Podpora drobného zemědělství zlepšuje životní podmínky a přístup k potravinám.

Problém: Drobné regionální zemědělství produkuje až 80% spotřebovaných potravin v rozvojovém světě. Je také důležitým zdrojem příjmu pro 1.5 miliardy lidí, kteří jsou závislí přímo na potravinářském a zemědělském sektoru pro své živobytí. Podpora rozšíření a účinnosti malých farem zvýší zabezpečenost potravin a podpoří vznik nových spotřebitelů a zaměstnanců na základní bázi.

Řešení: Firmy a vlády by měly spolupracovat k dosažení maximálního možného počtu drobných zemědělců, aby udržitelným způsobem zlepšili své životní podmínky. Mohou tak učinit prostřednictvím partnerských platforem, které potenciálně přilákají investice do iniciativ, jež doplňují vnitrostátní strategie pro sektor zemědělství, usnadňují výměnu znalostí i osvědčených postupů a umožňují zapojit zainteresované strany. Tyto platformy mohou podporovat rozvoj klíčových infrastruktur, zavedení efektivního školení a zavádění osvědčených postupů řízení na zajištění místní dostupnosti potravin, jakož i lepšího hospodaření s přírodními zdroji.

 

Obchodní případy

 • Konkurenční výhoda. Firmy, které podporují růst drobných zemědělství budou mít přednostní výhodu. Jak trh poroste, firmy které již spolupracují, budou těžit z nastalé situace nejvíce.
 • Minimalizace rizik dodavatelského řetězce. Investicemi do vlastních vztahů s drobnými zemědělci, mohou společnosti zajistit a diverzifikovat své dodavatelské řetězce a při tom také zajistit, že mají stálý přístup ke klíčovým zemědělským produktům.
 • Poskytování nových tržních příležitostí. Na celém světě existuje 500 milionů drobných venkovských chudých zemědělců, kteří představují velký potenciální trh, který může také výrazně přispět ke globální potravinové zajištěnosti. Podpora rozvoje místního průmyslu zpracování potravin s přidanou hodnotou může také podpořit vznik nové spotřebitelské základny a zajistit, aby spotřebitelé dostávali potřebné živiny.
 • Příklad. Společnost SABMiller spolupracuje v Ghaně s rozvojem zemědělství a obchodní společností, která navrhla mobilní řídící jednotku přepravitelnou do oblasti s rostoucím maniokem pro zpracování kořene na místě, a tím zachovat integritu škrobu. Výsledný model byl vládou Ghany schválen jako prostředek k zajištění nového toku příjmů pro zemědělce manioku. Zdroj: Grow Africa (2013). Investice do budoucnosti afrického zemědělství.

 

AO integrace drobných zemědělců na trzích

 • Účast drobných zemědělců na trzích je velmi důležitá pro zvýšení dostupnosti potravin a snižování chudoby.
 • Pokusy o zlepšení produktivity drobných zemědělců budou mít omezený úspěch, pokud současně nebudou drobní zemědělci mít vazby na trhy.
 • Drobní zemědělci se od sebe velmi liší a zároveň čelí různým typům omezení i příležitostí, a budou reagovat odlišně na nové tržní příležitosti. Zdroj: FAO (2013)

 

Rostoucí plocha pro drobné zemědělce

Časová osa

Neprodleně

Firmy by mohly usilovat o zapojení se stávajícími růstovými platformami jako je Grow Africa (vytvořena Světovým ekonomickým fórem, komisí Africké unie a Nového partnerství pro rozvoj Afriky), nebo platforma Grow Asie:

 • Pomoci urychlit dodatečné financování a zapojení do Grow Africa, přes identifikaci organizací / společností, které se mohou připojit a platformu podpořit.
 • Pokračovat ve sdílení úspěšných modelů spolupráce.
 • Vypracovat a provést rozsáhlé budovací kapacitní programy pro zemědělce v konkrétních regionech.
 • Ujistit se, že voda, půda a ekosystémy jsou zahrnuty ve všech projektech v úzké spolupráci s ekologickými organizacemi.

Rozšíření stávajících osvědčených postupů:

 • Podporovat rozvoj obdobných platforem v dalších regionech, které obsahují velké množství drobných zemědělců, jako jsou Asie a Tichomoří, stejně jako v Latinské Americe a Karibiku.

 

Rostoucí plocha pro drobné zemědělce - 2

K umožnění

 • Institucionální finance odemykají přístup k financování na podporu stávají spolupráce s platformami.
 • Partnerství. Zapojení se s dalšími aktéry ke sdílení úspěšných modelů pro spolupráci a osvědčených postupů.
 • Budování kapacit. Vytrénovat zemědělce na technice ke zvýšení výnosu, zajištění efektivního využívání a ochrany vody, půdy a biodiverzity. Vzdělávací aktivity se mohou také zaměřit na podnikatelské dovednosti, nebo na specifické znalosti, které mohou přispět k rozvoji místního potravinářského průmyslu.

 

Měření

 • Počet drobných zemědělců pozitivně ovlivněných díky aktivitám.
 • Úroveň agregované investice (soukromí dárci, banky).

 

Relevantní prioritní oblasti
Základní potřeby a práva
Dovednosti a zaměstnanost
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva