Očekává se, že více lidí než kdy jindy vstoupí v příštích dvou desetiletích do střední třídy, v důsledku přesunu ekonomických a politických trendů. Tyto demografické změny jsou dobré pro individuální prosperitu, ale zvýší poptávku po již tak ohrožených přírodních zdrojích. Udržitelné postupy ve výrobní fázi produktů a služeb nebudou stačit, aby významně snížili dopad na životní prostředí nebo lidské zdraví. Společnost, zejména pak průmyslových zemí, bude muset změnit svůj postoj vůči spotřebě a způsob přemýšlí o zdraví a štěstí.

 

Sociální povinnost

Zpřístupnit a motivovat spotřebitele k trvale udržitelnému způsobu života.

Do roku 2020, umožnit lidem, aby si dopřáli lepší kvalitu života v rámci sociálních ba i globálních hranic prostřednictvím poskytnutí více udržitelných výrobků i služeb a motivování spotřebitele k přechodu na více udržitelnou spotřebu:

  • Stopa spotřeby: Porozumění o klíčových dopadech napříč celým hodnotovým řetězcem, které produkty mají na sociální i globálním stupni z pohledu země, spotřebitelů a společnosti.
  • Více udržitelných produktů a služeb: Produkty a služby s lepšími environmentálními a společenskými dopady, které také umožňují lidem zlepšit kvalitu jejich života.
  • Silní a motivovaní spotřebitelé: Spolehlivé informace o produktech a službách, jakož i motivující společenské prostředí směrem k udržitelným modelům spotřeby.

 

Udržitelný životní styl

Obchodní řešení
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Skutečně pokrokoví partneři
Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích