Pracovní skupiny České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj představují klíčový pilíř pro dosažení našich udržitelných cílů a ambicí. Skupiny jako Dekarbonizace, Čistá doprava, Oběhové hospodářství, Dodavatelský řetězec Scope 3, RETHINK a Vize 2050 jsou základními stavebními kameny naší snahy o udržitelný rozvoj. Společně pracujeme na hledání inovativních řešení a strategií, které nám umožní snížit naše emise skleníkových plynů, zlepšit kvalitu našich dopravních systémů, podporovat oběhové hospodářství a redefinovat naše dodavatelské řetězce tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Naše společné úsilí je zaměřeno na transformaci našeho podnikatelského prostředí tak, aby bylo připraveno čelit výzvám a dosáhnout udržitelné budoucnosti, jakou si představujeme ve Vizi 2050. Společně jsme odhodláni posunout hranice a přispět k lepšímu a udržitelnějšímu světu.

Seznam pracovních skupin

Ikona-PS-02-cista-doprava

Čistá doprava

Ikona-PS-03-obehove-hospodarstvi

Oběhové hospodářství

Ikona-PS-04-dodavatelsky-retezec

Dodavatelský řetězec
Scope 3

Ikona-PS-05-rethink

RETHINK
(dekarbonizace)

Ikona-PS-06-vize-2050

Vize 2050

Iniciační schůzka členů pracovních skupin CBCSD – Záznam schůzky