Obchodní spolupráce může napomoci atraktivnímu řešení pro život, práci a investicím ve venkovských oblastech.

Problém: Přibližně 3.1 miliardy lidí, nebo-li 45% z celkové světové populace, žije ve venkovských oblastech rozvojových zemí. Toto číslo zahrnuje více než 70% chudých lidí na světě. Lidé ve venkovských oblastech rozvojového světa jsou často znevýhodněni nedostatkem přístupu k základním potřebám, včetně zdravotnictví, energie, vzdělávání a odborné praxe, stejně jako trhu, úvěrům a jiným ekonomickým předpokladům, které pomáhají podporovat slušné a životaschopné živobytí. Firmy s provozy na venkově, nebo dodavatelskými řetězci, které spoléhají na přírodní zdroje pocházející z venkova, se stále snaží najít a udržet lidské zdroje a zajistit ochranu zdraví, bezpečnost a celkové pracovní podmínky svých pracovníků a dodavatelů. To celé se dále zhoršuje díky otázce migrace, dětské práce a ambicím venkovského obyvatelstva stěhujícího se do měst, kde oni sami i jejich rodiny mají snazší přístup k širším možnostem obživy.

Řešení: Zlepšování přitažlivosti, živosti a udržitelnosti venkovského hospodářství má zásadní význam pro zaměstnance, jejich komunity a podniky, které se zde provozují a do kterých se zde investuje. Řešení pro zlepšení životní úrovně na venkově je složité a náročné jak na čas, tak na zdroje. Efektivní spolupráce mezi společnostmi může poskytnout proveditelné a lepší řešení k lepší atraktivitě, práci a možnostech investic ve venkovských oblastech.

 

Obchodní případy

 • Strategie dodavatelského řetězce. Zlepšení životní úrovně na venkově pomůže zajistit udržitelný přístup k přírodním zdrojům a kvalifikované pracovní síle podniků závislých na ve venkovských oblastech.
 • Lepší řízení rizik. Pochopení přímých operací na řízení rizik již nestačí. Očekává se, že také podniky pochopí jejich nepřímé dopady a přispějí ke zlepšení zdraví, bezpečnosti a celkových pracovních podmínek napříč svým hodnotovým řetězcům.
 • Strategie lidských zdrojů. Tím, že se z venkovských oblastí stanou atraktivní místa pro život, práci a investice, pomohou podniky zajistit kvalitu samotnou a dlouhodobý přísun kvalifikovaných pracovních sil.
 • Obchodní příležitost. Společnosti, které nabízí poskytování řešení pro venkovské oblasti jako součást svého obchodního modelu mohou těžit z významných tržních příležitostí. S 3.1 miliardy obyvatel venkova v rozvojových zemích a zemědělské pracovní síly o hodnotě 1.1 miliardy, venkovské oblasti nabízejí obrovský potenciál trhu pro zboží a služby.
 • Zlepšování pracovního prostředí. Zlepšení podmínek ve venkovských oblastech posiluje licence k provozu a poskytování základny pro silnější, efektivnější podnikatelské prostředí.

 

Iniciativa obživy obyvatel venkova

Časová osa

Současnost

 • Vedoucí skupina v současné době pracuje na definování cílových zemí, úrody a obyvatelstva.

Během roku 2014

 • Stanovit rámec pro posuzování: Jaké stávající práce mohou být sdíleny a jakých dalších údajů a analýz je třeba?
 • Provádět hodnocení v cílových zemích / populacích (využití stávajících dat).
 • Přezkoumat možnosti nabízené členy koalice.
 • Shodnout se na analýzách, možnostech a nedostatcích.
 • Určit další partnery pro připojení se ke koalici na základě analýzy nedostatků.

2015

 • Provést výběr řešení zaplňování nedostatků.
 • Identifikovat mezery ve financování a oslovit potenciální dárce.
 • Spustit trh s řešeními.

 

Iniciativa obživy obyvatel venkova 2

 

Přístup

Široké spektrum témat – od přístupu na trhy, k půdě, vodě, přírodnímu bohatství, energetice a infrastruktuře, až po zdraví, výživu, pohlaví, vzdělání a odborné studie – vliv zdroje obživy na venkov. K vybudování podnětu musí vedoucí skupina (složená z Nestlé, Syngenta, Novartis, Vodafone a Accenture) vyvinout strategický plán, který pohlíží na věc skrze objektiv produktivity práce a pracovních podmínek. Tento pohled má potenciál k řešení problémů v samém srdci venkovského živobytí se zaměřením na volný čas, rozšíření příležitostí a poskytování rozmanité a atraktivní obživy pro venkovské obyvatelstvo.

Zahájení spolupráce

K vytvoření mezioborových projektů je zapotřebí tři typy společností:

 • Primární společnosti se zaměřením na venkovské oblasti jako součást svého podnikání hodnotového řetězce.
 • Systémy, které usnadňují podmínky, jež umožní venkovům zlepšení obživy prostřednictvím svých služeb a obchodních modelů.
 • Katalyzátory, které usnadňují spolupráci mezi primárními a podružnými společnostmi na rozvoji a integraci řešení.

 

Komponenty

Iniciativa “Živobytí na venkově” sdružuje společnosti ve všech odvětvích ke konání. Tato iniciativa má čtyři složky:

 • Společné porozumění. Sdílení pohledů na situaci ve venkovských oblastech – a budování dohodnuté teorie změn.
 • Společné řešení. Rozvoj společných projektů jako důkaz o konceptu podnikových řešení.
 • Vytyčené role. Objasnění vizí měnících se rolí a zásahů pro podnikání a jeho partnery.
 • Řešení trhu. Společná výměna problémů a jejich řešení k navázání spojení, stimulaci spolupráce a vyplnění mezer.

 

Relevantní prioritní oblasti
Základní potřeby a práva
Dovednosti a zaměstnanost