Prezidium

Petr J. Kalaš – prezident CBCSD

Spoluzakladatel České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (2012).

Zastupuje CBCSD ve WBCSD a její Global network. Zasadil se o členství CBCSD v Radě vlády pro UR.

Jménem CBCSD předsedal Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu, který současně vede.

V současnosti: Senior poradce Státního fondu životního prostředí. Od roku 2015 zastupuje ČR v mezinárodním Zeleném klimatickém fondu.

Profesionální profil: Energeticko- environmentální odbornost, aspekty udržitelného rozvoje v mezinárodní i národní privátní a veřejné sféře.

Po emigraci v roce 1968 v rámci švýcarského působení konzultačně-manažérské činnosti ve více než 80 zemích a v desítkách  projektů v Latinské Americe, Africe a Asii. Konzultant UNIDO, projektů Světové Banky, IDB, Asian Development Bank, EBRD.

Během 11. let ve Světové bance zastupoval Švýcarskou vládou podporované programy, nejprve jako koordinátor mezinárodního programu “Environment for Europe” a poté jako ředitel programu “Národních klimatických strategií” (25 zemí všech kontinentů včetně Ruska, Číny, Indie).

Po návratu do ČR v roce 2004 energetický konzultant, ministr ŽP vlády ČR, odborný poradce třech premiérů, poradce ministra zemědělství, poradce náměstka ministra financí, poradce ministrů ŽP.

V souvislosti zaměření na aspekty udržitelného rozvoje a klimatickou agendu vyznamenán rytířským řádem Prezidenta Francie za zásluhy.

V rámci CBCSD zaměření na podporu činností pracovních skupin, široký národní i mezinárodní networking, iniciování programů, koordinátor vybraných programů, získávání nových členů, PR.

Kateřina Bohuslavová – viceprezidentka CBCSD

Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ.

Řídí útvar ESG Skupiny ČEZ, kde prosazuje přístup k řešení otázek udržitelnosti založený na datech a vědeckých poznatcích.

Skupinu ČEZ zastupuje ve Výkonném výboru Rady pro společenskou odpovědnost a udržitelnost globálního neziskového think tanku The Conference Board a v Expertním týmu pro udržitelnost Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je také členkou Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Viceprezidentkou Prezidia CBCSD je od roku 2022.

Vystudovala Oxfordskou univerzitu a Univerzitu Karlovu v Praze. Nadále se vzdělává v certifikovaných kurzech exekutivního vzdělávání, např. na Berkeley Law.

Dříve pracovala jako lingvistka, přednášela na Akademii věd ČR a vysokých školách, kde se zaměřovala na systematickou práci s daty a vědeckými texty. Do Skupiny ČEZ nastoupila v roce 2021.

Mgr. Petr Dovolil

Člen Prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz) od roku 2021 a bývalý člen (8 let) Řídícího výboru Asociace infrastruktury ČR (www.ceskainfrastruktura.cz)

Profesí právník, magisterský titul v oboru práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1999)

Právní, institucionální, politický a regulační expert s více než 22letými poradenskými zkušenostmi, zejména v oblasti vývoje environmentálních strategií a politik, udržitelnosti, změny klimatu, rozvoje infrastruktury a odolnosti měst se zaměřením na dopravu, vodu a odpady

Před nástupem do PwC v roce 2021 pracoval 16 let pro Mott MacDonald CZ

V současné době se zaměřuje na ESG a digitální přechod, zejména na integraci rámců a standardů udržitelnosti, jako je TCFD, taxonomie EU, do projektů, aktiv a veřejných zakázek, jakož i ověřování klimatu a udržitelnosti, udržitelné finance, zelené rozpočtování, zelené a odolné finanční produkty a nefinanční výkaznictví (např. EU NFRD, CSRD a SFDR)

Účastnil se jako vedoucí týmumnoha projektech EBRD, zejménaodvětví vodního hospodářství, dopravy a odpadů + vedení Rámce zelených měst EBRD jménem MM (akční plány zeleného města Minsk, Craiova, Priština a Bělehrad)

Zná klíčové klimatické standardy souvisejícíaktivy, např. PAS 2080, ISO 14091, ISO 55001

Hana Kovářová

Členka Prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz).

Zástupce Komerční banky v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz) od roku 2021.

Zakládající člen Komise pro udržitelné finance při České bankovní asociaci a současný předseda.

Exekutivní ředitelka zodpovědná za strategii značky a komunikaci v Komerční bance a současně zodpovědná za strategii, cíle a nastavení managementu udržitelného rozvoje v KB.

Komunikační zkušenosti ve finančním sektoru (pojišťovnictví i bankovnictví) již 20 let. Zkušenosti s řízením Nadací (bývalý ředitel Nadace České pojišťovny a současný člen správní rady Nadace KB a správní rady Nadace UP)

Před nástupem do KB v roce 2020 jsem získala zkušenosti v Raiffeisenbank, České pojišťovně, Direct pojišťovně a Accenture.

V současné době je mým hlavním zaměřením v oblasti udržitelnosti téma udržitelných financí a související regulace včetně nastavení tržních standardů v oblasti reportingu finančních institucí.

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Informační management a Finance a účetnictví a program MBA na Sheffield´s Hallam University.

Karolina Brücknerová

Členka Prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz).

Zastává pozici ESG manažerky pro E.ON CZ, kde je zodpovědná za stanovování a naplňování udržitelných ambicí

Na předchozí pozici v rámci E.ON Inhouse Consultingu (Essen, Německo) se podílela na 8+ projektech napříč skupinou E.ON zejména v oblasti strategie a digitalizace

V rámci působení ve společnosti Deloitte pracovala na akceleraci inovací v České republice

Má zkušenosti z neziskového sektoru (e.g. organizace Welcome!) i veřejné správy, konkrétně zastoupitelského úřadu České republiky ve Stockholmu

Vystudovala business & management (Stockholm School of Economics) a social sciences se zaměřením na ekonomii a udržitelnost (Sciences Po Paris)

Výkonná ředitelka

Mgr. Erika Duchanová

Erika Duchanová vystudovala Pedagogickou fakultu a Filosofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracovala v řadě manažerských pozic v automobilovém a strojírenském průmyslu, a ve financích. V letech 2010 a 2012 byla předsedkyní mediálního výboru ČLFA a v roce 2010 se stala finalistkou soutěže Manažer roku. V posledních 4 letech pracovala pro firmy zabývající se recyklací, konkrétně pro Mangan Chvaletice 2019-2020 a Nafigate Corporation. V poslední jmenované měla zodpovědnost za projekt Hydal Coffe na pozici projektového manažera.

Vedoucí pracovních skupin

Ing. Peter J. Kalaš

Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. – Je odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a šéfporadce ministra životního prostředí Richarda Brabce – V roce 1968 emigroval do Švýcarska, v letech 1986 – 1994 působil na švýcarském ministerstvu zahraničního obchodu – V letech 2006 – 2007 působil jako ministr životního prostředí v první Topolánkově vládě – Pracoval pro Světovou banku a Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR) .

RNDr. Petr Beneš

VZDĚLÁNÍ: MSc. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, 1980 RNDr. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyzikální elektroniky, 1983 ODBORNÁ PRAXE: Technologický výzkum, Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S. Popova, Praha od 1981. Základní výzkum měřicíh metod pro hodnocení polovodičových materiálů pro výrobu optoelektronických a mikrovlnných součástek. V lednu 1986 jmenován vedoucícm oddělení. Vydavatel, Sdělovací technika spol. s r.o., Praha od února 1995 Získal vydavatelská práva časopisu Sdělovací technika a začal budovat malé nakladatelství se zaměřením na elektroniku a telekomunikace, v květnu 1995 vydal první odborný knižní titul z oboru telekomunikací, v dubnu 1996 první lékařský titul, v roce 2007 titul Nemilovaná Arnošta Lustiga. V březnu 2000 založil nový časopis Convergence. K další velmi důlěžité aktivitě nakladatelství patří pořádání odborných akcí, seminářů a konferncí, rovněž s mezinárodní účastí. Tyto akce jsou zaměřeny na progresivní aplikace nových elektonických komunikací a technologií.

DALŠÍ AKTIVITY: Viceprezident, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, od 2010

OCENĚNÍ: Osobnost českých telekomunikacív kategorii vydavatel, říjen 2000 a říjen 2001 V CBCSD od roku 2013 vedoucím pracovní skupiny Smart Life. .

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.

Je vysokoškolským pedagogem a vysokým státním úředníkem. Mezi roky 2007 a 2010 byl ředitelem Státního fondu životního prostředí. Petr Štěpánek absolvoval Technickou univerzitu ve Zvolenu a Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislave. V minulosti se zabýval dotační politikou, zpracovával a řídil celou řadu dotačních projektů. Byl členem dozorčí rady společnosti RAVEN Consulting, a. s., později zastával funkci ředitele Economia Online, kde mj. realizoval projekt eDotace.cz a evropský portál Euroskop.cz. 30. března 2007 byl jmenován předsedou Státního fondu životního prostředí, kde nahradil Andreje Mudraye. Toho odvolal ministr životního prostředí Petr Kalaš. Odvolán byl ministrem Pavlem Drobilem 4. srpna 2010. Vedle manažerských a pedagogických funkcí byl Petr Štěpánek v roce 2006 zvolen do zastupitelstva městské části Praha 2, kde zastával funkci neuvolněného předsedy Finančního výboru. Funkci zastupitele vykonával do roku 2010. Je členem Strany zelených. .

Mgr. Peter Chrenko

Jmenuji se Peter Chrenko a hledám cesty a praktiky, jak žít naplno osobní i pracovní život. Občas se mi to i daří. Po 29 letech kariéry v poradenských i exekutivních rolích (včetně státního sektoru), jsem se rozhodl věnovat tomu, co mě baví nejvíc – rozvoji a růstu. Jsem přesvědčený, že nejlepším akcelerátorem našeho růstu je týmová práce, postavená na sdílených hodnotách, společné vizi a odvážných, motivujících cílech a výsledcích, které zodpovědně realizujeme. Využívám metodiku stanovení cílů a měřitelných výsledků OKRs, která nám pomáhá si udělat jasno v tom, co má největší pozitivní dopad na naše zákazníky, zaměstnance, sebe sama, rodinu, byznys, společnost, komunitu, životní prostředí, atd. a tomu se pak naplno věnovat. Když se nám to daří, máme pocit, že náš život má smysl. Pojďme se o to spolu pokusit!

Irena Plocková

ČEA 1995 – 2003: zástupkyně ředitele MPO 2003 – 2008: samostatný odborný referent‐vládní rada  MŽP 2008 – 2009 vedoucí oddělení SFŽP 2009 – 2010: vedoucí odboru, náměstkyně ředitele  Poradce pro energetiku, specializace energetická efektivnost  Ostatní zkušenosti z pracovních pozic a aktivit: – Zástupce ČR v řídícím výboru Směrnice EPBD – Členka řídícího výboru projektu Implementace směrnice EPBD do české legislativy – Zástupce ČR ve výkonném výboru implementační dohody programů výzkumu a vývoje Mezinárodní energetické agentury v oblasti Energetické ochrany a technických systémů  budov – Místopředsedkyně státní zkušební komise pro energetické auditory – Členka technické normalizační komise – tepelná ochrana budov – Členka správní rady a předsedkyně dozorčí rady Asociace energetických auditorů – Sekretář a vicepresident Mezinárodní asociace pro ekonomiku energetiky CZ.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng.

Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. Je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, členem Inženýrské akademie ČR, nebo členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities. V oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřuje na návrh a implementaci složitých telematických systémů jako jsou “Inteligent Transport Systems”, “Smart Cities” nebo “Smart Regions”. Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií. V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za rozvoj a budování oboru Informatika. V roce 2019 získal cenu ministryně pro místní rozvoj Osobnost Smart City.

Jonathan Wootliff

Bývalý ředitel Greenpeace International, Jonathan Wootliff žije v Praze a pracuje po celém světě jako konzultant udržitelnosti v podnikání. Radil mnoha velkým společnostem včetně British Petroleum, McDonald, Colgate-Palmolive a Whirlpool. Zejména díky odborným znalostem v oblasti změny klimatu, energetické politiky, lesnictví a dodavatelských řetězců, pomáhá společnostem rozvíjet strategie udržitelnosti, která prospívají životnímu prostředí, společnost a podnikání. Krom toho pomáhá společnostem ve vzájemných vztazích a řešení rozpory mezi společností a nevládními organizacemi. Je taktéž kvalifikovaným novinářem se zaměřením na oblast public relations.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.

Studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, lesnické fakultě, kterou ukončil v roce 1975. V roce 1987 ukončil tříleté postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finanční politiky se zaměřením na veřejné finance. V letech 1991 až 1998 absolvoval dálkové doktorandské studium v oboru „Ekonomika a řízení podniku“ na České zemědělské univerzitě v Praze a obdržel akademicko-vědecký titul „doktor“. V roce 2003 obhájil habilitační práci na téma “Efektivnost politiky životního prostředí” a získal titul “docent”. Od roku 1994 působí jako pedagog na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Po ukončení studia na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně byl zaměstnán u Severočeských státních lesů Teplice. Od roku 1985 do roku 1998 byl zaměstnán na ministerstvu financí, kde byl odpovědný za oblast financování ochrany životního prostředí v ČR. Poté pracoval na Ministerstvu životního prostředí ve funkci ředitele odboru ekonomiky životního prostředí a náměstka ministryně životního prostředí. Od dubna 2013 pracuje na plný úvazek na České zemědělské univerzitě v Praze.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Děkan FMV pro období 2016 – 2020. Je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na katedře mezinárodního obchodu, řadu let ve funkci zástupce vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení. Má bohatou publikační činnost, a je proto uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 3 vědeckých časopisů.

Členové

Ing. Jan Žůrek

Jan Žůrek je od roku 2016 prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Byl jedním ze zakladatelů kanceláře KPMG v Praze, v letech 2010-16 byl jejím řídícím partnerem. V současnosti se vedle podnikatelských projektů věnuje i obecně prospěšné činnosti – člen správní rady Cesty domů, z.ú., dozorčí rady Nadace rodiny Vlčkových nebo ekonomické rady Arcidiecéze pražské.  V roce 2018 spolu s dalšími investory založil noviny Deník N. Začátkem roku 2021 byly akciové podíly investorů vloženy do Nadace Independent Press. Jan Žůrek je členem správní rady této nadace.  Mezi jeho záliby patří česká historie–její bílá nebo temná místa.

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Ing.

Je čestným prezidentem CBCSD, do října roku 2016 zastával pozici prezidenta CBCSD. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektrofirmy. V současné době je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora průmyslu a vysokých škol, členem správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od března 2011 je prezidentem ČMA..

Ing. Tomáš Macků

Téměř 30 let pracuje v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění a zabývá se analýzami trhu. Podílí se na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. Působil v mnoha výzkumných agenturách  a od roku 2007 pracuje v Ipsosu. Před rokem  1989 pracoval ve výzkumu a v průmyslu. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Působí v mnoha asociacích, svazech, klubech, je členem řady profesních a odborných porot vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.

Ing. Petr Knap MBA

Ing. František Nekovář

Pavel Cyrani

Ing. Jaroslav Vích

Juraj Donoval

Zapojeni do PS “Energetika” a “Udržitelná mobilita” na základě jeho inovativního přístupu k decentralizovanému využití OZE a skladování takto vyrobené el. energie novým typem baterie v lokálním a municipálním prostředí. Navíc existuje jeho konkrétní projektová spolupráce s E.ON při instalaci demonstračního projektu na Šumavě. Tento projekt nabízí replikovatelnost a propojení na konkretní projektovou viditelnost CBCSD.

Ing. Zdeněk Kaplan

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Již v průběhu studia začal pracovat ve společnosti T-Mobile Česká Republika, nejprve v oblasti procesního řízení a později jako senior manažer analýz kvality, kdy z této pozice řídil projekt zlepšení kvality datových služeb. Od roku 2007 pracuje ve skupině RWE, nejprve jako manažer strategického plánování a controllingu v RWE Transgas, kdy měl na starost implementaci balanced scorecard, spolupráci na tvorbě skupinové strategie. V roce 2009 přešel na pozici ředitele strategie distribuční soustavy ve společnosti RWE GasNet. Na této pozici je zodpovědný za strategický asset management a dlouhodobé plánování investic, plánování kapacity distribuční soustavy a strategii informačních systémů v oblasti asset managementu. V roce 2012 byl zodpovědný za upgrade geografického informačního systému a implementaci webových služeb. V roce 2013 pak podílel na řízení projektu sloučení 4 distribučních společností skupiny RWE do jedné.

Martin Chalupský

Martin Chalupský vystudoval v letech 1982 až 1986 na Karlově univerzitě fakultu televizní a filmové žurnalistiky. Dlouhá léta působil jako redaktor a moderátor České televize. V devadesátých letech pracoval také jako zahraniční korespondent ČT v Německu. Od roku 2000 už působil v oblasti korporátní komunikace. Nejprve ve společnosti ŠkodaAuto, poté TV Nova a od roku 2004 je ředitelem komunikace skupiny RWE v ČR. Od roku 2011 odpovídá i za řízení komunikace společnosti RWE East, která řídí veškeré aktivity koncernu RWE ve střední a východní Evropě a v Turecku.

Mgr. Aleš Gregorovič

Zodpovědný za tvorbu a komunikaci veřejné image firmy vůči klíčovým zainteresovaným subjektům a příslušným orgánům, příprava veřejných projevů a oficiálních prezentací pro vrcholový management, pravidelné sledování a analýza energie a politických témat na národní i evropské úrovni, tvorba pozičních dokumentů, event management (např konference, setkání managementu).

doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Věnuje se široké problematice bioekonomiky v kontextu udržitelného rozvoje, dobrovolným nástrojům systémů řízení pro udržitelné podnikání především v odvětví zemědělství a lesnictví se zaměřením na společenskou odpovědnost, environmentální manažerský systém a management kvality či bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Je členkou poradních orgánů tuzemských organizací – odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj (poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu), Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky České akademie zemědělských věd včetně Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství, Odbor agrárních dějin České akademie zemědělských věd (poradní orgány Ministerstva zemědělství). Dále je členkou Platformy zainteresovaných stran CSR, Finanční akademie Zlaté koruny, zakládající členkou Platformy pro bioekonomiku České republiky a členkou řady redakčních rad odborných časopisů či programových/organizačních výborů vědeckých konferencí.

Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. publikovala více než 4 desítky odborných článků ve světově uznávaných databázích Web of Knowledge, Scopus a dalších týkající se managementu nejen zemědělských a lesnických podniků či multidisciplinárního oboru bioekonomiky s tuzemskými i zahraničními ohlasy, účastnila se minimálně 100 odborných konferencí či seminářů a je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů (Národní agentura pro zemědělský výzkum, Technologická agentura pro zemědělský výzkum, smluvní výzkum v rámci výzev Pražský voucher, interní projekty), u vybraných agentur působí taktéž jako hodnotitelka.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Dlouhodobě působí v akademické sféře a v praxi. Ve své vědecké a výzkumné specializaci se primárně zaměřuje na management lidských zdrojů, diverzity management, znalostní management, management kontinuity znalostí, age management a v neposlední řadě na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Je autorkou a spoluautorkou více než stovky vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka tří a spoluautorka dvou monografií. Je členkou Vědecké rady vydavatelství Adart, s. r. o., Národního zemědělského muzea a České společnosti pro vzdělávání a inovace a členkou People Management Forum a České manažerské asociace. Jako ředitelka České akademie zemědělských věd pokračuje v dalším rozvoji této tradiční instituce a její propagaci mezi širokou akademickou i laickou veřejností.

Ing. Radek Veselý

Děčínský rodák vystudoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci svého profesního působení pracoval v oblasti auditorských služeb a logistiky, do firmy MALFINI nastoupil ze společnosti ČEZ v roce 2011. Nejprve jako krizový manažer, následně pracoval v dalších vrcholových řídících funkcích. Aktuálně je na pozici předsedy správní rady společnosti.

Petr Bučík

Petr Bučík je vedoucím partnerem poradenských služeb ve střední a východní Evropě. V české kanceláři KPMG odpovídá za poradenské služby a vede oddělení Management Consulting. Odpovědný je také za oddělení Marketing a Markets. Petr se profesně věnuje řízení distribučních kanálů, marketingových kampaní, odměňovacích a motivačních schémat, výkonnosti a reportingu. Rovněž se zabývá velkými reorganizačními projekty a změnami v řízení ICT. Má dlouholeté zkušenosti z projektů v bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikacích.

Alice Machová

Alice je expertkou na CFO agendu a finanční účetnictví. Zaměřuje se na digitální technologie, finanční procesy a účetní standardy. Věnuje se nefinančnímu reportingu, udržitelnému rozvoji a CSR.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D

Je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu, kde se specializuje na problematiku mezinárodního finančního řízení. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV, od roku 2016 vykonává funkci děkana FMV.

Pavel Štefek

Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a během své dvanáctileté kariéry v PwC získal zkušenosti s prací nejen v České republice, ale i v Kanadě a Velké Británii.

Jana Hrabětová

Pochází z Plané u Mariánských Lázní. Vystudovala mezinárodní obchod na VŠE v Praze a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V E.ON pracuje od roku 2017 a má v něm na starosti oddělení zabývající se výzkumem trhu a zákaznickou zkušeností. Předtím pracovala na pozici ředitelky strategie ve společnosti MVV Energie CZ a manažerky ve společnosti A. T. Kearney. S partnerem a dvěma dětmi žije v Praze. Mezi její koníčky patří běh, hory v létě i v zimě a outdoorové aktivity s rodinou.

Ing. Jan Loško, Ph.D.

Více než 12 let technických zkušeností s projektováním, inspekcí a konstrukcí mostů a speciálních konstrukcí v České republice, Spojených arabských emirátech a na Středním východě, ve Velké Británii a Irsku. Klíčovou kvalifikaci mají mosty, zejména betonové předpjaté a předpjaté mosty, analýza předpínacích ztrát, vliv nerovinných deformací v betonových konstrukcích, únosnost a návrh opatření pro budoucí použití.

Ing. arch. Michal Postránecký

Je český architekt a urbanista. Vede Centrum Města Budoucnosti v rámci Oddělení inteligentních systémů ČIIRC (Českého Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky) ČVUT v Praze. Ve spolupráci sOperátorem ICT se podílí na přípravě Augmentovaného Virtuálního Modelu Prahy. Je zakladatelem SynopCity.com, globální platformy orientované na sdílení informací, znalostí a zkušeností, se zaměřením na koncept Smart Cities.Jeho portfolio obsahuje práce vČeské republice i vUSA, kde žije a působí od roku 2000. Byl hlavním designerem Planet Hollywood Westgate vLas Vegas, 52 podlažního hotelu a timeshare vinvestiční hodnotě přes 1 mld. dolarů.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Odborník na dopravu byl dvě funkční období (2009–2018) děkanem Fakulty dopravní ČVUT. Od roku 2006 je prezidentem Sdružení pro dopravní telematiku a od roku 2016 prezidentem Czech Smart City Cluster. Působí v Ústavu dopravní telematiky FD ČVUT, zabývá se především modelováním a řízením komplexních dopravních systémů.

Emanuel Šíp

Je aktuálně předsedou Dopravní sekce Hospodářské komory, v letech 2007-9 byl náměstkem ministra dopravy Aleše Řebíčka. Od roku 1993 do roku 1995 vedl České dráhy.

Soňa Jonášová

Zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, specializuje se na strategie a odborné poradenství

Ing. Vladimír Dobeš MSc.

Vystudoval jsem strojní inženýrství (ČVUT Praha, 1985), environmentální management (Univerzita v Amsterdamu, 1993) a kurz kreativní pedagogiky (DAMU, 2013). V současné době dokončuji doktorát v oblasti změny fungování firem z pohledu odpovědné spotřeby a výroby na Institutu pro environmentální průmyslovou ekonomii (IIIEE) při Univerzitě v Lundu ve Švédsku.

Viktor Hanzlík

Viktor Hanzlík je partnerem v pražské kanceláři McKinsey a vedl vypracování studie Klimaticky neutrální Česko. U McKinsey působí od roku 2005 a specializuje se na energetickou infrastrukturu a dekarbonizaci napříč Evropou. Na globální úrovni vede pracovní skupinu McKinsey zabývající se energetickými přenosovými a distribučními sítěmi. Podílí se také na výzkumu v rámci McKinsey, v minulosti například na téma dekarbonizace ekonomiky, akumulace elektřiny či chytrých sítí. Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze a MBA na Columbia University v New Yorku.

Ing. Ivo Gajdoš

Ivo Gajdoš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako Shell, 3M, Ferrero, Alcatel – v pozici CFO. V současné době je viceprezidentem České manažerské asociace. Stal se finalistou soutěže Manažer roku 1997. V České manažerské asociaci je od jejího založení. Již více než 30 let organizuje Manažerská setkání Pražského klubu. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj, jejímž je zakládajícím členem, zastává pozici výkonného ředitele.