Zdravé ekosystémy poskytují stejné služby a výhody jako umělé infrastruktury při nižších nákladech.

Problém: Výdaje infrastruktury činí zhruba 3,8% světového HDP, což odpovídá 2,6 bilionu dolarů v roce 2013, a potřeby budou dále růst na 3,4 bilionu dolarů ročně do roku 2030.

Řešení: Přírodní infrastruktura (NI) může v mnoha případech poskytovat stejné služby a výhody jako umělá infrastruktura a při nižších nákladech. Dobře fungující ekosystém může poskytnout ekvivalentní dostupnost vody a filtrace, protipovodňové ochrany a ochrany pobřeží jako hlavní projekt fyzické infrastruktury. Ve skutečnosti je investice do ekosystémů často cenově konkurenceschopnější, oproti investici do umělé infrastruktury s rovnocennými službami.

 

Obchodní případy

 • NI investice je cenově konkurenční. Investování do přírodní infrastruktury je často cenově konkurenceschopné s “šedou infrastrukturou” investic. Například na jedné z lokalit Dow Chemical, stojí průmyslové čištění odpadních vod 40.000.000 dolarů, ale technicky 110 akrů mokřadu poskytuje stejné filtrační služby za cenu 1,4 milionů dolarů. To je o více než 95% levnější východisko se stejným výsledkem.
 • Dlouhodobé zvýhodnění. Přírodní infrastruktura se v průběhu času vyplácí s tím, jak se ekosystém vyvíjí a stává se bohatším a 
 odolnějším, zatímco šedá infrastruktura se v průběhu času zhoršuje, nevyhnutelně vyžaduje opravu nebo výměnu obvykle za každých
 30 až 50 let.
 • Levnější je prevence, než-li léčba. Mangrovové porosty a korálové útesy mohou chránit pobřeží před bouřemi a erozí stejně jako mořské nebo protipovodňové hráze na ochranu komunit a firemního majetku nacházejícího se na pobřeží. Tato služba se pohybuje v hodnotě miliard dolarů ročně na opravu škod a nákladů na výměnu.
 • Prosazování přístupu „nelituji, že jsem se přizpůsobil klimatu“. Krom toho, že přírodní infrastruktura může chránit proti širokému spektru dopadů klimatu, přináší také finanční pravidelnost a další vedlejší přínosy pro obce.
 • Flexibilnost. Jedná se o systém efektivních nákladů proti průmyslu, který lze použít v konkrétním místě, regionu nebo 
celé síti.
 • Provedení již v minulosti – a úspěšné. Jeden z několika příkladů se udál v roce 1980, Vittel (Nestlé Waters) úspěšně pracoval s předcházejícími zemědělci na zlepšení „zdraví“ povodí a ochraně zásobování vodou ve Francii.

 

Investování do přírodní infrastruktury

 

Časová osa

Současnost

Zřízení skupiny více zúčastněných stran na přírodním kapitálu, zahrnující společnosti a klíčové nevládní organizace, aby investovaly do ochrany a obnovy přírodních ekosystémů do roku 2020 a demonstrovaly tím mnoho obchodních výhod.

Roky 1 a 2

Položit základ pro iniciativy až do roku 2020, a provádět firemní hodnocení stanovení rozsahu NI.

Roky 3 a 4

Implementace demonstračních projektů NI, šíření nástrojů pro hodnocení a investice do NI, a zapojit více společnosti do iniciativy.

Roky 5 a 6

Nadále podporovat úsilí, sledovat pokrok a vymezit škálu investic přírodní infrastruktury.

Investování do přírodní infrastruktury - 2

K umožnění

 • Partnerství. Partnerství s organizacemi a vládami s existujícími zájmy a kompetencemi v NI.
 • Politika. Ke změně velikosti NI by politici museli vytvořit struktury, které katalyzují obchodní investice do přírodní infrastruktury.

 

Měření

Praxe a měření výkonu

 • Počet společností včetně přirozené infrastruktury v jejich rozhodování.
 • Počet hektarů v rámci zlepšení řízení, ochrany nebo obnovy.
 • Částka investovaná do projektů přírodní infrastruktury.
   
 • Výše úspor investováním do přírodní infrastruktury namísto umělé infrastruktury.
 • Výsledky jako je kvalita vody a zlepšení ochrany pobřeží.

 

Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Ekosystémy
Voda
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva