Vedoucí PS 04

Irena Plocková
ENVIROS

Zaměření

 1. Zapojení do pracovní skupiny HK ČR implementaci směrnice 2012/27/EU
 2. Sledování a zapojení do mezinárodních aktivit V&V v oblasti udržitelné energetiky s následnou aplikací v průmyslu a konečné spotřebě energie v ČR
 3. Rozvoj spolupráce s podnikatelskými svazy k problematice výroby a spotřeby energie
 4. Informování státních a veřejných institucí o rozvoji udržitelné energetiky jako součásti aktivit Smart Cities
 5. Spolupráce s národními odbornými společnostmi, asociacemi a sdruženími při šíření informací formou „best practise“

Strategie

Podpora rozvoji udržitelné energetiky v podmínkách ČR aktivním prosazováním

 • energetické efektivity při přeměně primárních energetických zdrojů s optimálním využitím OZE,
 • úspor energie ve výrobě a u konečného spotřebitele,
 • efektivních a environmentálně šetrných technologií (BAT) v energetických hospodářstvích.

Cíle

 1. zapojení do transferu evropských předpisů a norem v oblasti energetické účinnosti, zejména pak při realizaci opatření vyplývajících ze strategie 20-20-20 a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
 2. aktivně působit při tvorbě a implementaci koncepcí a strategií udržitelné energetiky jako součásti udržitelného rozvoje a koncepce Smart Cities na státní a regionální úrovni
 3. zavádění moderních technologií, výrobků a materiálů s nízkou energetickou náročností a šetrných k životnímu prostředí při výrobě, přenosu a spotřebě energie
 4. informační podpora podnikatelskému i veřejnému sektoru při vyhledávání finančních zdrojů při poskytování energetických služeb a snižování energetické náročnosti při výstavbě a renovaci budov

Členové

Ing. Jaroslav Vích ENVIROS
Ing. Jan Harnych ENVIROS
Ing. Jiří Spitz ENVIROS
Ing. Luděk Pitra Base
Ing. Jaroslav Maroušek SEVEn
Ing. Tomáš Voříšek SEVEn
Ing. Miroslav Žďánský Ško-Energo
Ing. Zdeněk Červenka Pražská teplárenská a.s.
Ing. Arch. Petr Štěpánek Institut plánování a rozvoje HMP
Pavel Činčera ECN
Ira Rubenstein Traficon
Ing. Ivan Beneš expert
Ing. Vladimír Vlk expert
Tomáš Chmelík ČEZ
Michal Ostatnický RWE
GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)