Německý regulátor schválil nový plán rozvoje přenosové soustavy. Počítá s využitím baterií jako náhrady redispečinku

Publikováno uživatelem

Německý síťový regulátor v pátek 20. prosince schválil plán rozvoje přenosové soustavy pro roky 2019-2030. Plán nově zohledňuje německý odklon od uhlí, zahrnuje téměř 3600 km nových linek a počítá s využitím bateriových systémů pro řízení soustavy. Plán rozvoje přenosové soustavy (Netzentwicklungsplan – NEP) je pravidelně schvalován německým síťovým regulátorem a slouží jako návrh pro tzv. Bundesbedarfsplan, který […]

Praha bude napájet elektromobily ze sítě 3000 kandelábrů

Publikováno uživatelem

Hlavní město Praha chce mít do šesti let připravených až 3000 lamp veřejného osvětlení na možnost připojení nabíječek pro elektromobily. Podobný projekt již realizují  v Londýně nebo Mnichově, kde kandelábry (lampy veřejného osvětlení) již několik let fungují jako dobíjecí místa pro elektromobily. Nová dobíjecí síť elektromobilů Na každé by se mohly nabíjet dvě auta. Radnice to […]

Nová Evropská komise

Publikováno uživatelem

Na konci listopadu byla po problémech s několika navrženými kandidáty Evropským parlamentem schválena nová Evropská komise. Předsedkyni Ursulu von der Leyenovou čeká vedení Komise v nelehkých časech. Jaké jsou priority nové Komise a co se chystá na poli energetiky? Jaké jsou hlavní priority nové Evropské komise? Stejně jako to učinil dosavadní předseda Komise Juncker, i Ursula von […]

Prosincová Evropská rada

Publikováno uživatelem

V Bruselu se dne 12. prosince sešli prezidenti a premiéři EU27 na pravidelném zasedání Evropské rady, aby pokračovali v diskusi o klimatické neutralitě do roku 2050 a nastavení víceletého finančního rámce na příští rozpočtové období. K ambici dosáhnout klimatické neutrality během příštích třiceti let se přihlásily všechny členské země, kromě Polska. Evropská rada vyzvala Radu EU, aby v duchu […]

Spravedlivá transformace

Publikováno uživatelem

V Zelené dohodě pro Evropu oznámila Evropská komise, že v rámci investičního plánu pro udržitelnou Evropu, navrhne mechanismus pro spravedlivou transformaci, a to včetně Fondu pro spravedlivou transformaci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová avizovala, že mechanismus, na který uplatní multiplikační efekt Junckerova plánu, by měl v příštím rozpočtovém období 2021 až 2027 aktivovat veřejné i […]

Zpráva EEA vyzývá k rozsáhlejším a rychlejším změnám

Publikováno uživatelem

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dne 4. prosince zveřejnila zprávu o stavu a výhledu evropského životního prostředí. Odborníci a vědci v oblasti životního prostředí z členských zemí EEA představili komplexní hodnocení životního prostředí a nabízí přehled způsobů, kterými bychom měli reagovat na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti či znečištění ovzduší a vody. Zprávu Evropské životní prostředí – […]

Kompromis ohledně jádra díky ČR

Publikováno uživatelem

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dne 16. prosince dosáhli dohody ohledně pravidel, která stanoví rámec pro klasifikaci udržitelných činností, tzv. taxonomie. První úroveň nařízení, které určuje, zda hospodářská činnost je udržitelná z hlediska životního prostředí, explicitně nevylučuje výrobu elektřiny z jaderné energie. Jádro spolu s plynem mohou být potenciálně zařazeny do tzv. přechodné kategorie. Kompromisní návrh textu nařízení na […]

COP 25

Publikováno uživatelem

Konference COP 25 skončila v Madridu bez dohody. Zúčastněné země se nedokázaly shodnout na dokončení pravidel pro fungování mezinárodního trhu s emisními povolenkami podle článku 6 Pařížské dohody. Tentokrát nepomohlo ani prodloužení dvoutýdenních rozhovorů od 2. do 13. prosince o další 2 dny. Rozdílné přístupy mezi bohatými a chudšími zeměmi ohledně financí pro řešení klimatických změn a ochoty investovat […]

Finanční prostředky pro udržitelný rozvoj

Publikováno uživatelem

Naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu bude vyžadovat rozsáhlé investice. Podle odhadů Komise si jenom dosažení současných klimatických cílů do roku 2030 vyžádá dodatečné investice ve výši 260 miliard eur ročně. V rámci sdělení Zelená dohoda pro Evropu nabízí Komise různé nástroje a iniciativy pro nasměrování veřejných finančních prostředků i soukromých investic do zelených aktivit […]