Vedoucí PS 02

Dr. Petr Beneš
Sdělovací technika
členem cbcsd od 3.2013

Zaměření

Inteligentní management energetických zdrojů a aplikace informačních, komunikačních a multimediálních technologií v každodenním životě obyvatel dnešních a budoucích obytných aglomerací.

Strategie

• Inteligentní budovy a čtvrti.
• Inteligentní systémy nabídky a poptávky.
• Průřezové téma udržitelné městské mobility.
• Inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury.

Cíle

„Smart“ řešení musí být nejen zisková, a šetrná k ŽP, ale i odolná.

Řešení jsou k dispozici… ale existuje naléhavá potřeba je zkvalitnit a urychlit.

Členové

Daniela Enstrom Sdělovací technika
Beneš Ivan  
Ing. Aleš Laciok ČEZ

Ke stažení