Další postup

Publikováno uživatelem

Předložené návrhy nyní musí projít legislativním procesem v rámci evropských institucí. Svoji společnou pozici k jednotlivým návrhům bude vyjednávat jak Evropský parlament, tak členské státy v Radě. Následně bude konečné znění jednotlivých právních předpisů diskutováno v rámci trialogu. Očekává se, že závěrečná jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí proběhnou v druhé polovině roku 2022, tedy během předsednictví České republiky. […]