Vedoucí PS 06

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
VŠE

Zaměření

  • zvyšovat „globální inteligenci“ studentů formou zahraničních stáží, vytváření multikulturních studijních skupin, náborem pedagogů se zkušeností z různých kultur,
  • podporovat „zkušenostní učení“ formou praxí v podnicích, lokálních a globálních soutěží, dobrovolnictví, simulačních her, „learning from peers“.
  • preferovat témata udržitelnosti a společenské odpovědnosti ve výzkumu a partnerství
    s podnikatelskou sférou.

Strategie

  • Hostující profesoři – vytvořit databázi nabídek včetně zahraničních profesorů
  • Výměna zkušeností s novými formami vzdělávání – „action learning“.
  • Komparace programů s cílem vytvořit „standard vzdělávání k udržitelnosti.“
  • Vytvořit síť pro permanentní aktivity.

Cíle

Vytvořit návrh pro MPO a MPSV, jak využít myšlenku mikrokreditů v aktivní politice zaměstnanosti. Zařadit téma do plánovacího období 2013 – 15 v prioritní ose „začlenění.“

Ambice: 150 účastníků, inspirace ve formě best practices, získání zahraničního key note řečníka, přizvat MPO a MPSV…

Členové

Karel Rais VUT Brno
Jana Stávková MU Brno
Růžena Petříková DT Ostrava
Milan Zelený Fordham University USA
Dohnal Fontes Brno
Tomáš Vachuta Anglo Americká univerzita
Ivan Rynda Univerzita Karlova
Marie Jírů Centrum Andragogiky HK