Obchod i společnost těží ze zvýšené globální prosperity. Čím větší počet lidí se cítí v bezpečí a mají slušné živobytí, tím více jejich rodiny, komunity a větší ekonomika může prosperovat. Udělali jsme významný pokrok směrem ke snížení míry globální chudoby, ale stále je příliš mnoho lidí bez základních potřeb – Snížili jsme extrémní chudobu o 5 let dříve oproti „Millennium Development Goals 2015“ cíli. Nicméně, jedna třetina světové populace stále žije za méně než 2 USD na den a mnoho lidí nemá přístup k základním potřebám a právům, nutných ke zdravému, bezpečné a produktivnímu životu.

 

Společenská povinnost

Dosažení základních potřeb a lidských práv.

Do roku 2020 urychlit pokroku směrem k univerzálnímu přístupu k základním potřebám a lidským právům pro všechny:

  • Zajištění ochrany, dodržování a přístupu k účinnému opravnému prostředku mezinárodně uznávaných lidských práv.
  • Snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí podvýživou a hladem.
  • Snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k moderním energetickým službám.
  • Snížit podíl lidí žijících ve slumech o 20%.
  • Dosáhnout univerzálního přístupu k primární zdravotní péči.
  • Dosáhnout univerzálního přístupu k vysoce kvalitnímu základnímu vzdělání.
Základní potřeby a práva 2c
Obchodní řešení
Snížení odpadních potravin na polovinu
Začleněné obchodní modely
Zprovoznění obecných zásad OSN pro obchod a lidská práva
Odpovědné strategie zaměstnanosti
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Implementace kritérií udržitelnosti využívání půdy v dodavatelských řetězcích
Snížení globálních vodních rizik
Rostoucí plocha pro drobné zemědělce
Iniciativa obživy obyvatel venkova