Finanční motor Zelené dohody pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) má zaujmout vůdčí roli v provádění Zelené dohody pro Evropu a její předseda Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení projektů. Klimatický aspekt bude muset zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme být napůl zelení. Klima musí být ve všem, co děláme,“ říká. Mezi své investiční průzkumy veřejného mínění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také klimatický průzkum, […]

Německo urychlí vyřazování uhelných elektráren

Publikováno uživatelem

Německá vláda a čtyři spolkové země, ve kterých se těží hnědé uhlí, se dohodly na postupném vyřazování výroby elektrické energie z uhlí. Dohoda umožní ukončení výroby již v roce 2035, což je o tři roky dříve, než se původně plánovalo. Německá vláda poskytne dotčeným spolkovým zemím finanční podporu v celkovém objemu 40 miliard eur na období do roku […]

Novinky z WBCSD – Leden 2020

Publikováno uživatelem
Zamyšlení po Davosu: dosažení udržitelnosti V této interní perspektivě prezident a generální ředitel WBCSD Peter Bakker zhodnocuje výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu z minulého týdne. Téma - „Zainteresované strany pro soudržný a udržitelný svět“ - dávalo jasný signál, že udržitelnost nyní pevně stojí v centru diskusí mezi světovými lídry. To bylo velmi důstojné [...]

Evropský parlament přijal deklaraci k Zelené dohodě pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropský parlament přijal ve středu 15. ledna během plenárního zasedání ve Štrasburku usnesení k Zelené dohodě pro Evropu, kterou Evropská komise před-stavila v prosinci loňského roku. Zelená dohoda je robustní plán Komise pod vedením Ursuly von der Leyen, který má do-vést Evropskou unii k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Na prosincové sdělení v následujících letech naváže řada legislativ-ních i nelegislativních […]

Spolupráce CBCSD s INCIEN v oblasti cirkulární ekonomiky

Publikováno uživatelem

O spolupráci INCIEN s CBCSD hovoří Soňa Jonášová v čase od 5 min. 55 sec. do 6 min. 40 sec. Cirkulární týden v bodech: 👉 Jsem ráda, že můžeme být u toho, kdy se v IKEA stává téma cirkulární ekonomiky jednou z priorit! Brzičko se podělíme o detaily! 👉 S Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj jsme si nazákladě na podzim […]

Fond pro spravedlivou transformaci nejenom uhelných regionů

Publikováno uživatelem

V rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci Komise mj. předkládá návrh na vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci (Just transition fund), který by měl pro příští finanční období (2021 až 2027) obdržet 7,5 miliardy eur z finančních prostředků EU, a to nad rámec toho, co Komise již navrhla pro víceletý finanční rámec. Ozývají se však hlasy, že tento […]

Investiční plán pro udržitelnou Evropu

Publikováno uživatelem

Evropská komise má za cíl do roku 2030 mobilizovat až jeden bilion eur v investicích pro dosažení klimatickoenergetických cílů a spravedlivé energetické transformace. Své záměry představila Komise 14. ledna ve sdělení k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu. Ve sdělení Komise představuje své legislativní i nelegislativní iniciativy v oblasti financování energetické transformace, jakož i pro veřejnou podporu a udržitelné finance. […]

Dánsko sází na zelený vodík (anglicky)

Publikováno uživatelem

The Danish government has agreed to provide $19 million in funds for two large-scale hydrogen projects under development on the Jutland peninsula. The two projects will produce green hydrogen for the transport sector from renewables sources. Denmark’s largest energy company, Ørsted, has also announced plans for an ambitious 2 MW electrolysis plant with appurtenant hydrogen […]