Odvětví energetiky se bude muset přizpůsobit dlouhodobým dopadům změn klimatu a být připraveno reagovat na stále častější extrémní jevy v počasí, tváří v tvář rostoucí globální teplotě a jejímu dopadu na místní ekosystémy.