Pod záštitou České manažerské asociace byla 26.4.2012 v prezidentském salonku paláce Žofín v rámci DNE ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM slavnostně podepsána dohoda o založení české pobočky WBCSD. Česká pobočka se tak stala 64. v pořadí.

CBCSD je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Dále také připravovat a realizovat podnikové či sektorové programy a projekty místního, regionálního a národního charakteru se zaměřením na propojování cílů udržitelného hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti. Ve spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj umožňovat přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům, a případně s nimi propojovat národní programy a projekty.

 


 

ŘEKLI O NAS

„Světový byznys si čím dál více uvědomuje, že nemůže být úspěšný v neúspěšných společnostech. Charitativní činnost je důležitá, ale neřeší nejdůležitější problémy současnosti. K tomu vedou, vedle kvalitního polit…

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. ČMA

Vnímám Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj jako významný subjekt na českém trhu, který se snaží blíže pomoci prosazování zájmů udržitelného rozvoje na českém území. A daří se jí to….

Ing. Ivo Gajdoš ČMA

 


 

NAPSALI O NAS