Prezidium


Ing. Jan Žůrek Jan Žůrek je od října 2016 prezidentem CBCSD. Byl jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze. V roce 1993 byl jmenován partnerem. V současné době je řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG v České republice. V roce 2005 – 2010 vykonával funkci CEE Head of Tax a byl zodpovědný za daňové služby v 19 zemích střední a východní Evropy. Je členem výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro globální a lokální firmy. Je členem expertní komise Ministerstva financí pro otázky daňové reformy. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj je jedním ze zakládajících členů a před zvolením Valnou hromadou prezidentem vykonával pozici víceprezidenta CBCSD.
Ing. Peter J. Kalaš Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. – Je odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a šéfporadce ministra životního prostředí Richarda Brabce – V roce 1968 emigroval do Švýcarska, v letech 1986 – 1994 působil na švýcarském ministerstvu zahraničního obchodu – V letech 2006 – 2007 působil jako ministr životního prostředí v první Topolánkově vládě – Pracoval pro Světovou banku a Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR) .
pavel_kafka Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Ing. Kafka je víceprezidentem CBCSD, do října roku 2016 zastával pozici prezidenta CBCSD. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektrofirmy. V současné době je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora průmyslu a vysokých škol, členem správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od března 2011 je prezidentem ČMA..
JUDr. Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ. Od roku 2006 pracovala ve Skupině ČEZ jako specialista na evropskou agendu, následně jako ředitelka útvaru evropská agenda a ředitelka reprezentační kanceláře Skupiny ČEZ v Bruselu. Zuzana Krejčiříková je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy. Je držitelkou diplomů i z University v Toulouse, Paříži II a Cambridge v oblasti obchodního a evropského práva. V letech 2003 až 2006 pracovala jako právník na Evropském soudním dvoře v Lucemburku. Za Skupinu ČEZ je členem ve sdruženích Foratom, Eurelectric a Energy Business Council při IEA.

Výkonný ředitel


Ing. Ivo Gajdoš Ivo Gajdoš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako 3M, Ferrero, Alcatel – v pozici CFO. V současné době je ředitelem Asijské sekce Bonus Group/Century21. Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal se finalistou soutěže Manažer roku 1997. V roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství. V České anažerské Asociaci je od jejího založení. Již více než 20 let organizuje Manažerská setkání v Golem Clubu. Od roku 2003 působí jako viceprezident pro zahraniční vztahy a PR. Mimo evropské partnery z CEC se zaměřuje také na nové oblasti světa – Čínu a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí. Za ČMA je členem Mediální rady SP ČR a Řídícího výboru prestižní soutěže Manažer roku, organizované ČMA, SP a KZPS. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj, jejímž je zakládajícím členem, zastává pozici výkonného ředitele. .

Vedoucích pracovních skupin


Ing. Peter J. Kalaš Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. – Je odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a šéfporadce ministra životního prostředí Richarda Brabce – V roce 1968 emigroval do Švýcarska, v letech 1986 – 1994 působil na švýcarském ministerstvu zahraničního obchodu – V letech 2006 – 2007 působil jako ministr životního prostředí v první Topolánkově vládě – Pracoval pro Světovou banku a Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR) .
Dr. Petr Beneš VZDĚLÁNÍ: MSc. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, 1980 RNDr. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyzikální elektroniky, 1983 ODBORNÁ PRAXE: Technologický výzkum, Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S. Popova, Praha od 1981. Základní výzkum měřicíh metod pro hodnocení polovodičových materiálů pro výrobu optoelektronických a mikrovlnných součástek. V lednu 1986 jmenován vedoucícm oddělení. Šéfredaktor, Sdělovací technika, Praha, od července 1987 Odpovědný za vydávání jednoho ze dvou nejrozšířenějších českých odborných časopisů o elektronice a sdělovací technice. Vydavatel, Sdělovací technika spol. s r.o., Praha od února 1995 Získal vydavatelská práva časopisu Sdělovací technika a začal budovat malé nakladatelství se zaměřením na elektroniku a telekomunikace, v květnu 1995 vydal první odborný knižní titul z oboru telekomunikací, v dubnu 1996 první lékařský titul, v roce 2007 titul Nemilovaná Arnošta Lustiga. V březnu 2000 založil nový časopis Convergence. K další velmi důlěžité aktivitě nakladatelství patří pořádání odborných akcí, seminářů a konferncí, rovněž s mezinárodní účastí. Tyto akce jsou zaměřeny na progresivní aplikace nových elektonických komunikací a technologií. DALŠÍ AKTIVITY: Viceprezident, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, od 2010 OCENĚNÍ: Osobnost českých telekomunikacív kategorii vydavatel, říjen 2000 a říjen 2001 V CBCSD od roku 2013 vedoucím pracovní skupiny Smart Life. .
 stepanek Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Je vysokoškolským pedagogem a vysokým státním úředníkem. Mezi roky 2007 a 2010 byl ředitelem Státního fondu životního prostředí. Petr Štěpánek absolvoval Technickou univerzitu ve Zvolenu a Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislave. V minulosti se zabýval dotační politikou, zpracovával a řídil celou řadu dotačních projektů. Byl členem dozorčí rady společnosti RAVEN Consulting, a. s., později zastával funkci ředitele Economia Online, kde mj. realizoval projekt eDotace.cz a evropský portál Euroskop.cz. 30. března 2007 byl jmenován předsedou Státního fondu životního prostředí, kde nahradil Andreje Mudraye. Toho odvolal ministr životního prostředí Petr Kalaš. Odvolán byl ministrem Pavlem Drobilem 4. srpna 2010. Vedle manažerských a pedagogických funkcí byl Petr Štěpánek v roce 2006 zvolen do zastupitelstva městské části Praha 2, kde zastával funkci neuvolněného předsedy Finančního výboru. Funkci zastupitele vykonával do roku 2010. Je členem Strany zelených. .
 plockova Irena Plocková ČEA   1995 – 2003: zástupkyně ředitele MPO 2003 – 2008: samostatný odborný referent‐vládní rada  MŽP 2008 – 2009 vedoucí oddělení SFŽP 2009 – 2010: vedoucí odboru, náměstkyně ředitele  Poradce pro energetiku, specializace energetická efektivnost  Ostatní zkušenosti z pracovních pozic a aktivit: – Zástupce ČR v řídícím výboru Směrnice EPBD – Členka řídícího výboru projektu Implementace směrnice EPBD do české legislativy – Zástupce ČR ve výkonném výboru implementační dohody programů výzkumu a vývoje Mezinárodní energetické agentury v oblasti Energetické ochrany a technických systémů  budov – Místopředsedkyně státní zkušební komise pro energetické auditory – Členka technické normalizační komise – tepelná ochrana budov – Členka správní rady a předsedkyně dozorčí rady Asociace energetických auditorů – Sekretář a vicepresident Mezinárodní asociace pro ekonomiku energetiky CZ
 ps05b_vedouci Ing. Jan Čermák Technologická platforma pro Udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) Předseda Projektové rady, manažer projekt Předseda Asociace pro vodu v krajině ČR , jednatel spol. MEBIS, spol. s r.o.
 babuka Ing. Robert Babuka, MBA Absolvent lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, působil v lesnickém provozu u Jihomoravských státních lesů a u Lesprojektu,. Doplněním vzdělání se věnoval projektům v IS/IT a strategického řízení. Pracoval jako manažer IS/IT v několika významných firmách , ředitel investičních fondů a manažer transformace lesnických firem, Později působil jako manažer strategie, rozvojových projektů a marketingu v lesnicko dřevařském holdingu. Věnuje se krizovému řízení  obchodních společností a v současnosti podniká v lesnicko-dřevařském oboru v oblasti marketingové podpory a poradenství. Aktivně spolupracuje v řešeních hospodářské strategie lesnictví a zpracování dřeva v ČR. Je členem pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR za Unii zaměstnavatelských svazů, místopředsedou Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujících podniků a členem dozorčí rady Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, členem Asociace českých nábytkářů a členem České lesnické společnosti. .
 Miroslav_Svitek prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. Děkan Fakulty dopravní ČVUT. Vystudoval obor Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické. V teoretickém výzkumu se zabývá kvantovým modelováním systémů a procesů. V aplikačním výzkumu se zaměřuje na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou „smart cities“ a „smart regions“. Je spoluautorem více než 200 odborných publikací a autorem pěti monografií. V 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici za rozvoj a budování oboru informatika.
 wootlif Jonathan Wootliff Bývalý ředitel Greenpeace International, Jonathan Wootliff žije v Praze a pracuje po celém světě jako konzultant udržitelnosti v podnikání. Radil mnoha velkým společnostem včetně British Petroleum, McDonald, Colgate-Palmolive a Whirlpool. Zejména díky odborným znalostem v oblasti změny klimatu, energetické politiky, lesnictví a dodavatelských řetězců, pomáhá společnostem rozvíjet strategie udržitelnosti, která prospívají životnímu prostředí, společnost a podnikání. Krom toho pomáhá společnostem ve vzájemných vztazích a řešení rozpory mezi společností a nevládními organizacemi. Je taktéž kvalifikovaným novinářem se zaměřením na oblast public relations. .
 muller doc. Ing. Štěpán Müller CSc.Děkan Fakulty mezinárodních vztahů od roku 2012 Získaná ocenění: Medaile Jana Masaryka / Pamětní medaile k 50. výročí VŠE Odborný zájem: Evropská unie / Globální problémy
 hajek Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, lesnické fakultě, kterou ukončil v roce 1975. V roce 1987 ukončil tříleté postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finanční politiky se zaměřením na veřejné finance. V letech 1991 až 1998 absolvoval dálkové doktorandské studium v oboru „Ekonomika a řízení podniku“ na České zemědělské univerzitě v Praze a obdržel akademicko-vědecký titul „doktor“. V roce 2003 obhájil habilitační práci na téma “Efektivnost politiky životního prostředí” a získal titul “docent”. Od roku 1994 působí jako pedagog na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Po ukončení studia na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně byl zaměstnán u Severočeských státních lesů Teplice. Od roku 1985 do roku 1998 byl zaměstnán na ministerstvu financí, kde byl odpovědný za oblast financování ochrany životního prostředí v ČR. Poté pracoval na Ministerstvu životního prostředí ve funkci ředitele odboru ekonomiky životního prostředí a náměstka ministryně životního prostředí. Od dubna 2013 pracuje na plný úvazek na České zemědělské univerzitě v Praze. .
  Ing. Vladimír Dobeš M.Sc Ředitel EMPRESS, o.p.s., konzultant, výzkumný pracovník a lektor v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV) a souvisejících nástrojů a politik, zakladatel Českého centra čistší produkce (1994). „Přes dvacet let se v rámci dílčích aplikací ukazuje, že systematické uplatňování účinnějšího využívání zdrojů funguje. Nyní se tento přístup ukazuje nejen jako možný, ale jako nutný.“
  Ing. Zdeněk Bílek MBA Vzděláním VSŽ Brno 1979 s doplněním MBA studia BIBS Brno 2008. Nyní pracuje ve firmě Sika CZ, kde je již 20 let na vrcholových pozicích z toho 6 let jako jednatel. Celkem je 34 let v oboru stavebnictví, kde prošel postupně pozicemi od projektanta, mistra,stavbyvedoucího, vedoucího provozu až po ředitele. Je členem představenstva SPS tj. Svazu podnikatelů ve stavebnictví na úrovni ČR i JmK, je členem průmyslové rady stavební fakulty VUT Brno a aktivně je nyní zapojen v CMA a CBCSD. Nominován na Manažera roku 2013.

Členové


Ing. Tomáš Macků Téměř 30 let pracuje v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění a zabývá se analýzami trhu. Podílí se na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. Působil v mnoha výzkumných agenturách  a od roku 2007 pracuje v Ipsosu. Před rokem  1989 pracoval ve výzkumu a v průmyslu. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Působí v mnoha asociacích, svazech, klubech, je členem řady profesních a odborných porot vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.
peterka Ing. Marek Peterka
zdansky Miroslav Ždánský
knapp Ing. Petr Knap MBA
Ing. František Nekovář
chrenkov Peter Chrenko
svetlik Ing. Jan Světlík – předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s. – prezident Národního strojírenského klastru – nositel titulu Manažer roku ČR 2012 – nositel státní Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské (udělena v roce 2013) Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava svou profesní kariéru a podnikatelskou dráhu spojil s oborem strojírenství. V roce 1994 se stal ředitelem společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, která byla součástí uznávaného, ale v té době stále ještě státního, strojírenského holdingu VÍTKOVICE. Jeho historie sahá až do roku 1828 a zahrnuje tak unikátní know-how. Jan Světlík jako velmi schopný manažer v roce 2003 celé strojírenské VÍTKOVICE odkoupil od českého státu a začal rozvíjet moderní privátní skupinu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP s globálními záměry a významnými pozicemi ve vybraných strojírenských segmentech. Jan Světlík je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, předsedou představenstva a generálním ředitelem privatizované společnosti VÍTKOVICE a působí také ve statutárních orgánech dalších významných firem ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, v níž je rozhodujícím akcionářem. Skupina zahrnuje více než tři desítky firem v ČR, Evropě i za oceánem a její roční obrat se dostává pravidelně přes 25 miliard korun. Jako přirozený lídr významných změn v českém strojírenství je Jan Světlík také prezidentem Národního strojírenského klastru. Ten v současné době sklízí úspěchy především v energetických projektech, včetně budování jaderných elektráren. Podnikatelská story: Manažer, který umí zhmotnit ideály, naplnit vize a dosáhnout úspěchu. Jeho profesní život je svázán se značkou Vítkovice. Vlivný průmyslník přišel do Vítkovic jako čerstvý absolvent technické univerzity v roce 1982, prošel řadou profesí a později manažerských pozic. Nejdůležitější pro jeho pozdější kariéru se ukázala funkce ředitele společnosti Vítkovice Lahvárna. Dceřiná společnost, která se zabývala výrobou vysokotlakých ocelových láhví, měla při státem nařízené restrukturalizaci Vítkovic projít útlumem. Jan Světlík ale přesvědčil tehdejší vedení Vítkovic, aby dceřinou firmu privatizovalo. S kolegy a finančními investory založil akciovou společnost Vítkovice Holding. Ta postupně dokázala koupit jak firmu Vítkovice Lahvárna, tak několik evropských konkurentů. V roce 2003, kdy český stát nabídl k prodeji strojírenské Vítkovice, zastřešovala už Světlíkova firma skupinu firem se souhrnným ročním obratem čtyři až pět miliard korun. Do státního tendru vstoupila s ambiciózním projektem na oživení strojírenské společnosti a uspěla. Následovala řada ozdravných zásahů, které nevedly k propouštění, ale naopak znamenaly nové pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Společnost se úspěšně začlenila do skupiny a dnes je součástí uskupení s marketingovou značkou Vítkovice Machinery Group, jehož roční obrat se počítá v desítkách miliard korun. Jan Světlík je příznivcem a sběratelem umění. Díky jeho pomoci se v Ostravě v posledních letech opakovaně uskutečnily mimořádně úspěšné výstavy českých umělců z přelomu 19. a 20. století. Díky tomu je Jan Světlík v několika projektech uznávaným partnerem domovského města, regionu i privátních galerií. Do Ostravy mimo jiné vrátil i několik obrazů ze sbírky Oskara Federera (jednoho z historických ředitelů Vítkovic). Kromě toho je Jan Světlík autorem vize proměny Dolní oblasti Vítkovic, někdejšího brownfieldu, v prostor pro vzdělávání a kulturu. V roce 2012 se areál, plný historicky a architektonicky cenných průmyslových objektů, s titulem Evropské dědictví po zásadních rekonstrukcích otevřel návštěvníkům. Ostrava získala klenot, který v okolní Evropě nemá obdoby – vysokou pec přestavěnou na vyhlídkovou a naučnou trasu, plynojem proměněný v aulu a koncertní sál, energetickou centrálu přestavěnou do podoby interaktivního science learning centra, unikátní Svět techniky a důl, ve kterém vzniknou filmová studia a umělecké dílny. Za svou činnost a rozsáhlé CSR projekty je Jan Světlík oceňován řadou českých odborníků a institucí. Je nositelem titulu Manažer roku ČR 2012 a v roce 2013 mu prezident ČR udělil státní Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. .
 cyrani Pavel Cyrani
 vich Ing. Jaroslav Vích
 prajzler Ing. Milan Prajzler MBA
 pavlicek Karel Pavlíček
muz Juraj Donoval Zapojeni do PS “Energetika” a “Udržitelná mobilita” na základě jeho inovativního přístupu k decentralizovanému využití OZE a skladování takto vyrobené el. energie novým typem baterie v lokálním a municipálním prostředí. Navíc existuje jeho konkrétní projektová spolupráce s E.ON při instalaci demonstračního projektu na Šumavě. Tento projekt nabízí replikovatelnost a propojení na konkretní projektovou viditelnost CBCSD.
lebeda2 Ing. Petr Lebeda
stefan_paluba Štefan Paluba
radek_lucky2 Ing. Radek Lucký Jednatel společnosti E.ON ČR Radek Lucký získal odborné vzdělání na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Má zkušenosti z předchozích manažerských funkcí ze společností působících na českém energetickém trhu, včetně výkonné funkce ve společnosti E.ON Czech. Naposledy pracoval jako nezávislý poradce pro hlavní hráče na českém a slovenském energetickém trhu.
zdenek_kaplan Ing. Zdeněk Kaplan Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Již v průběhu studia začal pracovat ve společnosti T-Mobile Česká Republika, nejprve v oblasti procesního řízení a později jako senior manažer analýz kvality, kdy z této pozice řídil projekt zlepšení kvality datových služeb. Od roku 2007 pracuje ve skupině RWE, nejprve jako manažer strategického plánování a controllingu v RWE Transgas, kdy měl na starost implementaci balanced scorecard, spolupráci na tvorbě skupinové strategie. V roce 2009 přešel na pozici ředitele strategie distribuční soustavy ve společnosti RWE GasNet. Na této pozici je zodpovědný za strategický asset management a dlouhodobé plánování investic, plánování kapacity distribuční soustavy a strategii informačních systémů v oblasti asset managementu. V roce 2012 byl zodpovědný za upgrade geografického informačního systému a implementaci webových služeb. V roce 2013 pak podílel na řízení projektu sloučení 4 distribučních společností skupiny RWE do jedné.
martin_chalupsky Martin Chalupský Martin Chalupský vystudoval v letech 1982 až 1986 na Karlově univerzitě fakultu televizní a filmové žurnalistiky. Dlouhá léta působil jako redaktor a moderátor České televize. V devadesátých letech pracoval také jako zahraniční korespondent ČT v Německu. Od roku 2000 už působil v oblasti korporátní komunikace. Nejprve ve společnosti ŠkodaAuto, poté TV Nova a od roku 2004 je ředitelem komunikace skupiny RWE v ČR. Od roku 2011 odpovídá i za řízení komunikace společnosti RWE East, která řídí veškeré aktivity koncernu RWE ve střední a východní Evropě a v Turecku.
Mgr. Aleš Gregorovič Mgr. Aleš Gregorovič Zodpovědný za tvorbu a komunikaci veřejné image firmy vůči klíčovým zainteresovaným subjektům a příslušným orgánům, příprava veřejných projevů a oficiálních prezentací pro vrcholový management, pravidelné sledování a analýza energie a politických témat na národní i evropské úrovni, tvorba pozičních dokumentů, event management (např konference, setkání managementu).
Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. Absolventka magisterského studijního oboru Pojišťovnictví a stejnojmenného doktorského studijního oboru na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. V roce 2015 úspěšně dokončila Kurz vysokoškolské pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání. Věnuje se problematice v oboru dřevařské ekonomiky, pojišťovnictví, peněžnictví a bankovnictví. Je autorkou více než 50 odborných textů a studijních materiálů. Dále je členkou Finanční akademie Zlaté koruny, České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a odborné sekce Rady kvality pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Dlouhodobě působí v akademické sféře a v praxi. Ve své vědecké a výzkumné specializaci se primárně zaměřuje na management lidských zdrojů, diverzity management, znalostní management, management kontinuity znalostí, age management a v neposlední řadě na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Je autorkou a spoluautorkou více než stovky vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka tří a spoluautorka dvou monografií. Je členkou Vědecké rady vydavatelství Adart, s. r. o., Národního zemědělského muzea a České společnosti pro vzdělávání a inovace a členkou People Management Forum a České manažerské asociace. Jako ředitelka České akademie zemědělských věd pokračuje v dalším rozvoji této tradiční instituce a její propagaci mezi širokou akademickou i laickou veřejností.