Cílem Czech BCSD je

Podporovat a rozšiřovat agendu udržitelného rozvojev ČR prostřednictvím angažované podnikatelské komunity a partnerských organizací: CBCSD jako svorník hlavních aktérů UR

Přinášet a zprostředkovávat mezinárodní podnikatelské (WBCSD) a evropské trendy UR (Vize 2050)

Propojovat výstupy Pracovních skupin CBCSD do Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Rozšířit členskou platformu CBCSD prostřednictvím zapojování do Pracovních skupin CBCSD

Zjistit více

Novinky

Akce

Naše hlavní projekty

Naši členové

Členství v Czech BCSD je otevřeno předním českým firmám, které mají zájem o udržitelný rozvoj a aktivní zapojení do společensky odpovědného a udržitelného podnikání. Organizace přijímá členy z různých sektorů, včetně energetiky, dopravy, telekomunikací, výroby, finančního sektoru a dalších. Firmám různých velikostí je umožněno stát se členy, ať již jde o velké mezinárodní korporace s dceřinými společnostmi či pobočkami v Česku nebo o malé a střední podniky s výlučně českým kapitálem. To, co všechny členy spojuje, je vize „udržitelného podnikání“.