Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 21.týden 2020
Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 21.týden 2020
Evropská komise dne 20. 5. 2020 předložila doporučení členským státům EU, v nichž navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až...
Praha se chystá na přechod na cirkulární ekonomiku
Praha se chystá na přechod na cirkulární ekonomiku
Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Radnice nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města...
Program Prostředí pro život: Vyhlášení 3. veřejné soutěže
Program Prostředí pro život: Vyhlášení 3. veřejné soutěže
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –...
Využívání obnovitelné energie v Evropě
Využívání obnovitelné energie v Evropě
Evropská komise vydala v polovině března tohoto roku stručný přehled vývoje využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na území Evropské unie. Tyto zdroje z pionýrských začátků a dětských let vyrostly v jeden z klíčových zdrojů energií a zaujaly přední...
Společný plán cesty k oživení evropského hospodářství
Společný plán cesty k oživení evropského hospodářství
Evropská rada podpořila vytvoření fondu na podporu oživení a vyzvala Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní návrh. Předsedkyně Komise slíbila, že návrh předloží začátkem května, přičemž avizovala, že navrhne dočasné zvýšení stropu vlastních zdrojů rozpočtu...
Zelený restart
Zelený restart
Oživení evropského hospodářství v duchu Zelené dohody požadují zástupci 17 členských států EU. Iniciativa vyzývající k zelenému restartu získala již více jak 180 signatářů, včetně zástupců průmyslu. S odvoláním na společné prohlášení Evropské rady z 26. března vyzvali...
Aktualizace priorit německého předsednictví v Radě
Aktualizace priorit německého předsednictví v Radě
Německo v červenci převezme od Chorvatska rotující předsednictví v Radě. Původní ambiciózní agenda německého předsednictví, která zahrnovala řešení otázek spojených s brexitem, ochranou klimatu, průmyslovou strategií EU, migrací či nastavením právních vztahů s Čínou, se bude muset v důsledku...
Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 19.týden 2020
Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 19.týden 2020
Evropská komise Evropská komise dne 5. 5. 2020 schválila český režim záruk za úvěry ve výši přibližně 5,2 miliardy eur (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude dostupná velkým podnikům, jejichž...
Inteligentní sektorová integrace
Inteligentní sektorová integrace
Dne 14. dubna předložila Evropská komise cestovní mapu pro integraci energetického sektoru. Cílem iniciativy je posílit propojení jednotlivých odvětví energetického sektoru tak, aby mohlo snáze dojít k nákladově efektivní dekarbonizaci. Plán pro využití synergií nabízí čistší...
Přehodnocování priorit
Přehodnocování priorit
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 16. dubna vyjádřila přesvědčení, že krize způsobená pandemií COVID-19 „pravděpodobně zcela předefinuje evropské politiky, geopolitiku a možná i samotnou globalizaci“. Zdůraznila, že...
Globální koronavirová krize: týden 25. dubna – 1. května 2020
Globální koronavirová krize: týden 25. dubna – 1. května 2020
Nová Strategie WHO proti COVID je i česky 30. dubna – Nejnovější strategie Světové zdravotnické organizace proti COVID-19 byla publikována 14. dubna. Kancelář WHO v Česku již vydala verzi v češtině. Šéf OSN: Užší spolupráce mezi státy je nutná 29. dubna – Šéf OSN António Guterres...
Rozhovor s prezidentem WBCSD Peter Bakkerem
Rozhovor s prezidentem WBCSD Peter Bakkerem
„Čekají nás horší rány než je COVID-19“: Peter Bekker poukazuje na vliv této krize na současný systém a z toho plynoucí poučení do budoucna Peter Bakker, prezident WBCSD & CEO, sdílí svoje myšlenky ohledně krize...
Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 18.týden 2020
Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 18.týden 2020
Evropská komise Evropská komise dne 28. 4. 2020 zahájila řízení pro porušení práva (infringement) a zaslala formální výzvu Polsku ohledně nového zákona o soudnictví ze dne 20. 12. 2019, který vstoupil v platnost 14. 2. 2020. Komise má za to, že nový zákon o...
Houston představil první klimatický akční plán
Houston představil první klimatický akční plán
Město Houston ve středu 22.4.2020 představilo svůj první akční plán v oblasti klimatu (CAP), který má obyvatelům a podnikům pomoci snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Vydání doprovázelo také již...

> Zobrazit starší novinky <