Vedoucí PS 01

Ing. Peter J. Kalaš
Ministerstvo životního prostředí ČR

Strategie

  • Společenské hodnoty = Jeden svět – lidé a planeta
  • Rozvoj lidských zdrojů = Pokrytí základních potřeb všemi
  • Hospodářství = Reálné hodnoty, náklady, přínosy
  • Zemědělství = Dostatek potravin prostřednictvím nové zelené revoluce
  • Lesnictví = Obnova a regenerace
  • Energie = Bezpečné a dostatečné zásobování nízkouhlíkovými energiemi
  • Stavebnictví = Nulové energetické domy
  • Mobilita = Bezpečná a nízkouhlíková doprava
  • Materiály = Bezodpadové hospodářství

Cíle

Jejím cílem je stát se platformou pro sjednocení vládní strategie UR s Českou Vizí 2050 ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky.

Členové

Tomáš Macků IPSOS
Bedřich Moldan KU, RVUR
doc. Ivan Rynda Univerzita Karlova
Zbyněk Pitra Rada expertů
Michal Broža OSN
Jan Kára MZV
Prof. Jan Švejnar Kolumbijská univerzita, N.Y
Ing. Jan Dusík regionální ředitel UNEP
Ing. Laco Miko vrchní ředitel, EK
Ing. Miroslav Zámečník NERV
Tomáš Studnička Klub mladých manažerů ČMA
Ing. Lubomír Lízal člen České Národní Banky