Podnikání může hrát roli při snižování chudoby tím, že zvýší pomyslnou laťku spodní hranice.

Problém: I přes nedávný pokrok při snižování celkového počtu lidí žijících v extrémní chudobě (živobytí při 1,25 dolaru na den, nebo méně), okolo 4 miliard lidí stále vydělává méně než 3.000 dolarů ročně. Tato část populace se běžně označuje jako “základna pyramidy.”

Řešení: Základna pyramidy představuje významnou obchodní příležitost s kombinací kupní síly v hodnotě 5 bilionů dolarů a stále roste. Pomocí rovnocenného obchodního modelu – komerčně životaschopného, škálovatelné obchodní řešení, která rozšiřují přístup ke zboží, službám a možnostem obživy pro ekonomicky znevýhodněné podnikání, může hrát roli při snižování chudoby a zároveň zvýšit spodním hranici.

 

Obchodní případy

 • Konkurenční výhoda. Základem pyramidy je stále relativně nevyužitý tržní segment. Inkluzivní podniky budou mít náskok oproti konkurenci. Taktéž zvýší hodnotu povolení k provozování tím, že staví na své pověsti “toho pravého” obchodního partnera.
 • Strategie dodavatelského řetězce. Inkluzivní obchodní modely místních zdrojových materiálů od malovýrobců napomáhají utvářet silnější a více produktivní dodavatele a umožňují bezpečnější přístup k místním zdrojům.
 • Rozšiřování počtu pracovních sil. Použitím místní dělníků mají inkluzivní podniky zvýšený přístup ke vhodným kvalifikovaným a nákladově-efektivním zaměstnancům. Místní obyvatelstvo zase těží z vyšší mzdy i bezpečnější obživy a je schopno přispět k lokální ekonomice.
 • Podporování inovace. Poskytování zboží a služeb do základny pyramidy bude vyžadovat nové způsoby myšlení. Inkluzivní podniky naleznou inovativní přístupy od trhu s dopravou po produktový design, s potenciálem pro nová řešení pro podnikání s pozitivním vlivem na vyspělejší trhy.
 • Provedeno již v minulosti – a úspěšně. Velké nadnárodní společnosti zahájily inkluzivní obchodní řešení a rozsah jejich využívání.

 

Začlěněné obchodní modely

Časová osa

Tato iniciativa zapojuje top podnikatele ve všech odvětvích, ve společném úsilí s mezinárodními organizacemi, vládními agenturami a partnery regionálních sítí, k překonání vnitřní i vnější bariéry v měřítku začlenění podnikatelských aktivit po celém světě.

Současnost

Překonání vnitřních bariér v rámci společnosti skrze:

 • Pokračování v předvádění osvědčených postupů a využívání poučení od vedoucích společností.
 • Vzdělávání pověřených manažerů v podnicích k začlenění podnikatelských aktivit tím, že rozšíří probíhající vzdělávací program WBCSD on-line, realizován ve spolupráci s pěticí BOP výzkumných zařízení.

Překonání vnějších bariér skrze:

 • Zapojení Inter-amerických a asijských rozvojových bank v cílených rozhovorech se zákonodárci. Zaměření vlastního úsilí na výzvu nedostatečného přístup k financím a nástrojů na zmírňování rizik pro společnosti působící v tomto prostoru.
 • Lokální zapojení politiků do spolupráce s regionální sítí partnerů.

Zprostředkování a katalyzace začlenění obchodních příležitostí skrze:

 • Práce prostřednictvím sítě latinskoamerických vůdců WBCSD spolu se sítí regionálních partnerů pro svolávání zasedání místního vedení k prosazování zahrnuté obchodní agendy.
 • Stavební “uzly”, které mohou pomoci implementaci místních pracovních skupin a iniciativ (např., Indonésie, Korea, Japonsko) ve spolupráci s regionální sítí partnerů a ostatních spojenců (především GIZ).
Začlěněné obchodní modely - 2

K umožnění

 • Předpisy. Regulační rámce, zastávající vlastnická práva, které urychlují vstup do formální ekonomiky a vykořeňující korupci.
 • Politika. Politická podpora integrace výrobců nebo dodavatelů a poskytování základního zboží a služeb do základny pyramidy.
 • Tržní mechanismy. Návrh dotací a systému pobídek pro udržitelnost a začleňování inovací.
Relevantní prioritní oblasti
Změna klimatu
Voda
Základní potřeby a práva
Dovednosti a zaměstnanost
Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva