WBCSD a hlavní cementářské společnosti spojí síly pro vydání první indické Cement Sector SDG Roadmapy

Publikováno uživatelem

Roadmapa prozkoumává, vyjadřuje a pomáhá realizovat potenciál indického odvětví cementu k přispění cílů udržitelného rozvoje. Vytváří kolektivní porozumění a postoje k několika klíčovým faktorům, včetně: interakce sektoru SDG napříč řetězcem hodnot cementu; klíčové oblasti, ve kterých odvětví může nejvíce přispět k transformačním cílům; a opatření, která odvětví může přijmout, aby maximalizovalo svůj dopad na udržitelný rozvoj.   New […]

Business For Nature

Publikováno uživatelem

Byla oznámena nová globální koalice, jejímž cílem je povzbudit podniky ke zvrácení záhuby přírody a obnovení životně důležitých přírodních systémů planety. Vedoucí podnikatelé uznávají, že příroda je nezbytná pro zdravou ekonomiku, zdravé komunity a zdravou planetu. Akce Business for Nature, kterou pořádá WBCSD, dává dohromady sjednocený obchodní hlas, aby se jasně prokázalo, že ochrana přírody […]

Peter Bakker oslovuje G20 na ministerském zasedání v Japonsku

Publikováno uživatelem

Peter Bakker vystoupil na zasedání ministrů G20 o přechodu k energetice a globálnímu prostředí pro udržitelný růst v japonském Karuizawě dne 15. června. Vyzval vedení podniků, aby pomohly realizovat ambice Pařížské dohody o klimatu a SDG. Bakker poukázal na potřebu transformace napříč řadou klíčových ekonomických systémů a zároveň zdůraznil, jak je transformace finančního systému základem mnoha těchto přechodů. […]

WCEF Bulletin

Publikováno uživatelem

Souhrn programu a výstupy nedávného Fóra Oběhového hospodářství ve Finsku. Vedle reflekce současně se postupně rozvíjející oblasti OH v mezinárodním kontextu, dokument obsahuje řadu národních společností a mezinárodních organizací a rovněž osobností z této oblasti. Více ZDE

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 27.týden 2019

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 27. 6. 2019 zahájila první veřejnou konzultaci o cílené revizi obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) s cílem rozšířit uplatňování z omezeného počtu podmínek na vnitrostátní fondy zapojené do tří oblastí: (1) financování a investiční operace podporované fondem InvestEU, (2) projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (R&I), které v rámci programu Horizont Europe obdržely projekt […]

Připojte se k nám „Za finanční výkonností“

Publikováno uživatelem

Aby byly podniky úspěšné, musí být ředitelé transparentní a zvážit budoucí dopad svých rozhodnutí. V úterý 7. května se v Bruselu připojte k WBCSD, ecoDa (European Voice of Directors) a PwC na naší akci „Za finanční výkonností“. Tato akce se bude zabývat globální výkonností a potřebou rozhodujících činitelů zajistit dlouhodobou udržitelnost; stejně jako role představenstva při zajišťování obchodních […]

IPIECA a WBCSD oznámily strategické partnerství pro ropný a plynárenský průmysl SDG

Publikováno uživatelem

WBCSD a IPIECA budou spolupracovat, aby využily sílu spolupráce pro formování a realizaci potenciálu ropného a plynárenského průmyslu, aby přispěly k realizaci cílů udržitelného rozvoje a jejich transformační agendy. Plán, který má být zahájen v roce 2020, je součástí snahy WBCSD vést a inspirovat celá odvětví, protože se snaží optimalizovat k cílům udržitelného rozvoje. Geneva, 26 April 2019: […]

Učení o podnikání a lidských právech z jihovýchodní Asie

Publikováno uživatelem

Společnosti na celém světě čelí složitým a globálním výzvám souvisejícím s lidskými právy a jejich účinné řešení může být obtížné. Společnosti musí spolupracovat se zúčastněnými stranami v různých regionech, které působí ve velmi odlišných místních kontextech. Vytváření příležitostí pro tento druh globální angažovanosti je však klíčovým faktorem pro rozvoj efektivních a udržitelných řešení. Tackling them effectively requires […]