Členové prezidia

 Kateřina Šveřepová  člen prezidia  AKCCS
 Matěj Vácha  člen prezidia  AK PKK
 Michaela Chaloupková  člen prezidia  ČEZ
 Kateřina Morrisová  člen prezidia  Gasnet
 Alice Machová  člen prezidia  E&Y
 Hana Kovářová  člen prezidia  Komerční banka
 Petr Dovolil
 člen prezidia  PWC

Řádní členové

 Ing. Jaroslav Vích  Ředitel  ENVIROS s.r.o.  Řádný člen
 doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D  Děkan Fakulty mezinár.vztahů  VŠE  Řádný člen
 Petr Dovolil  ESG manager  PWC  Prezidium
 Martin Chalupský
 Tiskový mluvčí  Innogy (RWE)  Řádný člen
 Ing. Radek Veselý  Jednatel  MALFINI, a.s.  Řádný člen
 Jan Loško  CEO  Mott MacDonald  Řádný člen
 Viktor Hanzlík
 Partner  McKinsey & Company  Řádný člen
 Ing. Tomáš Macků  External Affairs Director  Ipsos  Řádný člen
 Hana Kovářová  Ředitelka UR  Komerční banka  Prezidium
 Petr Bučík  Managing Partner  KPMG Česká republika s.r.o.  Řádný člen
 Jaromír Vorel  CEO  ŠKO-ENERGO  Řádný člen
 Alice Machová  Partner  Ernst &Young Czech Republic   Řádný člen
 Roman Horváth  Jednatel  SATUM CZECH s.r.o.  Řádný člen
 Kateřina Šveřepová  Partner  AKCCS  Řádný člen
 Kateřina Morrisová  Head of ESG & Security  GasNet  Řádný člen
 Petra Vrbová  Head of Procurement  GasNet  Řádný člen
 Matěj Vácha  Partner  AK PKK  Řádný člen
 Jakub Živanský
 Partner  McKinsey  Řádný člen
 Michal Řezníček 
 CEO  DIRECT pojišťovna  Řádný člen

Přidružení členové

 Ing. Tomáš Macků  External Affairs Director  Ipsos  Přidružený člen
 Věra Lhotská  Generální ředitelka  Newton Media  Přidružený člen
 doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.  Senior konzultant  SEVEn  Přidružený člen
 Ondřej Veselovský  ESG & Consulting Lead CZ & SK  CRIF – Czech Credit Bureau  Přidružený člen
 Pavel Bezucký  Generální ředitel  Schneider Electric  Přidružený člen
 RNDr. Radek Hořeňovský
 Generální sekretář  WASTen  Přidružený člen

Zakládající členové

 Ing. Jan Žůrek  Prezident  Czech BCSD (zakládající člen)
 Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.  Prezident ČMA  ČMA (zakládající člen)
 Ing. Peter J. Kalaš  Poradce ministerstva  Konzultant (zakládající člen)
 Ing. Ivo Gajdoš  Viceprezident ČMA  ČMA (zakládající člen)
 Ing. František Nekovář  Prezident WGL  WGL (zakládající člen)

Aktivní podporovatelé

 RNDr. Petr Beneš  Jednatel, šéfredaktor  Sdělovací technika s.r.o.
 Mgr. Peter Chrenko  people Xperience center (pXc)
 Ing. Vladimír Dobeš MSc.  Ředitel  Empress Praha
 Juraj Donoval  consultant  NEW TRENDS IN ENERGETICS
 Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.  Docent  ČZU Praha
 Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.  Proděkanka pro vědu a výzkum  Technická univerzita v Liberci, VŠEM
 Ing. arch. Michal Postránecký  Majitel  Gen61
 Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng.   profesor  ČVUT
 Emanuel Šíp  OSVČ  Allied progress consultants
 Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA  ředitelka  Česká akademie zemědělských věd
 Soňa Jonášová  ředitelka  INCIEN

Loga společností zakládajících, řádných a přidružených členů

Partnerské organizace

  • Smart City Cluster
  • ARI – Asociace pro rozvoj infrastruktury
  • INCIEN – Institut Cirkulární ekonomiky
  • ČMA – Česká manažerská asociace – soutěž MANAŽER ROKU – cena „Inovace pro udržitelný rozvoj“
  • ČVUT- Dopravní fakulta
  • ČVUT-Transformace Podkrušnohoří, CIIRC- Moderní energetika
  • Česká televize – TV seriál Česko řeší klima
  • Asociace Elektromobility – E-Rallye
  • Platforma pro Bioekonomiku
  • ČBA – Česká bankovní asociace – v jednání