Od doby průmyslové éry se rapidně zvýšil únik CO2 a dalších skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu. Výsledkem je, že jsme na nejlepší cestě ke zvýšení globální teploty na rekordní hodnotu v historii lidstva. Současně jsme svědky extrémních povětrnostních výkyvů, tání ledovců a stoupající hladiny moře – což je spojeno právě se změnou klimatu. A změny komplexního ekosystému co se týče tundry a deštných pralesů může dále urychlit oteplování, které se časem dostane mimo lidskou kontrolu.

 

Společenská povinnost

S cílem omezit globální nárůst teploty na 2° C nad úroveň před průmyslovou revolucí, musí mít svět do roku 2020 energii, průmysl, zemědělství a systém lesnictví, které současně:

  • Uspokojují potřeby rozvoje lidstva.
  • Realizují potřebné strukturální přeměny pro zajištění kumulativní čisté emise (1) nepřesahující bilion tun uhlíku. Vrchol celosvětové emise do roku 2020 udržuje tento cíl v proveditelném rozsahu.
  • Se stávají resistentní vůči očekávaným změnám klimatu.

(1) Antropogenní emise CO2 z úrovně před průmyslovou revolucí, jak je uvedeno v páté hodnotící zprávě pracovní skupiny IPCC. Jeden bilion tun uhlíku = 3.67 bilionu tun CO2.

 

Změna klimatu 01

Obchodní řešení
Lesy pohlcují oxid uhličitý
Odolnost vůči změně klimatu v globálně vzájemně provázaném podnikání
Snížení globálních vodních rizik
Elektrifikace s méně uhlíku v odlehlých oblastech
Nabitá města směrem k nulovým emisím
Obnovení produktivity na znehodnocené půdy “Go zóny”
Investování do přírodní infrastruktury
Aliance tropických lesů 2020
Začleněné obchodní modely
Zachycování a ukládání uhlíku
Odolnost v energetickém sektoru
Udržitelná mobilita
Efektivita energie v budovách
Trvale udržitelná města