Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) byla založena jako 64. regionální pobočka Světové Rady (WBCSD) 26. 4. 2012 společným podpisem na pražském Žofíně. Český byznys se tímto přihlásil k přijatým zásadám mezinárodního byznysu ohledně ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší korporátní zodpovědnosti vedené mottem: “Mysli globálně-jednej lokálně”.

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) – www.wbcsd.org – je celosvětová asociace, založená před 20 lety se sídlem v Ženevě, která sdružuje více jak 200 CEOs nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Členství ve WBCSD je výběrové a uskutečňuje se výhradně na pozvání Rady. Zvány jsou významné podnikatelské organizace, která se zaváží k udržitelnému rozvoji a podpoře ekologické efektivnosti, k rozvoji inovací a sociální odpovědnosti podniků  – CSR.

Rada vychází z přesvědčení, že podnikatelské subjekty jsou vysoce důležitou součástí hospodářského rozvoje v členských zemích. Role byznysu je v tomto pojetí povýšena z úzkého firemního postoje do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog, zaměřeného na vytvoření rovnováhy národních ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů a jejich udržení v čase.

Rada proto poskytuje platformu pro národní pobočky (Regional Networking – RN) a její členské firmy s podporou zaměřenou na sdílení znalostí, zkušeností a osvědčených postupů svých členů. I vahou svého mezinárodního postavení tak pomáhá k prosazování společného podnikatelského/manažerského postoje na různých fórech, též ve spolupráci s vládami, nevládními a mezivládními organizacemi. Celkový počet členů RN WBCSD je 20.000 a tvoří ji jak velké společnosti (nad 500 zaměstnanců), tak MSP a další organizace a významné osobnosti.

Regionální síť (Regional Network/RN) WBCSD je aliancí více než 60 organizací, které spojuje společný závazek k zajištění činnosti vedoucí k udržitelnému rozvoji ve svých zemích nebo regionech. Tyto partnerské organizace jsou většinou známé jako Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (BCSD) a její členové se skládají z předních domácích společností a dceřiných společností zahraničních firem, z nichž mnohé jsou členy WBCSD.

Regionální síť má důležitou úlohu při vytváření povědomí, obhajování kroků a konkrétní implementaci strategie WBCSD a projektů ve prospěch trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem (CSR).

Regionální síť dává přidanou hodnotu následujícími způsoby:

 • Poskytuje přístup k nejnovějším myšlenkám a podnikatelským „best practices“ v oblasti CSR.
 • Usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností, zejména mezi partnerskými organizacemi v zemích s podobnými socio-ekonomickými a kulturními charakteristikami, a které často sdílejí společné výzvy.
 • Nabízí přístup k příležitostem „učení sdílením“ (learning by sharing).
 • Poskytuje přístup ke „klíčovým mezinárodním hráčům“ v oblasti podnikání a CSR.
 • Umožňuje přímé kontakty a vazby na globální korporace, čímž se usnadní výměna informací
  v různých zemích a odvětvích.

Pro WBCSD spočívá přidaná hodnota Regionálních poboček v těchto oblastech:

 • Zajišťuje, aby i nadále globální organizace zastupovala různé regionální pohledy na celém světě.
 • Podporuje úsilí o globální obhajobu „udržitelného rozvoje“ snahou o šíření důležitých zpráv a informací širokému spektru členů, včetně těch v rozvojových zemích, kde se nacházejí dvě třetiny členů regionální sítě.
 • Zvyšuje svou legitimitu v očích vlád a mezinárodních organizací, čímž se pro ně stává uznávaným partnerem.
 • Nabízí nejlepší případové studie z praxe uznávaných firem z celého světa.
 • Zajišťuje místní podporu pro zapojení malých a středních podniků (MSP) a pro realizaci  pilotních projektů.