Ačkoli globální nezaměstnanost zůstává vysoká, firmy hlásí rostoucí obtíže při obsazování pracovních pozic kvůli nedostatku vhodných kandidátů. Ve stejné době, na jiných místech, mají zaměstnanci příliš mnoho práce ve špatných pracovních podmínkách a za nízké platy. Vytváření kvalitních a důstojných pracovních míst pro náležitě kvalifikované pracovní síly utuží sociální soudržnost, podpoří prosperitu a tím umožní rozvoj podnikání a inovací směrem k udržitelnější budoucnosti.

 

Sociální povinnost

Důstojná a produktivní práce pro všechny.

Do roku 2020, urychlení pokroku směrem k produktivní zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny, včetně žen a mladých lidí:

  • Vytvoření dalších 300 milionů kvalitních a důstojných pracovních míst.
  • Výrazné snížení počtu neobsazených pozic v oblasti obchodu v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.
  • Výrazné snížení počtu lidí v nestabilních zaměstnání.

 

Skills - Employment 2 cz
Obchodní řešení
Začleněné obchodní modely
Rostoucí plocha pro drobné zemědělce
Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva
Odpovědné strategie zaměstnanosti
Iniciativa obživy obyvatel venkova