Vedoucí PS 02

RNDr. Petr Beneš
členem cbcsd od 3.2013

Zaměření

 • Aplikace smart technologií v rámci digitální transformace ekonomiky.
 • Vznik smart regionů, které prověřují použitelnost těchto technologií a jejich společenské a ekonomické dopady.
 • Snaha o zajištění udržitelnosti dalšího rozvoje.
 • Zajištění významného rozměru bezpečnosti, který nově zahrnuje kyberprostor.

Strategie

“Udržitelnost je vývoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval možnosti příštích generací, přičemž garantuje rovnováhu mezi ekonomickým růstem, péčí o životní prostředí a sociální přívětivostí.”

 • lepší komunikace digitální transformace a témata udržitelnosti
 • uvádění lokálních aktivit do globálního kontextu
 • vytváření potřebné terminologie i šíření povědomí např. formou periodika vydávaného ve spolupráci s relevantními partnery.

Relevantní iniciativy v českém i evropském měřítku:

 • Zelená dohoda pro Evropu (EU)
 • Evropa připravená na digitální věk (EU)
 • Plán na podporu oživení Evropy (EU)
 • Evropský právní rámec pro klima (EU)
 • Evropský klimatický pakt (EU)
 • Plán dosažení cíle klimatu do roku 2050 (EU)
 • Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (EU)
 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách (ČR)
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (ČR)
 • Státní politika životního prostředí České republiky 2030 (ČR)

Cíle

Hlavní témata:

 • Rozvoj dopravní a technologické infrastruktury v kontextu krajů a veřejnoprávních institucí
 • Pandemická odolnost a perspektivy systémového řešení v ČR
 • Národní plán obnovy ČR
 • Zelená, chytrá (smart), odolná a inkluzivní města a obce + s nimi spojené aktivity
 • Elektronické komunikace a udržitelnost v éře COVID-19
 • BCO (Broadband Competence Office) a udržitelnost přístupu k internetu
 • Super-resorty a udržitelnost (průmysl, doprava, zemědělství …)

Související témata:

 • Umělá inteligence AI (Artificial Intelligence)
 • Internet věcí IoT (Internet of Things) – Smart Cities/Smart Life
 • Robotika RPA (Robotic Process Automation)
 • Big Data
 • Cloud Computing
 • Kybernetická bezpečnost (Cyber Security)
 • Národní plán rozvoje sítí VHCN
 • Technologie Blockchain a transformace bankovního sektoru
 • Cirkulární ekonomika
 • Všechno „na dálku“, od zdravotnictví po vzdělávání
 • Smart technologie proti pandemii – technologické a společenské přístupy

Program

Anotace kulatého stolu (06/2021) za účasti zástupců MPO ČR a MZ ČR: „Smart Life v době COVID a budoucích pandemií“ – Technologické a společensko-ekonomické aspekty problematiky šíření virů v éře IoT.

PartneřI pracovní skupiny Smart Life

 • MPO ČR
 • BCO (Broadband Competence Office)
 • VUT ÚTKO Brno
 • VŠB TUO Ostrava
 • Micos
 • Huawei

Ke stažení