Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) – www.wbcsd.org – je celosvětová asociace, založená před 20 lety se sídlem v Ženevě, která sdružuje více jak 200 CEOs nejdůležitějších firem na všech kontinentech – viz obrázek…

Členství ve WBCSD je výběrové a uskutečňuje se výhradně na pozvání Rady.
Rada vychází z přesvědčení, že podnikatelské subjekty jsou vysoce důležitou součástí hospodářského rozvoje v členských zemích.

Role byznysu je v tomto pojetí povýšena z úzkého firemního postoje do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog.

 

Pilíře Vize WBCSD
Společensko soc. kapitál = společnost založená na širokém přijetí principů udržitelnosti (spojená se změnou postojů)
Lidské zdroje = konkurenceschopná a vysoce inovativní ekonomika založená na adekvátních lidských zdrojích
Stát a kvalita institucí = právní stát a efektivní státní administrativa samospráva
Přírodní zdroje a energie = dosažení nízkomateriálového, energetického a emisního profilu společnosti
Zemědělství a lesnictví = udržitelnost a efektivita potravinové  produkce a využití lesního potenciálu
Mobilita = adekvátní dopravní infrastruktura, bezpečná a nízkouhlíková mobilita
Smart cities = dosažení vysoké úrovně kvality života v  městskýchaglomeracích a municipalitách