Měsíční Newsletter od WBCSD (v angličtině)

Publikováno uživatelem
We CAN create a world in which more than 9 billion people live well, by 2050 We recently launched Vision 2050: Time to Transform. It's a comprehensive framework for business action in line with the urgency of the challenges we face: the climate emergency; nature in crisis; mounting inequality. We want it to inspire companies [...]

Plánovaná spolupráce při využívání technologie LOHC v železniční dopravě

Publikováno uživatelem

Podepsáno memorandum o porozumění (MoU) Siemens Mobility a Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie se dohodly na spolupráci při výzkumu v oblasti použití kapalného organického nosiče vodíku (LOHC) v železniční dopravě Vodíková technologie v železniční dopravě nabývá na významu v oblasti snižování emisí CO2 a dosahování klimatických cílů. Společnost Siemens Mobility v posledních letech vyvinula vodíkové vozidlo Mireo Plus H. […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 22.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 2. 6. 2021 představila jarní balíček evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Evropský semestr byl letos upraven v souvislosti s plány členských […]

Pozvánka – Cirkulární (bio)ekonomika: uzavřeme kruh pro dřevo & slámu?

Publikováno uživatelem

V rámci projektu TAČR ÉTA Cirkulární ekonomika jako příležitost organizujeme v úterý 8.6.2021 dva kulaté stoly odborníků. 10:00 – 12:00 Dopolední kulatý stůl proběhne na téma “Ne-cyklus dřeva”, kde budou experti z oboru řešit současnou krizi v lesnictví a možná řešení pro změnu. Na panelu mimo jiné vystoupí Jakub HRUŠKA (přírodovědec a vysokoškolský pedagog), Luděk SZORÁD (Kloboucká lesní) nebo Martin HÁJEK (Teplárenské sdružení). Panelisté budou vést […]

Pozvánka na webinář CBCSD: Inovační technologie po pandemii

Publikováno uživatelem

DATUM: 24. června 2021 od 13 do 15:00 hod. MÍSTO: zasedací místnost A, 4. patro, Jindřišská 2, Praha 1 v případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně – je možnost online připojení přes MSTeams POZVANÍ ÚČASTNÍCI: členové pracovní skupiny „Smart life“, členové Prezidia a ostatních pracovních skupin CBCSD, členové ČMA, pozvaní hosté PROGRAM: Hlavní téma: Inovační technologie po […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 21.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 27. 5. 2021 obdržela oficiální plán obnovy a odolnosti od Finska. Finský plán je strukturován kolem čtyř pilířů a počítá s granty v celkové výši 2,1 miliard eur. Na základě kritérií stanovených v příslušném nařízení Komise plán posoudí v průběhu příštích dvou měsíců. Zejména provede přezkum, zda plán řeší výzvy uvedené pro členskou zemi v evropském semestru či zda […]

Každý obyvatel ČR vytřídil loni téměř 67 kilogramů odpadů

Publikováno uživatelem

V systémech obcí a měst ČR loni lidé vytřídili více než 713 tisíc tun využitelných odpadů (z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů). Navzdory pandemii, která zejména zpočátku komplikovala třídění odpadu, se množství vytříděného odpadu zvýšilo meziročně zhruba o 20 tisíc tun! Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru téměř 67 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a […]

Německo chce do roku 2030 snížit emise CO2 o 65 % a v roce 2045 se stát uhlíkově neutrálním

Publikováno uživatelem

Zástupci německé vlády zveřejnili další plány spolkové republiky v oblasti energetiky a klimatu. Německo chce být do roku 2045 uhlíkově neutrální, pět let před tím, než má v plánu Evropská unie. Do roku 2030 pak chce snížit emise skleníkových plynů o 65 %, ve srovnání s rokem 1990. Cíl pro rok 2030 byl nastaven tak, aby země byla […]

Za jakých podmínek lze využívat škváru ze ZEVO

Publikováno uživatelem

Využití škváry v kontextu cirkulární ekonomiky je běžnou a dlouhodobou praxí v řadě států Evropy (např. Dánsko, Nizozemsko, Německo, Francie, apod.). V jiných zemích byly v nedávné době provedeny legislativní změny, které tento směr využití podporují (např. Finsko, Polsko, Litva). Výsledky výzkumu a technologický vývoj z posledních ca 20 – 30 let ukazují, že škvára je sekundární surovinou pro řadu […]

Recyklovat sádrokarton se vyplatí

Publikováno uživatelem

Výroba sádrokartonových desek není energeticky ani surovinově příliš náročným procesem. Vzniká během ní ale nezanedbatelné množství odpadů. V současné době je v duchu cirkulární ekonomiky snahou recyklovat co nejvíce odpadů, a to i těch, které vznikají při výrobě stavebních materiálů, tudíž i sádrokartonu. Recyklační linka v Počeradech Jedním z významných výrobců tohoto materiálu je v České republice společnost KNAUF Praha, […]