos včasné reakce. Závěrečné vyhodnocení zátěžového testu, včetně posouzení odolnosti bankovního sektoru s ohledem na přechod na nízkouhlíkové hospodářství, bude zveřejněno v prvním pololetí roku 2021. Evropská centrální banka (ECB) posuzuje s výhledem na příštích 30 let odolnost finančních […]