Popis stávající situace a cíle konference TECHAGRO Brno

Publikováno uživatelem

Spolu s partnerskými zemědělskými a lesnickými veletrhy se TECHAGRO Brno svou profesionální úrovní propracovalo již na třetí nejvýznamnější veletrh v Evropě za AGRITECHNIKA Hannover a SIMA Paříž, které představují světovou extratřídu. TECHAGRO se tak stalo významným „oknem do budoucnosti“. Pro debatu o budoucnosti vytváří tak ideální prostředí. Svým profesionálním charakterem netvoří žádné bariéry mezi jednotlivými zájmovými skupinami, […]

FOOD WASTE

Publikováno uživatelem

Návyky české společnosti se nemění – plýtvání potravinami pokračuje Ipsos opět po roce realizoval pro konferenci FOOD WASTE 2015 výzkum veřejného mínění, jehož výsledky byly představeny 1. října. Lidé odpovídali na otázky, které se týkají toho, jak doma nakládají s jídlem, s potravinami. Vybraná hlavní zjištění: 60 % populace tvrdí, že vyhazuje méně potravin než před 2 roky. Přesto […]

Elektromobilita jako všední součást zítřků

Publikováno uživatelem

. Žádné science-fiction, ale ekonomický požadavek současnosti: elektromobilita. Michael J. Fox ve filmu Návrat do budoucnosti cestoval v říjnu 2015 létajícím autem, členové České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD elektromobilem. Udržitelná mobilita, to bylo hlavní téma největšího odborného veletrhu elektrických a hybridních vozů na světě eCarTec Munich, kterého se ve čtvrtek 22. října zúčastnili zástupci CBCSD […]

Vize 2050 České republiky

Publikováno uživatelem

„Dlouhodobě udržitelné, odpovědné hospodaření a podnikání je základním předpokladem prosperity a kvality života, harmonického rozvoje, soužití člověka s okolním prostředím a dlouhodobé existence celé společnosti.“ Toto je jen krátké motto, jímž by se dal shrnout program i poslání projektu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, který se nazývá Vize České republiky 2050. CBCSD představuje organizaci, která […]

Dopis od presidenta WBCDS – 10.2015 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Dear all, In the last week of September, the world entered a new paradigm, when the world leaders adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) and committed to 17 goals that aim to eradicate poverty, promote peace and equity, fuel inclusive growth and protect the environment. An all encompassing and integrated agenda for the development of […]