Vedoucí PS 06

Ing. Robert Babuka, MBA
členem cbcsd od 10.2014

Zaměření

PS Lesnictví (Forest Industry) poskytuje vedení a podporu v uplatňování a rozvoji udržitelných řešení v lesnicko dřevařském podnikání. Podpora realizace nejlepších zkušeností v celém procesu a životním cyklu využívání dřeva ve spojení s uplatněním inovací výrobků a nejnovějších technologii poskytujících řešení sociálně ekonomických a environmentálních výzev.

Strategie

 • Optimalizace hodnotového řetězce
  zajišťující udržitelné parametry produkce a zdrojů, se zaměřením na zlepšování a vytváření podmínek pro praxi udržitelného Procurement and Sourcing
 • GREEN - Hospodářská strategie státu
  rozvoj a implementace „udržitelné“ verze lesnicko dřevařského podnikání v rámci hospodářské strategie ČR umožňující kvalitativní změny ve využití lesů a dřeva v ekosystémovém pojetí
 • Komunikace, dialog
  udržitelnosti v lesnictví a zpracování dřeva

Cíle

 • VYTVOŘENÍ „FOREST SOLUTION“ KAPACITY A ZÍSKÁNÍ POZORNOSTI PROBLEMATICE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJ POTENCIÁLU V LESNICKO-DŘEVAŘSKÉM PRŮMYSLU V ČR
 • UPLATNĚNÍ OBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ A SUROVIN
 • ENERGIE DŘEVA - NAPŘED VÝROBEK PAK PALIVO
 • GREEN EKONOMIKA

Členové

Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA, World's Green Lungs
Ing. Jan Tošovský, World's Green Lungs
Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D., vědecký pracovník, společník společnosti IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (hospodářská úprava lesa na bázi provozní inventarizace lesů, poradenství v oblasti zemědělství a životního prostředí, správa databází a vývoj software pro lesnictví, monitoring zásob uhlíku, emisní inventury, inventarizace lesů a krajiny na národní i regionální úrovni ...)
RNDr. Lucie Erbanová, vědecký pracovník v oborech geologie a pedologie
RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
Ing. Zdeněk Domes, lesnické poradenství a služby, bývalý ekonomický ředitel podniku Lesy České republiky, s.p., spoluautor koncepce transformace lesního hospodářství po r. 1989
Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel sdružení Moravský lesnický klastr, o.s., bývalý mluvčí podniku Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ludvík Pavlíček, obchodní ředitel a předseda dozorčí rady Foresta SG, a.s. (expertní a poradenská činnost především v oblasti lesnictví, tvorba programů a ucelených informačních systémů pro oblast lesnictví, tvorba aplikací pro poskytování dotací do zemědělství, poskytování informací a analýz v oblasti obnovitelných zdrojů energií, zejména ve využití lesní biomasy ...)
Ing. František Nekovář, WGL

Ke stažení

Související odkazy

10 Things You Should Know: http://sustainableforestproducts.org/

The Forests Dialogue: http://theforestsdialogue.org/