Členství v Czech BCSD může poskytnout firmám širokou škálu výhod a přínosů, které jim pomáhají přecházet na udržitelnější podnikání a posilovat svou pozici v oblasti společenské odpovědnosti a zvyšovat svoji konkurenceschopnost a hodnotu svého byznysu.

Kdo může být členem Czech BCSD?

Členství v Czech BCSD je otevřeno předním českým firmám, které mají zájem o udržitelný rozvoj a aktivní zapojení do společensky odpovědného a udržitelného podnikání. Organizace přijímá členy z různých sektorů, včetně energetiky, dopravy, telekomunikací, výroby, finančního sektoru a dalších. Firmám různých velikostí je umožněno stát se členy, ať již jde o velké mezinárodní korporace s dceřinými společnostmi či pobočkami v Česku nebo o malé a střední podniky s výlučně českým kapitálem. To, co všechny členy spojuje, je vize „udržitelného podnikání“.

Výhody členství v Czech BCSD

 • 1
  Spolupráce, sítě a slaďování v hodnotových řetězcůČlenové Czech BCSD mají příležitost spolupracovat s předními firmami z různých odvětví, napříč hodnotovými řetězci a budovat sítě kontaktů s profesionály zabývajícími se udržitelností, a to včetně aktuální mezinárodní dobré praxe. To poskytuje příležitosti k výměně informací, sdílení osvědčených postupů a získávání nových perspektiv.
 • 2
  Podpora udržitelného rozvojeČlenové mají přístup ke konferencím, vzdělávacím programům, školením a odborným konferencím pořádaným Czech BCSD, jejich členy či partnerskými organizacemi za zvýhodněných podmínek, které jim pomáhají rozvíjet a posilovat udržitelné praktiky ve svých firmách. Může se jednat o oblasti energetické efektivnosti, snižování emisí skleníkových plynů, odpovědného nakládání s odpady, ESG, sociálního podnikání a dalších.
 • 3
  Vliv a zastoupeníČlenové mají možnost se aktivně podílet na vytváření a ovlivňování politiky v oblasti udržitelného rozvoje. Czech BCSD zastupuje své členy při jednáních s vládou (zejména prostřednictvím v Radě vlády pro udržitelný rozvoj), nevládními organizacemi a dalšími relevantními institucemi.
 • 4
  Viditelnost a pověstČlenství v Czech BCSD může poskytnout firmě větší viditelnost a budovat pověst v oblasti udržitelného podnikání, včetně prezentací této skutečnosti v rámci výročních zpráv a marketingových aktivit. Organizace se aktivně angažuje v komunikaci s veřejností, sdělovacími prostředky a spotřebiteli, což může posílit povědomí o závazku člena k udržitelnosti.
 • 5
  Přístup k informacímČlenové Czech BCSD mají přístup k aktuálním informacím, datům a metodickým výstupům WBCSD týkajících se udržitelnosti, ESG a společensky odpovědného podnikání. To umožňuje členům získat přehled o nových světových trendech, technologiích a inovacích v oblasti udržitelnosti a zejména její měřitelné podoby (ESG).

Jak se stát členem?

Pokud se chcete stát členem CBCSD, zde je několik kroků, jak toho dosáhnout:

 • 1
  Kontaktujte CBCSDNapište email se svým požadavkem a vyjádřete svůj zájem stát se členem.
 • 2
  Vyplňte zaslanou přihláškuCBCSD vám zašle k vyplnění přihlášku, která je podkladem pro rozhodnutí Prezidia.
 • 3
  Schválení členstvíPo odeslání vyplněné přihlášky bude vaše žádost posouzena Prezidiem CBCSD. Pokud splňujete požadavky a vaše přihláška je schválena, budete pozváni k přijetí členství.
 • 4
  Platba členského příspěvkuNa základě rozhodnutí Prezidia o přijeti za člena CBCSD Vám bude vystaven členský příspěvek dle Stanov CBCSD. Členem se stáváte zaplacením členského příspěvku.
 • 5
  VýsledekInformace o vašem přijetí bude komunikována na webu CBCSD a v rámci sociálních sítí.