Global Opportunity report 2016

Publikováno uživatelem

Jsme uprostřed zásadní změny ve způsobu, jakým budeme organizovat naši společnost, vést naše podniky a žít své životy. Zdali my všichni budeme mít přínos z této změny, je zcela na Vás. To Vy můžete obrátit nesčetné množství vzájemně propojených rizik, kterým čelíme a změnit je v příležitosti. 2015 byl průlomový rok, který přinesl nové vývojové paradigma s oznámením […]

CSR Reputation Research 2015

Publikováno uživatelem

CSR a reputace jdou ruku v ruce – potvrzuje Ipsos CSR Research Z výsledků  studie  CSR  &  Reputation  Research  mj.  vyplynulo,  že  firmy,  které  jsou  vnímané  jako společensky odpovědné, mají v očích veřejnosti nejen lepší reputaci, ale zároveň jsou považovány i za atraktivnější zaměstnavatele. Tuto studii realizovala výzkumná agentura Ipsos na konci roku 2015. Česká populace očekává […]

Fórum českého stavebnictví 2016

Publikováno uživatelem

Vyprodané Fórum českého stavebnictví přineslo živé diskuze a vize do roku 2020 Praha, 1. 3. 2016 Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého stavebnictví byl inspirován loňským mírným růstem. Oživení přineslo nové pohledy na práci stavařů, developerů, projektantů i dodavatelů stavebních materiálů a technologií. Premiér české vlády otevřel úvodní část zaměřenou na strategii a legislativu. Následující panelové […]

Jaký bude život v digitálním světě?

Publikováno uživatelem

Chytrý životní styl, udržitelný rozvoj, technologické inovace a člověk jako společný jmenovatel. To jsou hlavní témata, která zazněla na konferenci Smart Life 2016 – život v digitálním světě, konané v centrále ČEZ dne 29. února 2016. Konferenci pořádal magazín Sdělovací technika/Smart Technologie spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Konferenci zahájil Pavel Kafka, prezident CBCSD, moderování se […]

Dopis od presidenta WBCDS – 01.2016 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Dear, The World Economic Forum in Davos, the first important international gathering of the year for political and economic leaders, has just come to an end. The WEF chose the “Fourth Industrial Revolution” as the overarching theme of this year’s meeting. However, there were also many workshops and meetings building on the success of 2015 […]

CBCSD na Fóru pro udržitelný rozvoj 2015

Publikováno uživatelem

Dne 17. prosince 2015 se na půdě Lichtenštejnského paláce v Praze uskutečnila již tradiční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj Fórum pro udržitelný rozvoj 2015 s podtitulem Česká republika 2030 – priority rozvoje České republiky v měnícím se světě. Své zastoupení měla na fóru i Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), a to nejen jako odborná veřejnost v řadách […]