Prezidium Czech BCSD

Kateřina Šveřepová – prezidentka Czech BCSD

Advokát a partner advokátní kanceláře PORTOS s více než 15-ti letou praxí v advokacii.

Kateřina je součástí AK PORTOS již od roku 2014. Advokátkou se stala v roce 2015, od roku 2016 vedla vlastní právní tým a od roku 2021 je partnerem AK PORTOS.

Kateřina získala zkušenosti v zahraničí, kdy v průběhu studia na Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vycestovala na pracovně-studijní pobyt do Washingtonu, D. C. V roce 2023 absolvovala program Business Sustainability Management na University of Cambridge, Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Zaměřuje se na poradenství v oblasti udržitelnosti, energetiky, dopravy, infrastruktury, finančních služeb a neziskového sektoru. Věnuje se významným celospolečenským tématům, jako je právě ESG, cirkulární ekonomika, CSR aktivity velkých korporací působících v regionu CEE, PPP, implementace evropských principů a politik do českého prostředí anebo hromadné žaloby.

Od dubna 2023 zastupuje Kateřina AK PORTOS v prezidiu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, v listopadu 2023 byla zvolena její prezidentkou.

Kateřina se věnuje i publikační a přednáškové činnosti. V roce 2019 získala ocenění Právník roku v kategorii Talent roku, v roce 2021 se umístila v žebříčku Economia Významné ženy v právnických profesích, v roce 2023 byla jmenována tváří udržitelnosti v projektu Prvních 100 let, v témže roce byla zařazena do žebříčku expertů v oblasti udržitelnosti v projektu TaUdržitelnost a také je členkou pracovní skupiny k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility.

Matěj Vácha – viceprezident Czech BCSD

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Studoval též dálkově anglické právo na University of Cambridge a magisterský studijní obor „mediální věda“ na pražské Fakultě sociálních věd.  Je partnerem advokátní kanceláře AK PKK, před tím působil 7 let v přední mezinárodní právní kanceláři.

Ve své kariéře působil jako poradce ministra pro legislativu, asistent poslance a poradce poslaneckého klubu. Je zakladatelem České fintech asociace, kde po celou dobu působí jako člen představenstva. Kromě právní praxe se věnuje i poradenství v oblasti public affairs.

Michaela Chaloupková – členka prezidia Czech BCSD

Vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Již od roku 2003 pracuje pro společnost ČEZ, kam nastoupila do pozice obchodního referenta v nákupu. Postupně se vypracovala až na pozici ředitelky divize správa, která zahrnuje personalistiku, správu majetku a vozidel pro Skupinu ČEZ. Zastává taktéž pozici chief sustainability officer a je zodpovědná za řízení ESG agendy ve Skupině ČEZ.

V říjnu 2011 se stala jedinou ženou v představenstvu ČEZ, a. s. Michaela si osobně zkusila nejen výkonný, ale i každý řídící stupeň ve firemní hierarchii, má bohaté zkušenosti s fungováním velké korporace. V roce 2012 se poprvé objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu, ve kterém od té doby pravidelně obsazuje přední příčky. Taktéž se pravidelně objevuje v žebříčku 50 nejvlivnějších žen v České republice vyhlašovaném časopisem Forbes.

Aktuálně se taktéž věnuje mentoringu a koučingu v programu Odyssey podporující ženské manažerské talenty, mentoringovém programu Britské obchodní komory a zejména pak ve firemním prostředí, kde podporuje rozvoj a růst řady žen a i mužů.

Ing. Kateřina Morrisová – členka prezidia Czech BCSD

Vede v GasNet útvar ESG a Security a má více než 15-ti letou praxi v energetice. Působila ve společnostech RWE, innogy a Čeps.

Kateřina je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní obchod a Aplikovaná informatika. V oblasti udržitelnosti získala zkušenosti v programu Business and Climate Change, Towards Net Zero Emissions na Unversity of Cambridge.

V GasNet zastřešuje celé téma udržitelného rozvoje ESG (Environmental, Social and Governance) a intenzivně se podílí na tématu zelené transformace energetiky. Ve své pozici odpovídá za soulad se standardy ESG a s tím souvisejícím reportingem.

Od listopadu 2023 působí Kateřina v prezidiu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Alice Machová – členka prezidia Czech BCSD

Alice je expertkou na CFO agendu a finanční účetnictví. Zaměřuje se na digitální technologie, finanční procesy a účetní standardy. Věnuje se nefinančnímu reportingu, udržitelnému rozvoji a CSR.

Hana Kovářová – členka prezidia Czech BCSD

Marketingový profesionál s více než 20-ti letou praxí v oboru. Poslední čtyři roky se intenzivně věnuje i tématu udržitelnosti jak v rámci skupiny Komerční banky, tak na úrovni bankovního sektoru včetně dialogu s veřejným sektorem.

Hana je na své aktuální pozici od února 2020 a zastává roli výkonné ředitelky pro Strategii značky a komunikaci skupiny Komerční banky.

V rámci své pozice je zodpovědná i za téma udržitelnosti zejména v oblasti reportingu. Je předsedkyní Komise pro udržitelné finance při České bankovní asociaci, členkou prezidia České podnikatelské rady pro udržitelné finance a členkou správní rady Nadace Komerční banky. Je také členkou arbitrážní komise Rady pro reklamu.

Do KB přišla z pozice marketingové ředitelky Raiffeisenbank, kde působila od roku 2014. Čtyři roky před tím zastávala stejnou pozici v České pojišťovně. Byla také součástí týmu, který v České republice zakládal pojišťovnu Direct a působila i v poradenské společnosti Accenture.

Hana vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na pražské VŠE s hlavní specializací Informační management a na Fakultě financí a účetnictví vedlejší specializaci Finance a účetnictví. Poté získala titul MBA na Sheffield Hallam University.

Své hlavní zaměření má jak v oblasti komunikace, reklamy, budování značky a efektivity marketingových investic, tak v oblasti udržitelných financí a nefinančnímu reportingu.

Hana získala v roce 2023 ocenění Top Žena magazínu CEO kategorie finance, v roce 2022 vstoupila do síně slávy nejvlivnějších žen českého finančního světa #FinŽeny a ve stejném roce se stala i Tváří udržitelnosti projektu [ta]Udržitelnost.

Mgr. Petr Dovolil – člen prezidia Czech BCSD

V Czech BCSD zastupuje společnost PricewaterhouseCoopers, kde od roku 2021 působí na pozici ESG manažera a seniorního konzultanta. Má více než 23 let zkušeností v oblasti veřejné politiky, regulace, institucí, veřejných zakázek a udržitelnosti. Má rozsáhlou praxi v oblasti infrastrukturních projektů financovaných ze zdrojů EU, unijních politik, mezinárodních smluvních standardů, PPP, jakož i českého soukromého a veřejného práva.

V posledních 10 letech se podílel na mnoha investičních projektech a technických asistencí EBRD, Evropské komise a EIB v oblasti zeleného přechodu v Česku i v zahraničí v odvěvích vodohospodářství, dopravy, energetiky, odpadů a budov.

V současné době se zaměřuje zejména na širší témata udržitelného rozvoje, zelené a digitální transformace a dosažení shody se standardy ESG (Environmental, Social and Governance), včetně EU Taxonomie, prověřování udržitelnosti (klimatické, environmentální a sociální), udržitelného veřejného zadávání a financování udržitelnosti v EU.

Je klíčovým expertem na probíhajícím projektu TSI Evropské komise pro Ministerstvo financí ČR “Sustainable Finance Policy Options” (Rámec financování udržitelnosti v Česku”).

Řádní členové Czech BCSD

Ing. Jaroslav Vích (ENVIROS s.r.o.)

Mgr. Petr Dovolil – člen prezidia Czech BCSD (PWC)

V Czech BCSD zastupuje společnost PricewaterhouseCoopers, kde od roku 2021 působí na pozici ESG manažera a seniorního konzultanta. Má více než 23 let zkušeností v oblasti veřejné politiky, regulace, institucí, veřejných zakázek a udržitelnosti. Má rozsáhlou praxi v oblasti infrastrukturních projektů financovaných ze zdrojů EU, unijních politik, mezinárodních smluvních standardů, PPP, jakož i českého soukromého a veřejného práva.

V posledních 10 letech se podílel na mnoha investičních projektech a technických asistencí EBRD, Evropské komise a EIB v oblasti zeleného přechodu v Česku i v zahraničí v odvěvích vodohospodářství, dopravy, energetiky, odpadů a budov.

V současné době se zaměřuje zejména na širší témata udržitelného rozvoje, zelené a digitální transformace a dosažení shody se standardy ESG (Environmental, Social and Governance), včetně EU Taxonomie, prověřování udržitelnosti (klimatické, environmentální a sociální), udržitelného veřejného zadávání a financování udržitelnosti v EU.

Je klíčovým expertem na probíhajícím projektu TSI Evropské komise pro Ministerstvo financí ČR “Sustainable Finance Policy Options” (Rámec financování udržitelnosti v Česku”).

Jan Brázda (PWC)

Nastoupil do týmu Korporátních financí a transakcí PwC ČR v roce 2005, později přesídlil na několik let do londýnské kanceláře PwC UK. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Arizona State University a držitelem CFA kvalifikace. Jan Brázda je ženatý, má několikaměsíční dceru a ve volném čase cestuje, surfuje, potápí se anebo jen pracuje na zahradě.

Martin Chalupský (Innogy(RWE))

Martin Chalupský vystudoval v letech 1982 až 1986 na Karlově univerzitě fakultu televizní a filmové žurnalistiky. Dlouhá léta působil jako redaktor a moderátor České televize. V devadesátých letech pracoval také jako zahraniční korespondent ČT v Německu. Od roku 2000 už působil v oblasti korporátní komunikace. Nejprve ve společnosti ŠkodaAuto, poté TV Nova a od roku 2004 je ředitelem komunikace skupiny RWE v ČR. Od roku 2011 odpovídá i za řízení komunikace společnosti RWE East, která řídí veškeré aktivity koncernu RWE ve střední a východní Evropě a v Turecku.

Ing. Jan Loško, Ph.D. (Mott MacDonald)

Více než 12 let technických zkušeností s projektováním, inspekcí a konstrukcí mostů a speciálních konstrukcí v České republice, Spojených arabských emirátech a na Středním východě, ve Velké Británii a Irsku. Klíčovou kvalifikaci mají mosty, zejména betonové předpjaté a předpjaté mosty, analýza předpínacích ztrát, vliv nerovinných deformací v betonových konstrukcích, únosnost a návrh opatření pro budoucí použití.

Hana Kovářová – členka prezidia Czech BCSD (Komerční banka)

Marketingový profesionál s více než 20-ti letou praxí v oboru. Poslední čtyři roky se intenzivně věnuje i tématu udržitelnosti jak v rámci skupiny Komerční banky, tak na úrovni bankovního sektoru včetně dialogu s veřejným sektorem.

Hana je na své aktuální pozici od února 2020 a zastává roli výkonné ředitelky pro Strategii značky a komunikaci skupiny Komerční banky.

V rámci své pozice je zodpovědná i za téma udržitelnosti zejména v oblasti reportingu. Je předsedkyní Komise pro udržitelné finance při České bankovní asociaci, členkou prezidia České podnikatelské rady pro udržitelné finance a členkou správní rady Nadace Komerční banky. Je také členkou arbitrážní komise Rady pro reklamu.

Do KB přišla z pozice marketingové ředitelky Raiffeisenbank, kde působila od roku 2014. Čtyři roky před tím zastávala stejnou pozici v České pojišťovně. Byla také součástí týmu, který v České republice zakládal pojišťovnu Direct a působila i v poradenské společnosti Accenture.

Hana vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na pražské VŠE s hlavní specializací Informační management a na Fakultě financí a účetnictví vedlejší specializaci Finance a účetnictví. Poté získala titul MBA na Sheffield Hallam University.

Své hlavní zaměření má jak v oblasti komunikace, reklamy, budování značky a efektivity marketingových investic, tak v oblasti udržitelných financí a nefinančnímu reportingu.

Hana získala v roce 2023 ocenění Top Žena magazínu CEO kategorie finance, v roce 2022 vstoupila do síně slávy nejvlivnějších žen českého finančního světa #FinŽeny a ve stejném roce se stala i Tváří udržitelnosti projektu [ta]Udržitelnost.

Martin Křivánek (KPMG Česká republika s.r.o.)

V KPMG Česká republika je od roku 2007. Dnes zastává funkci Head of CEE Sustainability Services a vede tým zaměřený na ESG, který se zabývá strategiemi udržitelnosti a nastavením KPIs pro transformaci k nízko emisní ekonomice, řízením klimatických rizik, posuzováním dopadů a implementací regulatorních požadavků (EU, ECB, EBA, ESMA a ČNB), zelenou taxonomií EU a nefinančním reportingem. Martin má rozsáhlé zkušenosti s prací pro klienty z řad bank, obchodníků s cennými papíry a investičních společností. Specializuje se na řízení rizik, poradenství, posuzování dopadů, přezkum výpočtů, vývoj modelů a sestavování finančních a regulatorních výkazů.

Ing. Jaromír Vorel (ŠKO-ENERGO)

V současné době jednatelem Ško-Energo, firmy která zabezpečuje všechny energetické potřeby Škoda Auto v České republice. V energetice a oblasti technických plynů má více než 40-letou praxi. Působil ve společnostech ČEZ, Ministerstvo vody a elektřiny Kuwait, Power International, Air Products, Unipetrol a Ško-Energo.

Jaromír je absolventem ČVUT Praha, katedra výrobních strojů a zařízení.

Ve Ško-Energo je zodpovědný za technickou stránku firmy. Kromě zajištění bezpečného a ekonomického provozu zařízení  a dodávky služeb v oboru energetiky, tedy tepla, elektřiny, plynu, stlačeného vzduchu a vody, zodpovídá i za projekty směřující k dekarbonizaci a udržitelnosti energetických služeb pro Škodu Auto.

Je činný i jako předseda předsednictva Sdružení Velkých Spotřebitelů Energie (SVSE).

Alice Machová (Ernst &Young Czech Republic)

Alice je expertkou na CFO agendu a finanční účetnictví. Zaměřuje se na digitální technologie, finanční procesy a účetní standardy. Věnuje se nefinančnímu reportingu, udržitelnému rozvoji a CSR.

Roman Horváth (SATUM CZECH s.r.o.)

Jedním ze tří zakladatelů české makléřské společnosti Satum, která patří mezi nejlepší firmy v oblasti korporátního pojištění a dopravních rizik se správou pojistného ve výši až 1,3 mld korun. Z pozice jednatele zastřešuje oblast obchodu a vyjednávání, dohlíží na strategická partnerství s klienty i pojišťovnami, podílí se na směřování a růstu společnosti. Roman má mnohaleté zkušenosti v oblasti korporátního pojištění a patří mezi experty na dopravní rizika. Vystudoval Ekonomickou fakultu při VšB-TUO a po krátké pracovní zkušenosti v makléřské společnosti založil po studiích v roce 1997 spolu s Petrem Dil’em a Jitkou Hradilovou společnost Satum.

Kateřina Šveřepová – prezidentka Czech BCSD (AK PORTOS)

Advokát a partner advokátní kanceláře PORTOS s více než 15-ti letou praxí v advokacii.

Kateřina je součástí AK PORTOS již od roku 2014. Advokátkou se stala v roce 2015, od roku 2016 vedla vlastní právní tým a od roku 2021 je partnerem AK PORTOS.

Kateřina získala zkušenosti v zahraničí, kdy v průběhu studia na Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vycestovala na pracovně-studijní pobyt do Washingtonu, D. C. V roce 2023 absolvovala program Business Sustainability Management na University of Cambridge, Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Zaměřuje se na poradenství v oblasti udržitelnosti, energetiky, dopravy, infrastruktury, finančních služeb a neziskového sektoru. Věnuje se významným celospolečenským tématům, jako je právě ESG, cirkulární ekonomika, CSR aktivity velkých korporací působících v regionu CEE, PPP, implementace evropských principů a politik do českého prostředí anebo hromadné žaloby.

Od dubna 2023 zastupuje Kateřina AK PORTOS v prezidiu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, v listopadu 2023 byla zvolena její prezidentkou.

Kateřina se věnuje i publikační a přednáškové činnosti. V roce 2019 získala ocenění Právník roku v kategorii Talent roku, v roce 2021 se umístila v žebříčku Economia Významné ženy v právnických profesích, v roce 2023 byla jmenována tváří udržitelnosti v projektu Prvních 100 let, v témže roce byla zařazena do žebříčku expertů v oblasti udržitelnosti v projektu TaUdržitelnost a také je členkou pracovní skupiny k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility.

Ing. Kateřina Morrisová – členka prezidia Czech BCSD (GasNet)

Vede v GasNet útvar ESG a Security a má více než 15-ti letou praxi v energetice. Působila ve společnostech RWE, innogy a Čeps.

Kateřina je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní obchod a Aplikovaná informatika. V oblasti udržitelnosti získala zkušenosti v programu Business and Climate Change, Towards Net Zero Emissions na Unversity of Cambridge.

V GasNet zastřešuje celé téma udržitelného rozvoje ESG (Environmental, Social and Governance) a intenzivně se podílí na tématu zelené transformace energetiky. Ve své pozici odpovídá za soulad se standardy ESG a s tím souvisejícím reportingem.

Od listopadu 2023 působí Kateřina v prezidiu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Petra Vrbová (GasNet)

Od roku 2004 se věnuje nákupu v nadnárodních koncernech. Působila na různých pozicích v Procurementu. Intenzivně se věnuje zefektivnění procesů v nákupu s využitím moderních IT technologií, rozvoji nákupních kompetencí v oblastech strategického nákupu a udržitelnosti . Dále působí jako mentorka v organizaci Business & Professional Woman CR z.s. V současnosti zastává pozici Ředitele nákupu ve společnosti GasNet, s.r.o., která provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v ČR.

Matěj Vácha – viceprezident Czech BCSD (AK PKK)

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Studoval též dálkově anglické právo na University of Cambridge a magisterský studijní obor „mediální věda“ na pražské Fakultě sociálních věd.  Je partnerem advokátní kanceláře AK PKK, před tím působil 7 let v přední mezinárodní právní kanceláři.

Ve své kariéře působil jako poradce ministra pro legislativu, asistent poslance a poradce poslaneckého klubu. Je zakladatelem České fintech asociace, kde po celou dobu působí jako člen představenstva. Kromě právní praxe se věnuje i poradenství v oblasti public affairs.

Michal Řezníček (DIRECT pojišťovna)

Michal Řezníček vystudoval MBA na University of Pittsburgh. V pojišťovnictví a finančním světě se pohybuje přes 20 let. Dlouho působil ve skupině PPF (eBanka, Penzijní fond České pojišťovny, Česká pojišťovna). V roce 2014 přišel do VIGO Investments, kde se stal později partnerem. Je spoluzakladatelem Direct pojišťovny, ve které posledních 8 let působil jako CSO a člen představenstva. Nyní vede celou pojišťovnu jako její výkonný ředitel. Je také součástí správní rady Direct nadace, která pomáhá hledat příležitosti znevýhodněným dětem a lidem s postižením. Volný čas věnuje Michal především rodině a sportu.

Radka Marková (ORLEN Unipetrol RPA)

Manažer CSR a ESG reportingu pro firmu ORLEN Unipetrol RPA.

Michaela Chaloupková – členka prezidia Czech BCSD (ČEZ)

Vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Již od roku 2003 pracuje pro společnost ČEZ, kam nastoupila do pozice obchodního referenta v nákupu. Postupně se vypracovala až na pozici ředitelky divize správa, která zahrnuje personalistiku, správu majetku a vozidel pro Skupinu ČEZ. Zastává taktéž pozici chief sustainability officer a je zodpovědná za řízení ESG agendy ve Skupině ČEZ.

V říjnu 2011 se stala jedinou ženou v představenstvu ČEZ, a. s. Michaela si osobně zkusila nejen výkonný, ale i každý řídící stupeň ve firemní hierarchii, má bohaté zkušenosti s fungováním velké korporace. V roce 2012 se poprvé objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu, ve kterém od té doby pravidelně obsazuje přední příčky. Taktéž se pravidelně objevuje v žebříčku 50 nejvlivnějších žen v České republice vyhlašovaném časopisem Forbes.

Aktuálně se taktéž věnuje mentoringu a koučingu v programu Odyssey podporující ženské manažerské talenty, mentoringovém programu Britské obchodní komory a zejména pak ve firemním prostředí, kde podporuje rozvoj a růst řady žen a i mužů.

Přidružení členové Czech BCSD

Ing. Tomáš Macků (Ipsos)

Více než 30 let pracuje v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění a zabývá se analýzami trhu. Podílí se na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií.

Ve výzkumné agentuře Ipsos pracuje od r. 2007, odpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Působí v mnoha asociacích, svazech, klubech, je členem řady profesních a odborných porot vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.

Je spoluzakládajícím členem CBCSD.

Jana Baráková (Newton Media)

Od ledna 2024 je Výkonnou ředitelkou společnosti Newton Media a.s., která se specializuje na monitoring médií a mediální analýzy a od května 2023 je také přidruženým členem organizace „České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj“

Do mediálního světa přináší své téměř 20leté zkušenosti z oblasti informačních technologií. Posledních 10 let působila v americké společnosti Microsoft, kde zastávala pozici Enterprise Channel Managera pro státní správu. Zde mimo jiné vedla i významné inovativní projekty Digitální úřad a Digitální nemocnice, představující řešení pro digitalizaci státní správy a zdravotnictví.

Kromě toho má za sebou zajímavé pracovní zkušenosti ve společnosti Cisco na různých lokálních i regionálních pozicích. Za zmínku stojí pozice Partner Account Managera ve Švýcarsku, Program Managera pro region EMEA a Business Development Managera pro region CEE.

Jana Baráková vystudovala Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získala titul Master of Advanced Studies v oboru International Management and Marketing na univerzitě Johanna Keplera v Linci.

doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D. (SEVEn)

Jiří Karásek (1980) absolvoval v roce 2005 Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. V roce 2019 byl jmenován docentem pro obor Management a ekonomka ve stavebnictví. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo. V SRN pracoval i v soukromé společnosti, kde se podílel na vývoji výpočetního nástroje návratnosti energetických opatření budov. Po svém návratu pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor. V společnosti SEVEn je od roku 2012. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů. Koordinuje evropský projekt CraftEdu, je národním koordinátorem celé řady dalších projektů.

Ing. Ondřej Veselovský (CRIF – Czech Credit Bureau)

Leader ESG společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. pro ČR a SR. Více než 20 let pracovních zkušeností získal na projektech velkých poradenských společností pro mezinárodní klienty se zaměřením na poradenství a consulting pro finanční instituce v oblasti řízení rizik, compliance, M&A a dalších. Svoji kariéru začal při studiu na ČVUT v pražské kanceláři Arthur Andersen, kde se věnoval auditu a absolvoval ACCA. Kariéru v Big4 završil v roce 2018, kdy jsem se stal CFO, COO a členem představenstva ve finančně-poradenské společnosti a následně členem představenstva skupinového obchodníka cennými papíry. Ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. se od podzimu 2021 věnuje primárně oblasti ESG, vývoji a uvedení řešení a produktů CRIF v oblasti ESG na český a slovenský trh.

Pavel Bezucký (Schneider Electric)

Pavel Bezucký nastoupil od začátku prosince 2022 na pozici generálního ředitele Schneider Electric. Jeho hlavním úkolem je posílení značky Schneider Electric jako lídra digitální transformace řízení energie a automatizace na českém trhu. Zaměří se mimo jiné na podporu obchodu a rozvoj partnerské sítě. Jedním z jeho strategických poslání je připomínat Schneider Electric jako společnost, která se již dlouhá léta zabývá ekologií a udržitelností svých výrobků a služeb.

„Těším se, že využiji své zkušenosti z mezinárodních společností, abych pomohl šířit udržitelné principy do všech oblastí života díky nejmodernějším technologiím Schneider Electric. Mojí hlavní prioritou bude směrování zkušeného týmu Schneider Electric tak, abychom společně našim zákazníkům ukazovali, jak mohou technologie a služby přispívat k udržitelnému způsobu života. Věřím, že kombinace technických, obchodních a manažerských zkušeností mi umožní uchopit tuto náročnou, ale zároveň naplňující, vizi zodpovědně a s chutí,“ komentuje svoji novou roli Pavel Bezucký.

Pavel Bezucký přichází z dánské společnosti Universal Robots vyrábějící kolaborativní roboty, kde řídil aktivity ve střední a východní Evropě a v Rusku. Předtím zde zastával pozici obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko. Působil jako generální ředitel výrobce turbín společnosti CNC TVAR a jako obchodní a marketingový manažer získal mnoho zkušeností v oblasti průmyslové automatizace a všeobecného strojírenství ve společnostech Mauting, Rockwell Automation a B&R Industrial Automation.

Pavel Bezucký vystudoval strojní fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Je ženatý a má 5 dětí. Mezi jeho koníčky patří jachting, cyklistika a lyžování.

RNDr. Radek Hořeňovský (WASTen)

RNDr. Radek Hořeňovský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během své profesionální kariéry působil od roku 1993 v bankovním sektoru a později se stal ředitelem přední makléřské společnosti na kapitálovém trhu. Od roku 2007 se zabývá dotačním poradenstvím, nejprve ve společnosti Euroforum Capital Consulting, s.r.o. a později ve firmě Euroforum Group, a.s.. V současné době působí mimo jiné jako předseda klastru WASTen, z.s., který podporuje transfer inovativních, ekologicky šetrných technologií na využití odpadů na český trh. Ze své profesionální praxe má bohaté zkušenosti s financováním investičních projektů, ohodnocováním bonity projektových záměrů a dotační podporou projektů.

Ing. Radek Veselý (MALFINI, a.s.)

Děčínský rodák vystudoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci svého profesního působení pracoval v oblasti auditorských služeb a logistiky, do firmy MALFINI nastoupil ze společnosti ČEZ v roce 2011. Nejprve jako krizový manažer, následně pracoval v dalších vrcholových řídících funkcích. Aktuálně je na pozici předsedy správní rady společnosti.

Čestné statuty Czech BCSD

Ing. Peter J. Kalaš

Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. – Je odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a šéfporadce ministra životního prostředí Richarda Brabce – V roce 1968 emigroval do Švýcarska, v letech 1986 – 1994 působil na švýcarském ministerstvu zahraničního obchodu – V letech 2006 – 2007 působil jako ministr životního prostředí v první Topolánkově vládě – Pracoval pro Světovou banku a Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR) .

Ing. Jan Žůrek

Spoluzakládal českou pobočku KPMG v roce 1990. Ve společnosti pracoval do roku 2016, posledních šest let jako řídící partner. V současnosti se podílí na několika projektech private equity. Dále je předsedou výboru pro audit Penzijní společnosti KB. Působí jako člen Ekonomické rady Arcidiecéze pražské. Je členem správní rady Nadace Independent Press, která patří mezi investory Deníku N a časopisu Respekt. Dále je ve správní radě organizace Cesta domů poskytující domácí hospicovou péči. Od roku 2021 spolupracuje s Nadací rodiny Vlčkových na projektu dětského paliativního centra.

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Ing.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektro firmy.

Je zakladatelem Czech BCSD a do října roku 2016 zastával pozici prezidenta Czech BCSD.

Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od března 2011 byl prezidentem ČMA až do roku 2019.

Pavel Kafka je členem správní rady Nadace J.A. Komenského Pangea.

Zakládající členové Czech BCSD

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Ing.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektro firmy.

Je zakladatelem Czech BCSD a do října roku 2016 zastával pozici prezidenta Czech BCSD.

Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od března 2011 byl prezidentem ČMA až do roku 2019.

Pavel Kafka je členem správní rady Nadace J.A. Komenského Pangea.

Ing. Peter J. Kalaš

Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. – Je odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a šéfporadce ministra životního prostředí Richarda Brabce – V roce 1968 emigroval do Švýcarska, v letech 1986 – 1994 působil na švýcarském ministerstvu zahraničního obchodu – V letech 2006 – 2007 působil jako ministr životního prostředí v první Topolánkově vládě – Pracoval pro Světovou banku a Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR) .

Ing. Ivo Gajdoš

Ivo Gajdoš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako Shell, 3M, Ferrero, Alcatel – v pozici CFO. V současné době je viceprezidentem České manažerské asociace. Stal se finalistou soutěže Manažer roku 1997. V České manažerské asociaci je od jejího založení. Již více než 30 let organizuje Manažerská setkání Pražského klubu. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj, jejímž je zakládajícím členem, zastával pozici výkonného ředitele.

Ing. František Nekovář

Generální sekretářka Czech BCSD

Mgr. Erika Duchanová

Erika Duchanová vystudovala Pedagogickou fakultu a Filosofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracovala v řadě manažerských pozic v automobilovém a strojírenském průmyslu, a ve financích. V letech 2010 a 2012 byla předsedkyní mediálního výboru ČLFA a v roce 2010 se stala finalistkou soutěže Manažer roku. V posledních 4 letech pracovala pro firmy zabývající se recyklací, konkrétně pro Mangan Chvaletice 2019-2020 a Nafigate Corporation. V poslední jmenované měla zodpovědnost za projekt Hydal Coffe na pozici projektového manažera.

Vedoucí pracovních skupin Czech BCSD

Lenka Mynářová

Je hlavní expert TAČR na Cirkulární audit a vedoucí pracovní skupiny Oběhové hospodářství Czech BSCD. Společně s V. Víškem založili iniciativu No Greenwashing.

Absolventka Filozofické fakulty UK Praha a celoživotně se věnuje marketingu vědy a výzkumu a inovacím v cirkulární ekonomice. Vedla marketingový tým, který v roce 2008 uvedl na globální trh technologii Nanospider. Vede inovativní projekty s globálními firmami.

Od roku 2006 se věnuje business developmentu a řízení vědeckých a technologických procesů a inovací na globálním úrovni. Vrcholem její profesionální kariéry jsou projekty, které vede v rámci globální spolupráce s Colgate-Palmolive v USA a řízení strategických Horizon projektů v oblasti cirkulární ekonomiky. To, co se naučila chce předávat českým firmám a pomoci jim v jejich rozvoji.

Bývalý vedoucí pracovních skupin Czech BCSD

RNDr. Petr Beneš

VZDĚLÁNÍ: MSc. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, 1980 RNDr. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyzikální elektroniky, 1983 ODBORNÁ PRAXE: Technologický výzkum, Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S. Popova, Praha od 1981. Základní výzkum měřicíh metod pro hodnocení polovodičových materiálů pro výrobu optoelektronických a mikrovlnných součástek. V lednu 1986 jmenován vedoucícm oddělení. Vydavatel, Sdělovací technika spol. s r.o., Praha od února 1995 Získal vydavatelská práva časopisu Sdělovací technika a začal budovat malé nakladatelství se zaměřením na elektroniku a telekomunikace, v květnu 1995 vydal první odborný knižní titul z oboru telekomunikací, v dubnu 1996 první lékařský titul, v roce 2007 titul Nemilovaná Arnošta Lustiga. V březnu 2000 založil nový časopis Convergence. K další velmi důlěžité aktivitě nakladatelství patří pořádání odborných akcí, seminářů a konferncí, rovněž s mezinárodní účastí. Tyto akce jsou zaměřeny na progresivní aplikace nových elektonických komunikací a technologií.

DALŠÍ AKTIVITY: Viceprezident, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, od 2010

OCENĚNÍ: Osobnost českých telekomunikacív kategorii vydavatel, říjen 2000 a říjen 2001 V Czech BCSD od roku 2013 vedoucím pracovní skupiny Smart Life. .

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.

Je vysokoškolským pedagogem a vysokým státním úředníkem. Mezi roky 2007 a 2010 byl ředitelem Státního fondu životního prostředí. Petr Štěpánek absolvoval Technickou univerzitu ve Zvolenu a Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislave. V minulosti se zabýval dotační politikou, zpracovával a řídil celou řadu dotačních projektů. Byl členem dozorčí rady společnosti RAVEN Consulting, a. s., později zastával funkci ředitele Economia Online, kde mj. realizoval projekt eDotace.cz a evropský portál Euroskop.cz. 30. března 2007 byl jmenován předsedou Státního fondu životního prostředí, kde nahradil Andreje Mudraye. Toho odvolal ministr životního prostředí Petr Kalaš. Odvolán byl ministrem Pavlem Drobilem 4. srpna 2010. Vedle manažerských a pedagogických funkcí byl Petr Štěpánek v roce 2006 zvolen do zastupitelstva městské části Praha 2, kde zastával funkci neuvolněného předsedy Finančního výboru. Funkci zastupitele vykonával do roku 2010. Je členem Strany zelených. .

Mgr. Peter Chrenko

Jmenuji se Peter Chrenko a hledám cesty a praktiky, jak žít naplno osobní i pracovní život. Občas se mi to i daří. Po 29 letech kariéry v poradenských i exekutivních rolích (včetně státního sektoru), jsem se rozhodl věnovat tomu, co mě baví nejvíc – rozvoji a růstu. Jsem přesvědčený, že nejlepším akcelerátorem našeho růstu je týmová práce, postavená na sdílených hodnotách, společné vizi a odvážných, motivujících cílech a výsledcích, které zodpovědně realizujeme. Využívám metodiku stanovení cílů a měřitelných výsledků OKRs, která nám pomáhá si udělat jasno v tom, co má největší pozitivní dopad na naše zákazníky, zaměstnance, sebe sama, rodinu, byznys, společnost, komunitu, životní prostředí, atd. a tomu se pak naplno věnovat. Když se nám to daří, máme pocit, že náš život má smysl. Pojďme se o to spolu pokusit!

Irena Plocková

ČEA 1995 – 2003: zástupkyně ředitele MPO 2003 – 2008: samostatný odborný referent‐vládní rada  MŽP 2008 – 2009 vedoucí oddělení SFŽP 2009 – 2010: vedoucí odboru, náměstkyně ředitele  Poradce pro energetiku, specializace energetická efektivnost  Ostatní zkušenosti z pracovních pozic a aktivit: – Zástupce ČR v řídícím výboru Směrnice EPBD – Členka řídícího výboru projektu Implementace směrnice EPBD do české legislativy – Zástupce ČR ve výkonném výboru implementační dohody programů výzkumu a vývoje Mezinárodní energetické agentury v oblasti Energetické ochrany a technických systémů  budov – Místopředsedkyně státní zkušební komise pro energetické auditory – Členka technické normalizační komise – tepelná ochrana budov – Členka správní rady a předsedkyně dozorčí rady Asociace energetických auditorů – Sekretář a vicepresident Mezinárodní asociace pro ekonomiku energetiky CZ.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng.

Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. Je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, členem Inženýrské akademie ČR, nebo členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities. V oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřuje na návrh a implementaci složitých telematických systémů jako jsou “Inteligent Transport Systems”, “Smart Cities” nebo “Smart Regions”. Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií. V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za rozvoj a budování oboru Informatika. V roce 2019 získal cenu ministryně pro místní rozvoj Osobnost Smart City.

Jonathan Wootliff

Bývalý ředitel Greenpeace International, Jonathan Wootliff žije v Praze a pracuje po celém světě jako konzultant udržitelnosti v podnikání. Radil mnoha velkým společnostem včetně British Petroleum, McDonald, Colgate-Palmolive a Whirlpool. Zejména díky odborným znalostem v oblasti změny klimatu, energetické politiky, lesnictví a dodavatelských řetězců, pomáhá společnostem rozvíjet strategie udržitelnosti, která prospívají životnímu prostředí, společnost a podnikání. Krom toho pomáhá společnostem ve vzájemných vztazích a řešení rozpory mezi společností a nevládními organizacemi. Je taktéž kvalifikovaným novinářem se zaměřením na oblast public relations.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.

Studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, lesnické fakultě, kterou ukončil v roce 1975. V roce 1987 ukončil tříleté postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finanční politiky se zaměřením na veřejné finance. V letech 1991 až 1998 absolvoval dálkové doktorandské studium v oboru „Ekonomika a řízení podniku“ na České zemědělské univerzitě v Praze a obdržel akademicko-vědecký titul „doktor“. V roce 2003 obhájil habilitační práci na téma “Efektivnost politiky životního prostředí” a získal titul “docent”. Od roku 1994 působí jako pedagog na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Po ukončení studia na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně byl zaměstnán u Severočeských státních lesů Teplice. Od roku 1985 do roku 1998 byl zaměstnán na ministerstvu financí, kde byl odpovědný za oblast financování ochrany životního prostředí v ČR. Poté pracoval na Ministerstvu životního prostředí ve funkci ředitele odboru ekonomiky životního prostředí a náměstka ministryně životního prostředí. Od dubna 2013 pracuje na plný úvazek na České zemědělské univerzitě v Praze.

Osobnosti Czech BCSD

Ing. Petr Knap MBA

Juraj Donoval

Zapojeni do PS “Energetika” a “Udržitelná mobilita” na základě jeho inovativního přístupu k decentralizovanému využití OZE a skladování takto vyrobené el. energie novým typem baterie v lokálním a municipálním prostředí. Navíc existuje jeho konkrétní projektová spolupráce s E.ON při instalaci demonstračního projektu na Šumavě. Tento projekt nabízí replikovatelnost a propojení na konkretní projektovou viditelnost Czech BCSD.

Mgr. Aleš Gregorovič

Zodpovědný za tvorbu a komunikaci veřejné image firmy vůči klíčovým zainteresovaným subjektům a příslušným orgánům, příprava veřejných projevů a oficiálních prezentací pro vrcholový management, pravidelné sledování a analýza energie a politických témat na národní i evropské úrovni, tvorba pozičních dokumentů, event management (např konference, setkání managementu).

Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. (roz. Kubová) je absolventkou bakalářského studijního oboru Management podniku, magisterského studijního oboru Pojišťovnictví a stejnojmenného doktorského studijního oboru na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na environmentální pojištění. Úspěšně také dokončila Kurz vysokoškolské pedagogiky a složila státní závěrečnou zkoušku v rámci celoživotního vzdělávání. V roce 2022 byla habilitována docentkou v oboru Podniková ekonomika a management. Věnuje se široké problematice bioekonomiky v kontextu udržitelného rozvoje, dobrovolným nástrojům systémů řízení pro udržitelné podnikání především v odvětví zemědělství a lesnictví se zaměřením na společenskou odpovědnost, environmentální manažerský systém a management kvality či bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Je členkou poradních orgánů tuzemských organizací – odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj (poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu), Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky České akademie zemědělských věd včetně Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství, Odbor agrárních dějin České akademie zemědělských věd (poradní orgány Ministerstva zemědělství). Dále je členkou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD (a jejích pracovních skupin Dekarbonizace, Udržitelné financování a ESG či Oběhové hospodářství), Platformy zainteresovaných stran CSR, Finanční akademie Zlaté koruny, tajemnicí a zakládající členkou Platformy pro bioekonomiku České republiky a členkou řady redakčních rad odborných časopisů či programových/organizačních výborů vědeckých konferencí.

Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. publikovala více než 4 desítky odborných článků ve světově uznávaných databázích Web of Knowledge, Scopus a dalších týkající se managementu nejen zemědělských a lesnických podniků či multidisciplinárního oboru bioekonomiky s tuzemskými i zahraničními ohlasy, účastnila se minimálně 100 odborných konferencí či seminářů a je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů (Národní agentura pro zemědělský výzkum, Technologická agentura pro zemědělský výzkum, smluvní výzkum v rámci výzev Pražský voucher, interní projekty), u vybraných agentur působí taktéž jako hodnotitelka.

Aktuálně vykonává pozici proděkanky pro vědu a výzkum na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Dlouhodobě působí v akademické sféře a v praxi. Ve své vědecké a výzkumné specializaci se primárně zaměřuje na management lidských zdrojů, diverzity management, znalostní management, management kontinuity znalostí, age management a v neposlední řadě na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Je autorkou a spoluautorkou více než stovky vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka tří a spoluautorka dvou monografií. Je členkou Vědecké rady vydavatelství Adart, s. r. o., Národního zemědělského muzea a České společnosti pro vzdělávání a inovace a členkou People Management Forum a České manažerské asociace. Jako ředitelka České akademie zemědělských věd pokračuje v dalším rozvoji této tradiční instituce a její propagaci mezi širokou akademickou i laickou veřejností.

Pavel Štefek

Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a během své dvanáctileté kariéry v PwC získal zkušenosti s prací nejen v České republice, ale i v Kanadě a Velké Británii.

Jana Hrabětová

Pochází z Plané u Mariánských Lázní. Vystudovala mezinárodní obchod na VŠE v Praze a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V E.ON pracuje od roku 2017 a má v něm na starosti oddělení zabývající se výzkumem trhu a zákaznickou zkušeností. Předtím pracovala na pozici ředitelky strategie ve společnosti MVV Energie CZ a manažerky ve společnosti A. T. Kearney. S partnerem a dvěma dětmi žije v Praze. Mezi její koníčky patří běh, hory v létě i v zimě a outdoorové aktivity s rodinou.

Ing. arch. Michal Postránecký

Je český architekt a urbanista. Vede Centrum Města Budoucnosti v rámci Oddělení inteligentních systémů ČIIRC (Českého Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky) ČVUT v Praze. Ve spolupráci sOperátorem ICT se podílí na přípravě Augmentovaného Virtuálního Modelu Prahy. Je zakladatelem SynopCity.com, globální platformy orientované na sdílení informací, znalostí a zkušeností, se zaměřením na koncept Smart Cities.Jeho portfolio obsahuje práce vČeské republice i vUSA, kde žije a působí od roku 2000. Byl hlavním designerem Planet Hollywood Westgate vLas Vegas, 52 podlažního hotelu a timeshare vinvestiční hodnotě přes 1 mld. dolarů.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Odborník na dopravu byl dvě funkční období (2009–2018) děkanem Fakulty dopravní ČVUT. Od roku 2006 je prezidentem Sdružení pro dopravní telematiku a od roku 2016 prezidentem Czech Smart City Cluster. Působí v Ústavu dopravní telematiky FD ČVUT, zabývá se především modelováním a řízením komplexních dopravních systémů.

Emanuel Šíp

Je aktuálně předsedou Dopravní sekce Hospodářské komory, v letech 2007-9 byl náměstkem ministra dopravy Aleše Řebíčka. Od roku 1993 do roku 1995 vedl České dráhy.

Soňa Jonášová

Zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, specializuje se na strategie a odborné poradenství

Ing. Vladimír Dobeš MSc.

Vystudoval jsem strojní inženýrství (ČVUT Praha, 1985), environmentální management (Univerzita v Amsterdamu, 1993) a kurz kreativní pedagogiky (DAMU, 2013). V současné době dokončuji doktorát v oblasti změny fungování firem z pohledu odpovědné spotřeby a výroby na Institutu pro environmentální průmyslovou ekonomii (IIIEE) při Univerzitě v Lundu ve Švédsku.

Mgr. Radka Vladyková

Od února 2019 pracuje ve funkci výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky.

V letech 2014–2018 pracovala jako starostka v desetitisícovém městě Jesenice u Prahy a při této práci získala široké zkušenosti napříč všemi oblastmi, kterými se územní samospráva zabývá. V rámci funkce navázala řadu kontaktů s pracovníky státní správy, politiky i odborníky.

O problematiku územní samosprávy se ale zajímá již delší dobu, téměř 12 let. Pro lepší orientaci v legislativě vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, kde v oboru Evropská studia a veřejná správa složila v roce 2016 i magisterskou zkoušku.

Hlavním mottem její práce pro SMOČR je a bude udržení a posílení jedinečného postavení Svazu na poli veřejné správy, jako apolitické nevládní organizace, která zastřešuje většinu měst a obcí v České republice. Svým členům poskytuje odborné zázemí a je uznávaným a respektovaným partnerem pro třetí strany.

V roce 2020 získala ocenění Osobnost SMART CITY 2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMO ČR. Radka Vladyková je rozvedená a má tři děti. Mluví anglicky. Ve volném čase se věnuje rodině nebo chodí ráda na procházky se svým psem do Průhonického parku.

Pracovala také jako produkční v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství ABF.

Michaela Stachová

Ředitelka platformy Business Leaders Forum, v rámci které pomáhá firmám na cestě k větší udržitelnosti. Má více než 10-ti letou praxi na řídících pozicích v neziskovém sektoru.

Působila jako ředitelka Nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům, a v rámci své role navázala spolupráci s Organizací spojených národů, kde několikrát sdílela zkušenosti nadace s výzvami spojenými se stárnutím populace a ageismem.

Julian Toth (ISFC)

Vystudoval ekologickou ekonomii na univerzitě v Edinburghu. Působil pět let ve společnosti BlackRock, kde pracoval jako klientský manažer pro investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie, real estate a private equity.
V současné době je provozním ředitelem Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), think tanku se sídlem v Praze, který se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a budování kapacit v oblasti udržitelných financí. Julian také vede České fórum pro udržitelné investice (Czech SIF), asociaci sdružující udržitelné investory v Česku, včetně bank, správců aktiv, a fondů soukromého a rizikového kapitálu.