Energetika v Evropské unii 03/2021

Publikováno uživatelem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, březnu v Bruselu dominovala diskuse k příspěvku výroby elektřiny z jaderné energie k dekarbonizaci a její kvalifikaci jako udržitelného zdroje v rámci taxonomie. Zveřejněná analýza Společného výzkumného střediska nenašla žádné vědecky podložené důkazy o tom, že jaderná energie škodí lidskému zdraví nebo životnímu prostředí více než jiné technologie výroby elektřiny, které jsou již zahrnuty v taxonomii jako činnosti podporující […]

Aktuální statistiky jaderné energie v Unii

Publikováno uživatelem

Evropská statistická agentura Eurostat publikovala v únoru tradiční statistický přehled, zaměřený na jadernou energii v Evropské unii. Letošní čísla pokrývají rok 2019 a přinášejí několik zajímavých informací, s nimiž Vás v tomto článku seznamujeme. Jak se celkově jaderná energetika předloni vyvíjela? V roce 2019 využívalo jaderný reaktor pro komerční výrobu elektřiny celkem třináct členských zemí EU. Jedná se o […]