WBCSD a Circular IQ partner pro rozšíření oběhové ekonomiky

Publikováno uživatelem

WBCSD a Circular IQ se dohodly na společném vývoji online nástroje na podporu rámce Circular Transition Indicators (CTI), jehož cílem je zvýšit využití oběhového hospodářství podnikáním. Tento rámec byl vyvinut společností WBCSD a byl pilotně testován 15 předními společnostmi. Jeho cílem je pomoci podnikům vypočítat, měřit a sledovat jejich pokrok v oběhové ekonomice. Geneva, Amsterdam, 02 […]

Těžba a spotřeba uhlí v Evropské unii

Publikováno uživatelem

E vropský statistický úřad Eurostat publikoval v srpnu tohoto roku soubor statistik věnovaných těžbě a spotřebě uhlí v Evropské unii. Jak se liší trendy v těžbě a spotřebě hnědého a černého uhlí, jakým vývojem tyto suroviny v rámci EU prošly a jak se na těchto číslech podílí energetický sektor, to vše je námětem tohoto vydání bulletinu. Jaké jsou hlavní […]

WBCSD podporuje novou koalici 17 světových vůdců spojujících síly, aby dodali SDG

Publikováno uživatelem

WBCSD se stala oficiálním zastáncem nové koalice 17 světových společností zvaných „Business Avengers“, aby zdůraznila klíčovou roli, kterou podniky hrají při dosahování cílů 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Ve své roli se WBCSD věnuje podpoře koalice úsilí o zvýšení informovanosti, spolupráce a jednání soukromého sektoru směrem k dosažení globálních cílů do roku 2030. New […]

Nový tým kolegia komisařů

Publikováno uživatelem

Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila dne 10. září nový tým kolegia komisařů. Nová struktura Komise odráží priority a politické zásady, které von der Leyenová deklarovala v souvislosti se zvolením do čela Evropské komise. Klade důraz na boj proti klimatickým změnám, digitalizaci a sociálně tržní hospodářství. Nově bude v čele kolegia zasedat osm místopředsedů, z toho […]

Den WBCSD Indie 2019

Publikováno uživatelem

Vzhledem k velké populaci a perspektivám budoucího růstu mají podniky v Indii mnoho příležitostí k udržitelnosti. Současně však velikost země činí její výzvy v oblasti udržitelnosti celosvětově významné. Vzhledem ke kritické úloze společností pro růstovou trajektorii Indie uspořádala WBCSD indický den, včetně kulatého stolu generálního ředitele, aby usnadnil diskuse s členskými společnostmi o těchto otázkách a urychlil posun k spravedlivější, inkluzivnější […]

Zdanění v oblasti energií

Publikováno uživatelem

Evropská komise zveřejnila dne 11. září pracovní dokument týkající se zdanění v oblasti energií. Komise konstatuje, že směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny z roku 2003 není v souladu s klimatickoenergetickými cíli EU. Komise dochází k závěru, že vzhledem k vývoji technologií, trhu s energiemi, či ke změně legislativního rámce i politických cílů EU za posledních patnáct let neodpovídá směrnice o zdanění […]

Od cíle k činu: přechod k prosperující společnosti

Publikováno uživatelem

Obchodní prostředí se mění. Jak může společnost jednat se svými závazky? Peter Bakker, náš prezident a generální ředitel, uvádí tři způsoby, jak mohou společnosti učinit prohlášení o účelu, a to v návaznosti na nedávné prohlášení obchodního kulatého stolu o účelu korporace, jehož cílem je učinit společnost inkluzivnější a odolnější. Geneva, 11 September 2019 – The recent […]

Lesy ČR se zbavují lidí

Publikováno uživatelem

Za rok je opustily desítky expertů, hlavně kvůli střetu s novým vedením. Největší lesní podnik v zemi, státní firma Lesy České republiky, se potýká s nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou v historii. Kvůli ní je na trhu přebytek dřeva, jeho prodeje padají, firmě klesají tržby a vůbec poprvé jí hrozí ztráta. A podnik navíc přichází o zkušené lidi. Od loňského září, kdy nastoupil nový ředitel Josef Vojáček, […]

EDF plánuje odstavení JE Fessenheim

Publikováno uživatelem

Francouzská společnost EDF se chystá odstavit jadernou elektrárnu (JE) Fessenheim během příštího roku. Dne 30. září oznámila, že požádala regulační úřad o schválení ukončení provozu a trvalého odstavení obou PWR reaktorů, přičemž odstavení prvního reaktoru je plánováno na 22. února 2020 a druhého na 30. červen téhož roku. Na základě dohody mezi francouzskou vládou a EDF poskytne stát […]

Vrcholoví manažeři členů WBCSD požadují zvýšení obchodního vedení, aby formovali budoucnost práce

Publikováno uživatelem

Aby obchod mohl fungovat i v budoucnosti, musíme lidi postavit do centra práce. WBCSD vydala prohlášení o vedení schválené špičkovými manažery z Ayala, Banco Santander, Charoen Pokphand Group, Firmenich, Fujitsu, Microsoft, Nestlé, PWC a Randstad. Madrid, 10 September 2019: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has issued a leadership statement on the Future of Work. Endorsed […]