Členové prezidia

 Petr J. Kalaš  prezident CBCSD  Konzultant (zakládající člen)
 Kateřina Bohuslavová  viceprezidentka CBCSD Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ
 Petr Dovolil  člen prezidia  PWC
 Hana Kovářová  člen prezidia  Komerční banka

Řádní členové

 Ing. Jaroslav Vích  Ředitel  ENVIROS s.r.o.  Řádný člen
 doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D  Děkan Fakulty mezinár.vztahů  VŠE  Řádný člen
 Petr Dovolil  ESG manager  PWC  Prezidium
 Zuzana Krejčiříková  Ředitelka public  affairs  ČEZ, a.s.  Viceprezidentka
 Karolina Brücknerová  ESG a udržitelný rozvoj  E.ON  Prezidium
 Zdeněk Kaplan  CEO  Innogy (RWE)  Řádný člen
 Ing. Radek Veselý  Jednatel  MALFINI, a.s.  Řádný člen
 Jan Loško  CEO  Mott MacDonald  Řádný člen
 Viktor Hanzlík
 Partner  McKinsey & Company  Řádný člen
 Ing. Tomáš Macků  External Affairs Director  Ipsos  Řádný člen
 Hana Kovářová  Ředitelka UR  Komerční banka  Prezidium
 Petr Bučík  Managing Partner  KPMG Česká republika s.r.o.  Řádný člen
 Jaromír Vorel  CEO  ŠKO-ENERGO  Řádný člen
 Alice Machová  Partner  Ernst &Young Czech Republic   Řádný člen

Zakládající členové

 Ing. Jan Žůrek  Prezident  CBCSD (zakládající člen)
 Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.  Prezident ČMA  ČMA (zakládající člen)
 Ing. Peter J. Kalaš  Poradce ministerstva  Konzultant (zakládající člen)
 Ing. Ivo Gajdoš  Viceprezident ČMA  ČMA (zakládající člen)
 Ing. František Nekovář  Prezident WGL  WGL (zakládající člen)

Aktivní podporovatelé

 RNDr. Petr Beneš  Jednatel, šéfredaktor  Sdělovací technika s.r.o.
 Mgr. Peter Chrenko  people Xperience center (pXc)
 Ing. Vladimír Dobeš MSc.  Ředitel  Empress Praha
 Juraj Donoval  consultant  NEW TRENDS IN ENERGETICS
 Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.  Docent  ČZU Praha
 Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.  Vědecký pracovník – Finanční gramotnost  Česká zemědělská univerzita
 Ing. arch. Michal Postránecký  Majitel  Gen61
 Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng.   profesor  ČVUT
 Emanuel Šíp  OSVČ  Allied progress consultants
 Ing. Hana Urbancová, Ph.D.  ředitelka  Česká akademie zemědělských věd
 Soňa Jonášová  ředitelka  INCIEN

Loga společností zakládajících a řádných členů

Partnerské organizace

  • Smart City Cluster
  • ARI – Asociace pro rozvoj infrastruktury
  • INCIEN – Institut Cirkulární ekonomiky
  • ČMA – Česká manažerská asociace – soutěž MANAŽER ROKU – cena „Inovace pro udržitelný rozvoj“
  • ČVUT- Dopravní fakulta
  • ČVUT-Transformace Podkrušnohoří, CIIRC- Moderní energetika
  • Česká televize – TV seriál Česko řeší klima
  • Asociace Elektromobility – E-Rallye
  • Platforma pro Bioekonomiku
  • ČBA – Česká bankovní asociace – v jednání