Vedoucí PS 07

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
ČZU Praha
členem cbcsd od 13.6.2014

Plán aktivit pracovní skupiny Nové metodické trendy udržitelnosti v roce 2021

 • Uspořádání workshopu k reportingu udržitelného rozvoje (EY)
 • Uspořádání XVII. ročníku mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ (ČZU)
 • Zpracování návrhů a zadávaní témat BP, DP a disertačních prací, projednání možností propagace nejlepších prací
 • Pokračování ve spolupráci s WBCSD
 • Uspořádání společného workshopu s Platformou pro bioekonomiku ČR
 • Uspořádání webináře k aktuálním otázkám (ESG, European Green Deal apod.) (PwC)

Zaměření

1) Zavádění reportingu udržitelného rozvoje podle metodiky Global Reporting Initiative (GRI) v ČR.

2) Zavádění manažerského účetnictví udržitelného rozvoje podle metodiky MŽP z roku 2008.

 • využití výzkumných projektů, doktorského studia, zapojení studentů

3) Najít možné úspory ve výrobním procesu pomocí nákladového účetnictví materiálových toků podle normy ISO 14 051.

 • využití zkušeností z účastí v mezinárodní pracovní skupině
 • využití výzkumného projektu na ČZU – zpracování software pro implementaci nákladového účetnictví materiálových toků

4) Pomoci firmám s výpočtem ekologické stopy, uhlíkové stopy a vodní stopy s využitím národních standardů.

Strategie

 • Sledovat nejnovější trendy v oblasti udržitelného rozvoje.
 • Aktivně se podílet na přípravě nových aktivit a jejich zavádění v podmínkách ČR.
 • Informovat v prvé řadě členy Czech BCSD o nejnovějších trendech a praktických možnostech využití.

Cíle

 1. Shromažďovat metodické podklady a informace umožňující realizaci aktivit v oblasti udržitelnosti na úrovni odpovídající nejnovějším poznatkům.
 2. Zapojit se do mezinárodních aktivit v prohlubování metodických postupů.
 3. Zapojit do aktivit pracovní skupiny univerzity (diplomové práce, disertační práce, výzkumná činnost) s orientací na prohloubení metodických postupů v podmínkách České republiky.

4) Přispět k informovanosti členů i široké veřejnosti (přednášky, semináře atd.).

Členové

 • Ing. Michal Bareš, KPMG Česká republika, s.r.o.
 • RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně
 • Ing. Jiří Palásek, Wunderman Praha
 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Andrea Mikulková, Ph.D.
 • Doc. PaeDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. RNDr. Svatava Janoušková. Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
 • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., CI2, o.p.s.
 • Ing. Milan Flosman, KPMG Česká republika
 • Ing. Radka Nedvědová, PwC Česká republika
 • Ing. Luděk Jireček, Ernst & Young, s.r.o.
 • Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • Ing. Marie Kubáňková, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita

Ke stažení

Zápis ze zasedání a Strategický rámec CČ 2040: