Vedoucí PS 05

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Ústav dopravní telematiky

Zaměření

Roztříštěnost názorů na nízkoemisní přepravu
• elektromobilita vs CNG

Rotříštěnost priorit
• osobní vs zbožová

Slabá podpora ze strany státu / měst
• nízkoemisní přeprava nemůže bez podpory konkurovat konvenční

Technologická nedostatečnost
• akční radius elektromobilu

Strategie

Sledovat nejnovější trendy v oblasti udržitelné dopravy a tyto sdílet se členy Czech BCSD.

Aktivně se podílet na přípravě a participaci na nových projektech v oblasti udržitelné mobility v ČR.

Cíle

Krátkodobě:
1) vytipovat menší regionální projekt v oblasti udržitelné dopravy
2) nalézt podporovatele / stakeholders
3) uvést v praxi
4) replikovat

Dlouhodobě:
Podílet se na koncepci udržitelné dopravy v ČR i jednotlivých regionech.

Členové

Marcinčín Elektra City
Paluba Vítkovice
Hájek Lease Plan
Tomáš Knespl ČEZ
Pavel Tomíček RWE
Marcinčín Elektra City
Jaromír Hájek Lease Plan
Miloš Adámek Hyundai
Jakub Ditrich Ekolo
Martin Hausenblas Liftago
Tomáš Chmelík ČEZ
Tomáš Knespl ČEZ
Miloš Malaník DPD
prof. Ing. Petr Moos ČVUT
Tomáš Eichler ČD Cargo
ing. Petr Choulík Linde Gas
RNDr. Petr Beneš Sdělovací technika
Peter Chrenko PWC
Jiří Pohl Siemens
ing. David Šafař E.ON
Ing. Emanuel Šíp Allied progress
Ing. Bohdan Wojnar Škoda – auto
Mgr. Martin Chalupský RWE
Zdeňka Molnárová Eltodo
Zbyněk Brada Linde Gas
Doc. Ing. Ph.D. Zdeněk Říha FD ČVUT
prof. Ing. Zdeněk Votruba Národní spolek pro elektromobilitu
Pavel Tomíček RWE

Autonomní mobilita v ČR

V únoru se uskutečnilo setkání České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj pracovní skupiny Mobilita pod vedením Miroslava Svítka. Cílem jednání bylo představit téma autonomní mobility z různých pohledů a prodiskutovat možnost testování autonomních vozidel v regionu Ústí nad Labem. Martin Pichl, zástupce Ministerstva dopravy, zmínil ve své prezentaci Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020 a uvedl příklady, kde se již autonomní vozidla začínají objevovat v silničním provozu. Zdeněk Votruba z ČVUT se věnoval problematice definice autonomního vozidla a společnost Valeo představila praktický pohled na svou aktivitu v této oblasti.

Diskutovalo se o chybějících podmínkách pro provoz autonomní mobility v ČR, navzdory našemu velkému předpokladu být v této oblasti vpředu. Podle účastníků diskuse je potřeba hned začít vytvářet podmínky pro testování a určit konkrétní kroky a specifikace projektu. Stanislav Schneider ze ŠKODA AUTO uvedl, že klíčové je nastartovat spolupráci vlády a byznysu v této oblasti a celou věc legislativně podchytit.