mapa_covid

Vedoucí PS 09

Mgr. Petr Dovolil
Mott MacDonadl CZ

Zaměření

 • Odolnost a její čtyři rozměry – sociálně-hospodářský, geopolitický, zelený a digitální
 • Aktivity EU na podporu oživení a odolnosti po COVID-19, zejména Facilita na podporu oživení a odolnosti a Národní plán obnovy ČR
 • Mezinárodní dobrá praxe v oblasti podpory a oživení po COVID-19
 • Zelená a digitální tranzice
 • Mezinárodní dobrá praxe v oblasti chytré a digitální infrastruktury
 • Infrastrukturní epidemiologie

Strategie

 • Zelená dohoda pro Evropu (EU)
 • Evropa připravená na digitální věk (EU)
 • Plán na podporu oživení Evropy (EU)
 • Evropský právní rámec pro klima (EU)
 • Evropský klimatický pakt (EU)
 • Plán dosažení cíle klimatu do roku 2050 (EU)
 • Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (EU)
 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách (ČR)
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (ČR)
 • Státní politika životního prostředí České republiky 2030 (ČR)

Cíle

 1. Diskutovat obsah Národního plán obnovy a ČR v kontextu plánů jiných členských zemí EU a formulovat doporučení/stanoviska ve vztahu k ČR
 2. Diskutovat mezinárodní dobrou praxi v ČR v oblasti zelené a digitální tranzice po COVID-19 a formulovat doporučení/stanoviska ve vztahu k ČR
 3. Diskutovat vývoj reformních nástrojů v oblasti odolnosti a oživení na úrovni EU a formulovat doporučení/stanoviska ve vztahu k ČR
 4. Mobilizovat a rozvíjet komunitu odborníků a zájemců v rámci Czech BCSD o téma „oživení a odolnost“ po COVID-19 v kontextu problematiky trvalé udržitelnosti

Program

 1. Jednání (03/2021): Národní plán obnovy ČR (verze 2/2021), pandemická odolnost a iniciativa „Česká zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města“
 2. Jednání (06/2021): Zelená a digitální tranzice a Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 3. Jednání (09/2021): Národní plán obnovy ČR (konečná verze) a plány jiných zemí EU
 4. Jednání (12/2021): Odolnost – stav v ČR a EU a výhledy řešení

Členové

DOVOLIL, Petr, Mgr. (infrastrukturní rozvoj, infrastrukturní epidemiologie), Mott MacDonald
Petr Knap a Jakub Bernold EY – nabízí bezplatný nástroj “Test firemní odolnosti”
Peter Chrenko PwC
prof. Miroslav Svítek ČVUT – projekt Urban resilience
Jan Beneš
Zdeněk Bílek zastupuje italskou skupinu TECNO, dříve SIKA
Martin Hausenblas Adler, Liftago
David A.Procházka VŠE – zařazení tohoto projektu do grantové žádosti pro TAČR
Petr Bučík KPMG
Jana Hrabětová E.ON
Zuzana Krejčiříková ČEZ
Tomáš Macků IPSOS
Kučera Tomáš Přídodovědecká fakulta UK Praha
Palatková Monika Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Valentová Jana valentova@vsmvv.cz

Ke stažení