Od velkých korporací po jednotlivé zemědělce, zemědělství jako celek pomáhá zajistit jednu z našich nejzákladnějších potřeb: jídlo. Přesto, i když průmysl rychle roste, zemědělské výnosy stále nedosahují svého potenciálu. Hlad a podvýživa zůstávají i nadále hlavním globálním problémem, zatímco jídlem jinde se často zbytečně plýtvá ve velkém množství. Současně s tím, obezita postihuje více lidí než kdy jindy a rostoucí globální střední třída bude vyžadovat další bohaté zdroje potravin a také živočišných produktů.

 

Sociální povinnost

Bezpečnost v rámci naší planety u potravin, krmiv, vláken a biopaliv.

Do roku 2020, trvale zvýšit výrobní produktivitu a účinnost zemědělských systémů, zajistit přístup k dostatečnému množství bezpečných a na živiny bohatých potravin a udržitelným produktům na bio bázy:

  • Snížení plýtvání potravin a odpadu o polovinu (výchozí stav: 2009).
  • Zdvojnásobení udržitelných zemědělských výnosů a hospodaření s vodou v drobných zemědělských podnicích v subsaharské Africe a jižní Asii (výchozí stav: 2005).
  • Zvýšení čistého příjmu zemědělců a zlepšení životní úrovně na venkově v rámci zemědělských oblastí.

 

Potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva

Obchodní řešení
Začleněné obchodní modely
Odpovědné strategie zaměstnanosti
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Rostoucí plocha pro drobné zemědělce
Snížení odpadních potravin na polovinu
Lesy pohlcují oxid uhličitý
Snížení globálních vodních rizik
Investování do přírodní infrastruktury
Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích
Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva