Zvyšování účinnosti podle hodnotového řetězce potravin může být tou správnou dlouhodobou cestou směrem ke snížení míry hladu a dopadů na životní prostředí.

Problém: Podle nedávných odhadů 32% všech potravin vyprodukovaných ve světě, je ztracena nebo nevyužita. Ekonomicky, ztráty potravin a odpad představují promarněnou investici, která může snížit příjmy zemědělců a podniků a zvýšit výdaje spotřebitelů. Ztráty potravin a jejich nevyužití také představuje promarněnou příležitost ke zmírnění dopadů na životní prostředí a využívání zdrojů z potravinových řetězců, neboť představuje nárůst emisí skleníkových plynů a plýtvání vzácnými zdroji, jako je voda a půda.

Řešení: Snížení ztráty potravin a jejich nevyužití může pomoci překlenout propast výnosu mezi dnes dostupnými potravinami a potravinami potřebných k nakrmení 9,6 miliardy lidí v roce 2050. Kromě zvýšení dostupnosti potravin, může taktéž snížit dopady na životní prostředí a zároveň tím zvýší provozní efektivitu.

Co je ztráta potravin a jejich nevyužití? “Ztráta potravin a jejich nevyužití” odkazuje na jedlé částí rostlin a dobytka, které jsou vyráběny nebo sklizeny pro lidskou spotřebu, ale které nejsou nakonec konzumovány lidmi.

 

Obchodní případy

 • Nákladově efektivní. Identifikace a snížení ztrát a odpadu podél celého hodnotového řetězce přinese významné úspory a finanční výhody – jak kvůli snížení objemu nákupu, tak snížení nákladů na likvidaci odpadu.
 • Možnost snížení rizika právní nejistoty. Společnosti mohou být na vrcholu během zavedení nových zákonů s cílem snížit množství odpadu, který jde na skládky.
 • Nová obchodní příležitost. Společnosti, které mohou poskytnout řešení, jak snížit riziko vzniku potravinových ztrát v terénu a potravinového odpadu na úrovni zpracování, nebo které nabízí bezpečné déle trvající potraviny, budou moci této tržní příležitosti využít.
 • Dobrá věc pro vaší značku. Úsilí ke snížení potravinového odpadu povede k pozornosti u spotřebitele. Osvětové kampaně, které informují spotřebitele, jak ušetřit peníze pomocí odpovědnějšího nákupu a spotřeby může pomoci posílit image společnosti.
 • Příklad. Unilever je v čele koalice Spojení proti odpadu ve Velké Británii se zákazníky jako Sodexo, 3663 a Whitbread. Unilever pomáhá kuchařům a kuchařkám snížit množství odpadu až o 20%, což odpovídá ročním potenciálním úsporám téměř 368 tun potravin odpadu ročně.

 

Snížení odpadních potravin na polovinu

 

Časová osa

Konec roku 2013

Zřídit skupinu více zúčastněných stran na ztráty potravin a snížení odpadu zahrnujíce společnosti a klíčové organizace:

 • Zapojit se do protokolu rozvoje ztráty potravin a odpadu.
 • Zvýšit povědomí a sdílení osvědčených postupů.
 • Podporovat rozvoj společnosti / širokého odvětví ztráty potravin + odpadů a aktivních plánů na snižování.

2014 a dále

Jednotlivé společnosti / koalice podniků zrealizují programy, které zahrnují:

 • Měření, kde a kolik se ztratí jídla a zbude odpadu v hodnotovém řetězci.
 • Identifikaci hlavních příčin ztráty a odpadu potravin u dodavatelských řetězců.
 • Definici cílů snižování emisí.
 • Identifikaci a implementaci společných řešení, která mohou být přizpůsobena a rozšířena.
Snížení odpadních potravin na polovinu - 2

K umožnění

 • Zákony. Přijetí nové politiky týkající se specifických otázek potravin (např. dostupnost potravin, nakládání s odpady).
 • Finance. Veřejné investice do klíčových infrastruktur potřebných k uložení, přepravě a distribuci potravin.
 • Měření. Rozvoj globálního standardu pro měření ztráty a odpadu potravin pro země a společnosti.
 • Informovanost a vzdělávání. Školení farmářů ke snížení ztráty potravin na poli a vzdělávání spotřebitelů ke snížení plýtvání potravin na úrovni spotřeby.
 • Výzkum. Zvýšení investic do výzkumu pro snížení ztrát po sklizni a zvýšení kvality potravin v rozvojových zemích

 

Měření

Ztráta potravin a protokol o odpadu

WRI, ve spolupráci s FAO, UNEP, WBCSD a dalšími vyvíjejí globální standard pro měření ztráty potravin a odpadu. Tento protokol bude pomáhat zemím a společnostem odhadnout, kolik potravy je ztraceno a kolik plýtváno, zjistit, kde se vyskytují ztráty a odpad, přijmout účinná opatření ke snížení ztrát potravin a odpadu v rámci svých sfér vlivu, stanovených cílů a měření výkonu proti nim. Více informací je k dispozici zde.

Relevantní prioritní oblasti
Uvolňování nutričních prvků
Základní potřeby a práva
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva