Transformace uhelných regionů
Transformace uhelných regionů
V e dnech 25. a 26. listopadu proběhlo v německém Görlitzu výroční setkání Evropské uhelné platformy. Diskuse v jednotlivých panelech se zaměřila na úlohu EU a jejích regionů v průběhu transformace energetiky a na specifické otázky spravedlivého přechodu a...
Fórum udržitelného rozvoje 2019
Fórum udržitelného rozvoje 2019
Fóra se zúčastnili zástupci ČMA – Petr Choulík a Ivo Gajdoš / CBCSD – Petr J. Kalaš a Jan Žůrek. Fórum, tradiční výroční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je jednou z největších platforem pro...
Říjnová Evropská rada
Říjnová Evropská rada
V Bruselu se ve dnech 17. až 18. října sešli premiéři a prezidenti členských zemí EU, aby diskutovali aktuální evropská témata. V zásadních otázkách ohledně podoby víceletého finančního rámce EU na příští rozpočtové období 2021 až 2027...
Udržitelná společnost
Udržitelná společnost
Ministři životního prostředí se na jednání Rady EU dne 4. října v Lucemburku jednomyslně shodli, že je zapotřebí další ambiciózní úsilí s cílem zajistit přechod k udržitelné společnosti a přijali závěry s názvem Větší oběhovost – přechod k udržitelné společnosti....
Francie a Německo podporují Zelenou dohodu pro Evropu
Francie a Německo podporují Zelenou dohodu pro Evropu
Francie a Německo zvažují, jakým způsobem podpořit a urychlit dosažení uhlíkové neutrality. Během francouzskoněmecké ministerské rady, které se v Toulouse dne 16. října účastnili prezident Macron a kancléřka Merkelová, obě země vyjádřily zájem, aby EU dosáhla...
Pozice EP k jednání o VFR
Pozice EP k jednání o VFR
Na plenárním zasedání v Bruselu dne 10. října přijal Evropský parlament usnesení o víceletém finančním rámci EU (VFR) na období 2021 až 2027. Nově zvolení europoslanci potvrdili mandát Evropského parlamentu schválený 14. listopadu 2018 k meziinstitucionálnímu jednání a...
Fond pro spravedlivou transformaci
Fond pro spravedlivou transformaci
Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že v rámci příštího víceletého finančního rámce bude vytvořen nový Fond pro spravedlivou transformaci (angl. Just Transition Fund). Zbývá dohodnout z jakých zdrojů bude fond vytvořen,...
U nás se technologie potkávají s lidmi
U nás se technologie potkávají s lidmi
Na odborné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se kromě zástupců mnoha technických profesí podílejí i psychologové a sociologové. Leckomu to sice může znít poněkud zvláštně, ale zapojení odborníků ze sociálních věd do...

> Zobrazit starší novinky <