Rizika ESG

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil dne 23. června zprávu o řízení a dohledu rizik v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a správy a řízení ... Číst více