Rozšířená globální ekonomika a pokrok v medicíně, zemědělství a technologií způsobily rychlý nárůst ve vývoji a používání potenciálně škodlivých látek po celém světě. I když některé látky mají prokazatelně negativní dopad na ekosystémy, včetně člověka, stále ještě plně neznáme plný dopad v kombinaci s různými prvky včetně životního prostředí. Řádné postupy řízení, jakož i dodržování a monitorování úsilí o snížení hodnoty škodlivých látek, nejsou do dnes důsledně uplatňovány na celém světě.

 

Společenská povinnost

Rokem 2020 je třeba dosažení globální úrovně odpovědných řídících a správních postupů pro všechny výrobky a činnosti v celé jejich šíři a přerušení vypouštění látek, které mají významně nepříznivé dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Rokem 2020:

  • Všechny relevantní průmyslová odvětví zvýší pomyslnou laťku použitím odpovídajících nejlepších dostupných postupů a legislativních norem pro řízení škodlivých látek a správu výrobků v celé své globální činnosti.
  • Všechny příslušné průmyslové odvětví poskytují srozumitelné a včasné informace o posouzení rizik a řízení škodlivých látek přes hodnotové řetězce a odvětví, s cílem zlepšit globální porozumění a řízení rizik.
  • Všechny příslušné subjekty v hodnotovém řetězci tvoří větší tržní tah pro více udržitelných řešení přispívajících ke snížení dopadu vypuštění škodlivých látek, a zvýšení podílu na trhu těchto řešení.

 

Vystavení škodlivým látkám