Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 27.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dosud neudělila souhlas maďarskému plánu obnovy a odolnosti. Maďarsko předložilo svůj oficiální plán, ve kterém požádalo o granty ve výši 7,2 miliard eur, dne 12. 5. 2021. Evropská komise má dva měsíce na přijetí (kladného) hodnocení plánů obnovy. V případě Maďarska však má za to, že plán nesplňuje dvě z hodnotících kritérií týkajících se protikorupčních opatření. Podle pravidel EU […]

Rizika ESG

Publikováno uživatelem

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil dne 23. června zprávu o řízení a dohledu rizik v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a správy a řízení společností (ESG) pro úvěrové instituce a investiční firmy. Zpráva vymezuje společné definice rizik ESG a identifikuje metody hodnocení, které jsou potřebné pro efektivní řízení rizik. Bankám a dohledovým orgánům doporučuje, aby začlenily […]