Voda je jedním z našich nejcennějších zdrojů – udržuje veškerý života na Zemi. Voda má obrovskou ekonomickou hodnotu pro využití – od potřeb pro domácnost přes zemědělství k energii, až po průmysl. Stručně řečeno, jsme závislí na vodě téměř v každém aspektu našeho života. Ale ve světě, kde miliardy lidí nemá přístup k čisté vodě, riskujeme, že budeme v budoucnosti čelit velkým problémům v zásobování, pokud naše současné tempo spotřeby bude pokračovat v růstu i nadále.

 

Společenská povinnost

Správa udržitelnost vody pro všechny uživatele.

Rokem 2020, voda odpovídající kvality a kvantity je sdílena mezi všemi uživateli a je ve více udržitelné rovnováze s limity obnovitelných zdrojů vody a požadavky ekosystému:

  • Významné snížení míry čerpání zemědělských vod a povodí, ve vztahu k výchozí hodnotě roku 2012.
  • Výrazné snížení množství veškerých vypouštěných neošetřených odpadních vod, vzhledem k výchozí hodnotě roku 2012.
  • Výrazné urychlení postupné realizace lidského práva k vodě a hygienickým zařízením, vzhledem k výchozí hodnotě roku 2012.
  • Realizované značné úsilí při zlepšování povodí ve spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami s cílem snížit sdílená vodní rizika.

 

Voda
Obchodní řešení
Snížení globálních vodních rizik
Lesy pohlcují oxid uhličitý
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích
Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva
Začleněné obchodní modely
Investování do přírodní infrastruktury
MYTÍ (voda, kanalizace a hygiena)
Vodní efektivita v zemědělství
Lepší využití průmyslové odpadní vody