Vedoucí PS 12

Ing. Zdeněk Bílek MBA
SIKA
členem cbcsd od 12.2013

Zaměření

 • Výzkum, vývoj a výroba stavebních materiálů a prvků
 • Energeticky úsporná řešení ve stavebnictví
 • Ekologická řešení ve stavebnictví
 • Recyklace stavebních konstrukcí a materiálů
 • Metody hodnocení staveb z hlediska udržitelnosti
 • Sociologické a kulturní hledisko
 • Legislativ
 • Ekonomie – dotační prostředky

Strategie

Vědecko-technické parky a jejich činnost pro inovace Získávání surovin v podmínkách udržitelného rozvoje Výrobní proces v souvislostech úspor energií, odpadů a podpora strategie „ zelených výrobků“ Balení, doprava a zpracování z hlediska aspektů UR

 • kontrola kvality a hodnocení udržitelnosti
 • omezení neobnovitelných zdrojů materiálů
 • podpora místního trhu
 • provoz stavebních a výrobních strojů a hal

Cíle

Stavby z přírodních materiálů (PM)
• výhody a nevýhody
• dřevostavby
• podpora staveb z PM ve stavebním řízení

Ochrana zemědělské půdy
• zelené střechy
• vytváření zelených zón v městské zástavě

Využití dešťové a odpadní vody
• řešení pro městské celky, centrální systémy

Proces recyklace založený na principech UR
• recyklace staveništního odpadu – stavební deník

Využití recyklátů ve stavebnictví a průmyslu
• hodnocení kvality recyklovaných materiálů

Obecně třídění odpadu ve stavebních firmách

Členové

Pavlíček, Spolana

Audio rozhovor

GDE Chyba: Požadavaná URL není platná