Jak mohou investoři využít vodohospodářské ukazatele ke zvýšení návratnosti investic? (anglicky)

Publikováno uživatelem

Vzhledem k tomu, že se stále více investorů zaměřuje na udržitelnost, společnosti stále častěji podávají zprávy o hospodaření s vodou a rizicích. Jak mohou investoři využívat metriky vody k posílení udržitelného reportingu? As more investors focus on sustainability, companies are increasing their reporting of water management and risks. How can investors use water metrics to enhance sustainable reporting? […]

UK Export Finance se zavazuje k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 (angicky)

Publikováno uživatelem

Před konferencí COP26 oznámila společnost UK Export Finance plány na dekarbonizaci svého finančního portfolia a zvýšení podpory ekologického vývozu s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí. UKEF’s new Climate Change Strategy requires the organisation to increase its support for clean growth, renewables, and climate adaptation exports. The strategy will contribute to the UK’s overall […]